intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh ghi TCON

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thanh ghi TCON
 • Vi điểu khiển 89C51 có hai thanh ghi timer/counter 16 bit. Các thanh ghi này có thể hoạt động ở một trong hai trạng thái timer hoặc counter. Hoạt động của bộ Timer/Counter được điều khiển bởi hai thanh ghi TCON và TMOD

  pdf18p until_you9x 12-10-2013 218 42   Download

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) giới thiệu về timer (Mạch định thời). Chương này trình bày một số nội dung như: Timer trong 8051, các thanh ghi timer, các SFR của timer, thanh ghi điều khiển timer (TCON), thanh ghi chế độ timer,... Và một số nội dung khác. Mời tham khảm.

  pdf18p namthangtinhlang_01 31-10-2015 57 5   Download

 • 8051 có hai bộ đếm 16 bit T0 và T1, Các bộ định thời của 8051 có thể hoạt động theo một vài chế độ ột ài hế độ: – Chế độ của bộ định thời được điều khiển bởi thanh ghi TMOD – Các bộ định thời bị điều khiển bởi thanh ghi TCON (4 ề ể bit cao) ,Nguồn clock cho bộ định thời là sys_clock/12, Các thanh ghi của bộ định thời • Mỗi bộ định thời của 8051 có 2 thanh ghi 8 bit .Các thanh ghi của bộ định thời...

  pdf13p hung_ee 09-05-2012 158 52   Download

 • 8051 có hai bộ đếm 16 bit T0 và T1 • Các bộ định thời của 8051 có thể hoạt động theo một vài chế độ ột ài hế độ: – Chế độ của bộ định thời được điều khiển bởi thanh ghi TMOD – Các bộ định thời bị điều khiển bởi thanh ghi TCON (4 ề ể bit cao) • Nguồn clock cho bộ định thời là sys_clock/12 g ộ ị y Các thanh ghi của bộ định thời • Mỗi bộ định thời của 8051 có 2 thanh ghi 8 bit • Các thanh ghi của bộ định thời 0 –...

  pdf15p khinhkha 22-07-2010 163 41   Download

 • Chương I 1. Vẽ minh họa và điền đầy đủ thông tin các bít trong các thanh ghi có chức năng đặc biệt của 89C51(TMOD, TCON, IE, IP) Nói rõ chức năng của từng thanh ghi, chức năng của từng bít trong các thanh ghi đặc biệt

  doc4p nguyenson468 26-09-2011 161 35   Download

 • Chế độ 1 – Chế độ TIMER 16 BIT: Hoạt động như timer 16 bit đầy đủ. - Cờ báo tràn là bit TFx trong TCON có thể đọc hoặc ghi bằng phần mềm. - MSB của giá trị trong thanh ghi timer là bit 7 của THx và LSB là bit 0 của TLx. Các thanh ghi timer (TLx/THx) có thể đọc hoặc ghi bất cứ lúc nào bằng phần mềm. Xung nhịp timer TLx (8 bit) THx (8 bit) TFx 2. Nguồn tạo xung nhịp: Có `ai nguồn tạo xung nhịp có thể có, được chọn bằng cách ghi vào C/T...

  pdf11p kentit 19-08-2010 78 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh ghi TCON
p_strCode=thanhghitcon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2