Thành phần của .net framwork

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thành phần của .net framwork
 • NET Framework là một thành phần phần mềm được thêm vào hệ điều hành (Windows). Chứa đựng những thư viện có sẵn. Quản lý việc thực thi chương trình viết dưới nền tảng .NET .NET Framework quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó người dùng cần phải cài .NET Framework để có thể chạy các chương trình được viết trên nền .NET.

  ppt37p gauluoi9x2011 09-03-2013 40 11   Download

 • Bạn đã biết hoặc từng nghe nói đến ngôn ngữ lập trình nào? Trong số đó, bạn muốn thành thạo ngôn ngữ nào nhất? Tại sao chọn C#? Một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay Ngôn ngữ được rất nhiều lập trình viên ưa chuộng Ngôn ngữ được rất nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu

  ppt11p gauluoi9x2011 09-03-2013 46 10   Download

 • Chương 1 của bài giảng Lập trình Window trình bày các nội dung về tổng quan Microsoft, .Net Platform là gì, các thành phần .Net Framwork, những nổi bật VB.Net. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu thêm về chương 1 của bài giảng.

  ppt24p hoa_dai91 20-06-2014 48 11   Download

 • Một nhóm các lớp có liên quan đến nhau và phương thức của chúng. FCL được tạo thành từ các namespaces. Namespaces được lưu trong các file .dll gọi là assemblies. Danh sách các Namespace của .Net framwork được giới thiệu trong hình 4.3 . Tất cả các lớp trong C# được cho trong thư viện của các Namespace. Có từ khoá là using .

  ppt31p skyknight 05-08-2013 75 3   Download

 • Lab Windows Server 2008 Lab #3 – Sử dụng công cụ Server Manager SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ SERVER MANAGER TRÊN WINDOWS SERVER 2008 I. Giới thiệu Server Manager: _ Server Manager là một công cụ cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao tác quản trị trên Windows Server 2008,từ các dịch vụ server như Active Directory,DNS,DHCP... đến các thành phần của hệ thống như .NET Framwork 3.0,Network Load Balancing,Group Policy Management.....

  pdf6p minhqui710 10-09-2010 294 152   Download

Đồng bộ tài khoản