The general agreement on trade in services (gats)

Xem 1-4 trên 4 kết quả The general agreement on trade in services (gats)
 • Differences between manufacturing and services play important implications For LDCs and the DCs For measuring and studying services

  ppt79p batman_1 10-01-2013 30 3   Download

 • GATS – Tên viết tắt của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services) là một Hiệp định thuộc hệ thống WTO, ra đời năm 1995, quy định các nguyên tắc về thương mại dịch vụ. Các nguyên tắc trong Hiệp định này áp dụng bắt buộc đối với tất cả các nước Thành viên WTO. Tuy nhiên, đây chỉ là các nguyên tắc chung về thương mại dịch vụ.

  pdf17p ngthang2010 24-01-2011 265 98   Download

 • The WTO agreement on services (General Agreement on Trade in Services –GATS–) differentiates four service provision modes. Mode 4 of GATS, which refers to the temporary transfer of workers to supply a service, is the one that offers more potential advantages to aid-receiving countries. According to data gathered by Steinberg, this profit could amount to US$80 billion per year for all developing countries, furthermore without having to bear any additional cost.

  pdf106p hoangphiyeah1tv 18-04-2013 24 4   Download

 • Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (tiếng Anh: General Agreement on Trade in Services, viết tắt là GATS) là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995.

  pdf72p lanlan38 02-04-2013 53 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản