The tree keys to success

Xem 1-2 trên 2 kết quả The tree keys to success
  • Ba điều kiện của sự thành công là có lương thức, ham hoạt động và sức khoẻ. Nếu chỉ có hai trong ba điều kiện đó thôi thì bạn cũng có thể đi khá xa được ; nhưng phải có đủ cả ba mới tiến xa, xa lắm Đó là luận điểm của cuốn sách này, Nguyễn Hiến Lê dịch theo nguyên bản tiếng Anh "The Three Keys To Success" . Và luận điểm ấy, không phải có không có lý của nó

    pdf0p benq 01-03-2009 208 76   Download

  • This thesis investigates the protection landscape surrounding online banking. First, electronic banking is analysed for vulnerabilities and a survey of current attacks is carried out. This is represented graphically as an attack tree describing the different ways in which online transactions can be attacked. The discussion then moves on to various defences which have been developed, categorizing them and analyzing how successful they are at protecting against the attacks given in the first chapter.

    pdf113p bin_pham 05-02-2013 27 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=The tree keys to success
p_strCode=thetreekeystosuccess

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản