intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết bị TĐD

Xem 1-20 trên 32 kết quả Thiết bị TĐD
 • Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng l-ợng điện thì gọi là truyền động điện (TĐĐ). Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị nh-: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho cơ cấu chấp hành trên các máy sản xuất, đồng thời có thể điều khiển dòng năng l-ợng đó theo yêu cầu công nghệ của máy sản xuất....

  pdf115p beobobeo 01-08-2012 218 121   Download

 • Nếu thiết bị TĐD tác động đóng nguồn dự trữ vào ngắn mạch tồn tại và thiết bị bảo vệ rơle cắt nó ra, thì rơle RGT sẽ ngăn ngừa việc đóng trở lại vào ngắn mạch một lần nữa trong trường hợp thời gian của rơle RGT chọn theo (8.3) thỏa mãn điều kiện

  pdf10p babankimcuong 29-03-2011 244 89   Download

 • Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện (2 tiết) 1.1 Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện 1.1.1 Cấu trúc chung của hệ truyền động điện Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng lượng điện thì gọi là truyền động điện (TĐĐ). Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho cơ cấu chấp hành trên các máy sản xuất, đồng thời có thể...

  pdf7p doquyenhong 28-10-2011 221 74   Download

 • Tìm kiếm di động là một chức năng quan trọng và chủ chốt của UE. Nó thường được thực hiện khi UE được bật và cũng định kỳ sau đó để xác định nếu một tế bào lân cận được ưa thích hơn các tế bào hiện tại. Các thuật toán tìm kiếm di động được sử dụng để đồng bộ hóa thiết bị (UE) để các trạm gốc (BS).

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 39 7   Download

 • Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ hợp các thiết bị điện, điện tử, v.v. phục vụ cho cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho các cơ cấu công tác trên các máy sản suất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông tin để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ.

  doc12p nguyenvannam789 05-04-2011 184 67   Download

 • Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng lượng điện thì gọi là truyền động điện (TĐĐ). Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho cơ cấu chấp hành trên các máy sản xuất, đồng thời có thể điều khiển dòng năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ của máy sản xuất. Về cấu trúc, một hệ thống TĐĐ nói chung bao gồm các khâu: ...

  pdf114p meodomayman 25-07-2012 171 55   Download

 • TíNH CHọN CÔNG SUấT ĐộNG CƠ CHO Hệ TRUYềN ĐộNG điện (2 ti?t) 4.1 Những vấn đề chung Nguồn động lực trong một hê thống TĐĐ là động cơ điện. Các yêu cầu kỹ thuật, độ tin cậy trong quá trình làm việc và tính kinh tế của HT TĐĐ phụ thuộc chính vào sự lựa chọn đúng động cơ điện và phương pháp điều khiển động cơ. Chọn một động cơ điện cho một HT TĐĐ bao gồm nhiều tiêu chuẩn phải đáp ứng: - Động cơ phải có đủ công suất kéo. - Tốc độ phù hợp và...

  pdf6p doquyenhong 28-10-2011 64 25   Download

 • ĐIềU CHỉNH TốC Độ TRUYềN ĐộNG ĐIệN (8 ti?t) Ngày nay, đại đa số các máy sản xuất từ nhỏ đến lớn, từ đơn lẻ đến cả một dây chuyền sản xuất đều sử dụng truyền động điện (TĐĐ). Để đảm bảo những yêu cầu của các công nghệ phức tạp khác nhau, nâng cao mức độ tự động cũng như năng suất, các hệ TĐĐ thường phải điều chỉnh tốc độ, tức là cần phải điều chỉnh được tốc độ máy theo yêu cầu công nghệ. Có thể điều chỉnh tốc độ máy bằng phương pháp cơ khí hoặc bằng...

  pdf21p doquyenhong 28-10-2011 77 22   Download

 • CáC PHầN Tử KHốNG CHế Tự ĐộNG TRUYềN ĐộNG ĐIệN (3 ti?t) Các phần tử khống chế là các phần tử tham gia vào mạch khống chế để khống chế một hệ TĐĐ với chức năng điều khiển hoặc bảo vệ. Khống chế có thể là bằng tay hoặc tự động. Mỗi phần tử khống chế có thể chỉ giữ chức năng điều khiển hoặc chức năng bảo vệ hoặc giữ đồng thời cả hai chức năng. 5.1 Các phần tử bảo vệ ...

  pdf12p doquyenhong 28-10-2011 62 19   Download

 • Hình 8,15 cho thấy rằng khi kiểm soát quyền lực không được sử dụng trong hệ thống TDD, xác suất bị cúp điện thoại di động TDD trở nên lớn hơn đáng kể khoảng cách 2 mét hoặc ít hơn (mặc dù khả năng thất bại vẫn còn dưới 20%). Khi kiểm soát quyền lực được kích hoạt, hiện tượng này gần như biến mất.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 63 8   Download

 • Midamble được xác định thông qua một liên kết cố định giữa các midamble và mã channelization [7]. Midambles có sẵn cho PRACH / P là từ các thiết lập midamble dài, sử dụng Các midambles K đầu tiên được tạo ra bởi sự thay đổi bội số của chip W, trong khi midambles K thứ hai sử dụng một hằng thêm

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 39 7   Download

 • IV.3.1. Chương này áp dụng cho thiết bị tự động và điều khiển từ xa của hệ thống điện, nhà máy điện, lưới điện, mạng điện cung cấp cho các xí nghiệp công nghiệp và các trang bị điện khác để: 1. Tự động đóng lại (TĐL) 3 pha hoặc một pha của đường dây, thanh cái và phần tử khác sau khi chúng bị cắt tự động. 2. Tự động đóng nguồn dự phòng (TĐD). 3. Hoà đồng bộ (HĐB), đóng máy phát điện đồng bộ và máy bù đồng bộ đưa chúng vào chế độ làm việc đồng...

  pdf33p chunghuuhien 12-12-2011 216 83   Download

 • Các phần tử khống chế là các phần tử tham gia vào mạch khống chế để khống chế một hệ TĐĐ với chức năng điều khiển hoặc bảo vệ. Khống chế có thể là bằng tay hoặc tự động. Mỗi phần tử khống chế có thể chỉ giữ chức năng điều khiển hoặc chức năng bảo vệ hoặc giữ đồng thời cả hai chức năng. 5.1 Các phần tử bảo vệ 5.1.1 Cầu chảy Cầu chảy là một loại khí cụ dùng để bảo vệ cho thiết bị điện và tránh lưới điện khỏi dòng điện ngắn mạch (hay còn...

  pdf12p phuongtuongphu 25-02-2010 150 63   Download

 • Chương 5: Các phần tử khống chế là các phần tử tham gia vào mạch khống chế để khống chế một hệ TĐĐ với chức năng điều khiển hoặc bảo vệ. Khống chế có thể là bằng tay hoặc tự động. Mỗi phần tử khống chế có thể chỉ giữ chức năng điều khiển hoặc chức năng bảo vệ hoặc giữ đồng thời cả hai chức năng. 5.1 Các phần tử bảo vệ 5.1.1 Cầu chảy Cầu chảy là một loại khí cụ dùng để bảo vệ cho thiết bị điện và tránh lưới điện khỏi dòng điện ngắn mạch (hay...

  pdf12p chunghuuhien 19-12-2011 71 13   Download

 • Xác suất mất điện trở nên thực tế độc lập của khoảng cách từ một điện thoại di động hoạt động FDD. 8.3.2.3 Kết luận mạnh mẽ của hệ thống TDD để can thiệp MS-MS là không đáng ngạc nhiên và xuất phát từ các tính năng độc đáo của TDD.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 60 12   Download

 • Bài giảng Hệ thống điện: Chương 2 - Tự động chuyển nguồn điện trình bày về lý do sử dụng thiết bị tự đóng nguồn dự phòng (TĐD), ví dụ về ứng dụng thiết bị TĐD, các yêu cầu đối với thiết bị TĐD, các nguyên lý áp dụng trong thiết bị TĐD, sơ đồ tổng thể của thiết bị TĐD, tính toán chỉnh định thiết bị TĐD.

  pdf59p minhminhminh32 30-03-2014 53 11   Download

 • Vì lý do này, một tập hợp các mã channelization chấp nhận trên PRACH / P được quy định cụ thể, từ đó UE ngẫu nhiên lựa chọn một mã. Việc lựa chọn ngẫu nhiên được sử dụng để giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 50 9   Download

 • Thích ứng với Thích ứng với ATM - Loại 2 ATM Thích ứng với lớp - Loại 5 kênh lân cận Giao diện Tỷ lệ Lời cảm ơn kênh lân cận rò rỉ điện Tỷ lệ kênh lân cận điện Tỷ lệ kênh lân cận chọn lọc tự động tăng điều khiển truy cập điều khiển liên kết phần ứng dụng tự động lặp lại yêu cầu truy cập tầng dịch vụ truy nhập lớp ứng dụng cụ thể mạch tích hợp không đồng bộ

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 38 8   Download

 • UE hoàn thành thủ tục này thông qua một kênh đường xuống thông thường gọi là đồng bộ hóa Channel (SCH / P) và thông qua midamble trên kênh tiểu học thông thường điều khiển vật lý (PCCPCH / P). Sau đây, chúng ta sẽ thả các hậu tố '/ P' vì đơn giản ký hiệu. SCH bao gồm một luật đồng bộ hóa tiểu học (PSC) và ba mã đồng bộ hóa Trung (SSCs). PSC và SSCs có chiều dài là 256 chip. PSC là một mã unmodulated truyền...

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 45 8   Download

 • Midamble thực tế (đào tạo trình tự) m có nguồn gốc bằng cách định kỳ mở rộng vector Mã Midamble phức tạp của P chiều dài L chiều dài thích hợp (512 hoặc 256), xem Hình 3.5. Các midambles m (k) k = 1,. . . , K có thể được tạo ra bằng cách áp dụng thay đổi phần mở rộng định kỳ của MP Mã Midamble phức tạp. Kế hoạch này được minh họa trong hình 3.6.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 42 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết bị TĐD
p_strCode=thietbitdd

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2