intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống thông tin

Xem 1-20 trên 4630 kết quả Thiết kế hệ thống thông tin
 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Đại cương về hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các khái niệm về hệ thống thông tin, các cách tiếp cận phát triển hệ thống thông tin, vòng đời phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p thangnamvoiva20 20-09-2016 126 17   Download

 • Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lí bán hàng - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

  pdf27p langtuthangpro 05-08-2014 368 100   Download

 • Đề thi kết thúc học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - IT3120 sau đây dành cho hệ Đại học Chính quy CNKT - K54 là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin.

  pdf1p caubebk 22-09-2014 558 62   Download

 • Hệ thống thông tin quang: Tín hiệu thông tin quang được truyền dưới dạng ánh sáng. Môi trường truyền dẫn chính là sợi quang (cáp quang được chế tạo từ sợi thuỷ tinh). Cáp quang đang trở thành phương tiện truyền dẫn hết sức hiệu quả trong các mạng thuê bao. Do các ưu điểm của nó hơn hản các phương tiện truyền dẫn khác, cáp quang ngày càng được nhiều nước trên thế giới sử dụng làm phương tiện truyền dẫn thông tin của mình, nó có phương tiện truyền dẫn tốt hơn hẳn so với hệ thống truyền dẫn qua vệ tinh – nó còn...

  doc14p sauconmua2011 29-05-2013 272 62   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - trường ĐH Công nghệ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về vai trò, tầm quan trọng của môn học, nghề phân tích và thiết kế HTTT, tổ chức, thực hiện môn học, khái niệm về HTTT, các cách tiếp cận phát triển HTTT và phương pháp luận tiến trình phát triển HTTT.

  pdf35p anhgau456 19-11-2015 165 53   Download

 • Dùng để biểu diễn sự trao đổi thông tin của hệ thống Đối tượng trao đổi thông tin bao gồm: đối tượng môi trường hệ thống, các đối tượng tổ chức của hệ thống Biểu diễn được dòng thông tin ra vào hệ thống. Đặc trưng: Thuộc trường phái phân tích cấu trúc Tiếp cận chủ yếu theo hướng từ trên xuống: xem các hoạt động xử lý như hộp đen và quan tâm đến việc lưu trữ và xử lý thông tin giữa các hộp đen này Mặc dù DDL biểu diễn cả xử lý lẫn dữ liệu hệ...

  ppt90p trinh02 23-01-2013 178 46   Download

 • Đề thi kết thúc học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - IT3620 sau đây dành cho hệ Đại học Chính quy CNCN - K55 là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin.

  pdf1p caubebk 22-09-2014 291 50   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có cấu trúc gồm 4 chương với các nội dung cụ thể như sau: Tổng quan, giai đoạn khảo sát, giai đoạn phân tích, giai đoạn thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf164p youcanletgo_03 14-01-2016 142 40   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Mô hình hóa nghiệp vụ" trình bày các nội dung: Khái niệm về mô hình hóa nghiệp vụ, biểu đồ ngữ cảnh, biểu đồ phân cấp chức năng, ma trận thực thể - chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p thangnamvoiva20 20-09-2016 234 26   Download

 • Chương 8 - Tổ chức triển khai hệ thống thông tin và đảm bảo chất lượng. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Thiết kế thủ tục nhập liệu chính xác, đảm bảo chất lượng hệ thống thông tin, tổ chức triển khai hệ thống thông tin. Mời các bạn tham khảo.

  pdf122p tangtuy12 01-06-2016 51 6   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng OOAD (object oriented analysis and design), các đặc trưng của phương pháp hướng đối tượng, Unified Modeling Language,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p thangnamvoiva20 20-09-2016 41 5   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là gì, chu kỳ phát triển hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf49p thangnamvoiva20 20-09-2016 36 4   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Tuần 4) trình bày mô hình dữ liệu khái niệm: mô hình thực thể mối quan hệ, các thành phần của ERM, các bước để xây dựng một ERM cho các ứng dụng,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p lalala06 02-12-2015 58 7   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Tuần 1) trình bày tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, khái niệm hệ thống thông tin, tương tác hệ thống thông tin, các tính năng của một hệ thống thông tin,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p lalala06 02-12-2015 48 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Xác mô hình và phương tiện diễn tả dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mã hóa dữ liệu (Coding), mô hình thực thể -liên kết E-R (Entity Relationship Model), mô hình quan hệ (Relational Model), xây dựng mô hình dữ liệu logic. Mời các bạn tham khảo.

  pdf57p thangnamvoiva20 20-09-2016 50 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Phân tích thiết kế hướng đối tượng" có cấu trúc gồm 10 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích và thiết kế, mục đích của phân tích, qui trình phân tích yêu cầu, các bước phân tích theo hướng đối tượng, mục đích của thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p thangnamvoiva20 20-09-2016 42 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Mô hình tương tác đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình động, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt129p thangnamvoiva20 20-09-2016 47 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cƣơng về khảo sát và đánh giá hiện trạng, các phương pháp khảo sát, các bước thực hiện sau khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p thangnamvoiva20 20-09-2016 44 2   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Thiết kế hệ thống mới" cung cấp cho người học các nội dung: Thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, thiết kế chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p thangnamvoiva20 20-09-2016 41 1   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Thu thập theo yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích thu thập yêu cầu, khó khăn khi thu thập yêu cầu người dùng, các bước thu thập yêu cầu, phân loại yêu cầu, các phương pháp thu thập yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p thangnamvoiva20 20-09-2016 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế hệ thống thông tin
p_strCode=thietkehethongthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2