Thống kê phép lặp từ vựng

Xem 1-13 trên 13 kết quả Thống kê phép lặp từ vựng
 • Ngôn ngữ học trong suốt quá trình phát triển luôn quan niệm câu là đơn vị cao nhất, hoàn chỉnh nhất. Nhà ngôn ngữ học Mĩ L. Bloomfield đã từng đưa ra định nghĩa: “Câu là một kết cấu mà trong phát ngôn đang xét không phải là bộ phận của một kết cấu lớn hơn nào” (Dẫn theo Trần Ngọc Thêm). Hay một nhà ngôn ngữ học Nga A.A. Refrmatskij cũng nói: “Trong ngôn ngữ không còn gì và không thể còn gì nữa ngoài các đơn vị: âm vị, hình vị, từ, câu”.

  pdf113p carol123 29-07-2012 297 42   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Tổ chức được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 90 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. - Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thẩm định và xét gia hạn giấy phép trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

  doc1p anhtuan 26-08-2009 50 8   Download

 • để xem mô phỏng cho phép bạn để mô phỏng các tương tác người dùng từ mã thử nghiệm của bạn. Để kiểm tra các ứng dụng mẫu, bạn sẽ viết một Xem mô phỏng Không có các từ vựng được kiểm soát, phân loại chuyên nghiệp phát triển.

  pdf43p myngoc10 19-10-2011 30 3   Download

 • Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ngày càng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê, có khoảng 131 nước và vùng lãnh thổ cho phép hoặc bắt buộc áp dụng IFRS khi lập báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trong nước.

  pdf9p quaymax4 05-09-2018 13 1   Download

 • Cầu X vượt qua sông LG nằm trên tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố TB tỉnh TB. Dự án được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế là cầu nối giao thông của tỉnh với các tỉnh lân cận và là nút giao thông trọng yếu trong việc phát triển kinh tế vùng ĐBSH trong đó có tỉnh TB. 1.1.1. Các căn cứ lập dự án Quyết định số …/QĐ/GTVT ngày ... / .../ ... của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư lập báo cáo NCKT xây dựng câu...

  pdf6p mk_ngoc62 29-10-2010 268 155   Download

 • PLC thực hiện chương trình theo một chu trình kín được lặp lại liên tục cho đến khi nào có lệnh dừng.

  pdf9p minhanh0246 26-09-2010 158 80   Download

 • Danh sách các địa chỉ IP mà không bị ảnh hưởng bởi các thiết lập trung chuyển (relay). Các địa chỉ IP này được tin tưởng và MDaemon sẽ không từ chối trung chuyển thư của người dùng từ các địa chỉ này New trusted IP address Điền địa chỉ IP mà muốn điền vào danh sách Trusted IP Addresses Add Bấm nút này cho phép điền các địa chỉ IP vào danh sach Trusted IP Addresses Remove

  pdf5p phuoctam43 22-07-2011 37 4   Download

 • Trusted IP addresses Danh sách các địa chỉ IP mà không bị ảnh hưởng bởi các thiết lập trung chuyển (relay). Các địa chỉ IP này được tin tưởng và MDaemon sẽ không từ chối trung chuyển thư của người dùng từ các địa chỉ này New trusted IP address Điền địa chỉ IP mà muốn điền vào danh sách Trusted IP Addresses Add Bấm nút này cho phép điền các địa chỉ IP vào danh sach Trusted IP Addresses Remove

  pdf5p phuoctam34 04-07-2011 30 3   Download

 • Lựa chọn sẽ cho phép cache được giải phóng và thiết lập lại theo các chu trình xử lý. Vì cache sẽ bị đầy sau một qúa trình xử lý gửi nhận thư. Automatically cache uncached domains Lựa chọn nếu bạn muốn MDaemon lưu giữ địa chỉ vào cache một cách tự động. Nếu bạn muốn tự xây dựng bảng IP cache của riêng mình thì không nên chọn.

  pdf5p phuoctam34 04-07-2011 47 3   Download

 • Tín dụng vi mô đã có thể để mang lại một nhân phẩm và tính toàn vẹn cho cuộc chiến chống nghèo đói cùng cực, trong quá khứ, các loại khác nhau hỗ trợ cho người nghèo là không thể làm. Việc thực hiện tích cực các chương trình tín dụng vi mô đã cho phép hành động bền vững theo thời gian, có khả năng thiết lập trong chuyển động quá trình đáng giá và trên các hoạt động tài chính duy nhất. ...

  pdf19p myngoc1 07-09-2011 32 8   Download

 • Một chính sách giá cả chính xác, cùng với các biện pháp quản lý rủi ro, có thể cho phép, trong một số trường hợp, ít hạn chế các điều kiện tài chính áp dụng cho người thụ hưởng, mà không ảnh hưởng tài chính bền vững. Quản lý rủi ro là một cách để xác minh, theo đó những trường hợp tính bền vững không đi vào cuộc xung đột với tiếp cận.

  pdf18p myngoc1 07-09-2011 38 6   Download

 • Cuối cùng, hệ thống khuyến khích có thể là một công cụ hữu ích để đạt được các mục tiêu hiệu suất, tính bền vững và tiếp cận đầy đủ cấu trúc. Trong thực tế, hệ thống khuyến khích có thể ám chỉ hiện tượng chẳng hạn như lựa chọn bất lợi và nguy cơ của hành vi trộm cắp và gian lận nội bộ hay các hoạt động trái phép.

  pdf23p myngoc1 07-09-2011 35 6   Download

 • tăng dân số chưa bao giờ xảy ra trong nền kinh tế thị trường phát triển nhưng luôn luôn trên vùng ngoại vi của các nền kinh tế phát triển, trong số những người không có đất màu mỡ và thiết bị sẽ cho phép họ duy trì nghèo, nhưng mà nhà đầu tư "được cung cấp những cơ hội mới cho sự sống còn. Những vùng ngoại vi, tuy nhiên, biến mất.

  pdf10p myngoc1 07-09-2011 37 2   Download

Đồng bộ tài khoản