intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin đại chúng

Xem 1-20 trên 3587 kết quả Thông tin đại chúng
 • Nhằm áp dụng những kiến thức đã học ở môn Quản trị dự án hệ thống thông tin và bước đầu đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực quản lý, chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc để gửi đến các bạn đề tài “Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý sinh viên”. Việc xây dựng phần mềm quản lý sinh viên nhằm giảm nhẹ công việc quản lý sinh viên tại các trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p phuongnguyen1704 19-09-2022 1 0   Download

 • Mẫu "Đơn khiếu nại về chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" được sử dụng khi cá nhân muốn làm đơn khiếu nại gửi tới văn phòng đăng ký đất đai về việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mẫu đơn trình bày thông tin về: họ tên người đề nghị, nội dung đề nghị, hành vi cần khiếu nại,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc1p phuongth1234 24-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tổng quan về đăng ký đất đai được nghiên cứu nhằm khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn đăng ký đất đai trên thế giới và ở Việt Nam. Đăng ký đất đai là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đai.

  pdf10p vikoenigsegg 26-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và bất cân xứng thông tin: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam phân tích liệu CSRD có làm giảm sự Bất Cân Xứng Thông Tin (BCXTT) nảy sinh giữa hai bên ủy quyền và đại diện. Dựa trên bộ Tiêu chí GRI (Global Sustainability Standards Board, 2016) , tác giả dùng phương pháp phân tích nội dung để xây dựng chỉ số đo lường mức độ CSRD của các doanh nghiệp niêm yết.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam" nghiên cứu đánh giá mức độ tuân thủ công bố thông tin về EPS, bao gồm cả EPS cơ bản và EPS suy giảm, trên BCTC năm và BCTC giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam thông qua việc đo lường mức độ công bố thông tin về EPS; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT về EPS trên BCTC năm và BCTC giữa niên độ.

  pdf102p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng niêm yết ở Việt Nam" là đánh giá mức độ CBTT trong BCTC giữa niên điộ của các CTDDCCNY ở Việt Nam; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT trong BCTC giữa niên độh của các CTĐCCNY.

  pdf125p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Cuốn sách này tập hợp những bài nghiên cứu về truyền thông của khoa Xã hội học với chủ đề "Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa".

  pdf161p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển tập bài nghiên cứu chủ đề Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa" sẽ bao gồm các bài viết liên quan đến các vấn đề về tiếp cận truyền thông đại chúng và nghiên cứu về công chúng, nhu cầu tiếp cận và hiệu quả truyền thông đại chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf174p runordie8 05-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" gồm có những nội dung: Chương 5 – Phát huy vai trò của văn hóa thông qua việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 6 – Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; Chương 7 – Các phương tiện thông tin đại chúng với việc phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồ...

  pdf79p runordie8 05-09-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu phương pháp bảo vệ các hệ thống điện" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện; những vấn đề chung về ứng dụng kỹ thuật số trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện; chuyển đổi tương tự - số của các đại lượng đầu vào và lọc tín hiệu số; các thuật toán bảo vệ số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p vuhuyennhi 05-08-2022 6 3   Download

 • Đề tài "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá biến động diện tích rừng tại xã Bản Qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai" góp phần khẳng định hơn nữa tính ưu việt của phương pháp làm bản đồ hiện đại so với phương pháp truyền thống, mà trước hết là việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác thông tin bản đồ nói chung và bản đồ hiện trạng rừng nói riêng.

  pdf139p bakerboys08 15-07-2022 8 1   Download

 • Đề tài "Chương trình dân tộc và miền núi trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam" nghiên cứu, phân tích thực trạng tồn tại, tìm ra phương pháp, cách thức hoạt động tốt nhất, phù hợp nhất với nhận thức tâm lý tiếp nhận thông tin đặc thù của đồng bào dân tộc miền núi; gợi mở giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả tác động các chương trình truyền hình đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  pdf129p bakerboys08 15-07-2022 12 3   Download

 • Giáo trình "Phương pháp nghiên cứu khoa học" nhằm cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong nghiên cứu khoa học, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận nghiên cứu và cách trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học, phục vụ cho đối tượng sinh viên bậc đại học và những người quan tâm. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng luận phương pháp nghiên cứu khoa học; thiết kế nghiên cứu; nghiên cứu định tính;...

  pdf144p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

 • Giáo trình "Tin học đại cương" được biên soạn nhằm mang lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản cũng như các kĩ năng cần thiết của Tin học như: khái niệm chung về máy tính điện tử, sự hoạt động của hệ điều hành, các kĩ năng cơ bản để soạn thảo và tính toán, cũng như các hiểu biết chung về mạng máy tính và Internet. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 3 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf105p ryomaechizen 01-07-2022 20 1   Download

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày một số khái niệm cơ bản về tin học, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 27 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu (Đại cương về BĐKH) – Phần I, Bài 0 giới thiệu chung về môn học Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu (Đại cương về BĐKH) nhằm giúp người học biết được một số thông tin cơ bản như: Lược sử, nguyên tắc cấu trúc chương trình học, các môn học lõi (bắt buộc), số tín chỉ, nội dung học phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p runordie4 27-06-2022 12 1   Download

 • Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên cũng cần rèn luyện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến,v.v…. Hoạt động nhóm là một trong các cách để rèn luyện các kỹ năng mềm này. Với sự hướng dẫn phù hợp của giảng viên, chúng tôi tin rằng ngay từ những học kỳ đầu tiên ở đại học, sinh viên có thể có cơ hội học tập và rèn luyện dần để ra trường các em có hành trang vững vàng bước vào cuộc sống.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 28 0   Download

 • Bài viết "Toán học, khoa học tính toán và khoa học về sự sống" cung cấp cho người đọc những thông tin về ba loại toán học. Một là toán học thuần túy được nghiên cứu với động lực phát triển nội tại của toán học. Hai là toán học đại chúng, gồm những kiến thức toán mọi người cần cho cuộc sống và công việc hàng ngày. Ba là toán cho các khoa học khác, có nội dung và động lực phát triển từ các vấn đề cụ thể của các khoa học này.

  pdf6p thanhthanh191 23-06-2022 11 1   Download

 • Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh cần nêu rõ thông tin doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin chi nhánh hay doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung hoạt động, nội dung đăng ký thay đổi.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 13 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1)" có nội dung gồm 2 chương trình bày về báo chí - một lĩnh vực của hoạt động thông tin đại chúng; bản chất thông tin đại chúng của các phương tiện thông tin đại chúng; chức năng của báo chí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p britaikridanik 22-06-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tin đại chúng
p_strCode=thongtindaichung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2