Thủ thuật active recycle bin

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thủ thuật active recycle bin
 • Active Directory là gì? Trước hết chúng ta hãy đi tìm hiểu xem Active Directory là gì. Active Directory là một dịch vụ thư mục (directory service) đã được đăng ký bản quyền bởi Microsoft, nó là một phần không thể thiếu trong kiến trúc Windows.

  pdf4p bibocumi27 14-01-2013 38 5   Download

 • 1. Kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin. 2. Xóa các đối tượng trong AD DS. 3. Xác minh các đối tượng đã bị xóa trong Recycle Bin đăng bạ. 4. Khôi phục các đối tượng trong Recycle Bin đăng bạ. 5. Xác minh các đối tượng đã bị xóa đã được phục hồi. Lưu ý:

  pdf0p taoxanh10 03-11-2011 23 6   Download

 • Thực hiện các bước sau trong một môi trường thử nghiệm các bước sau bất lợi có thể ảnh hưởng đến môi trường sản xuất của bạn. Kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin Tính năng Thực hiện các bước trong bảng sau khi đăng nhập như một thành viên của nhóm quản trị doanh nghiệp an ninh.

  pdf0p taoxanh10 03-11-2011 24 5   Download

 • Trước khi bạn có thể phục hồi các đối tượng đã bị xóa trong cơ sở hạ tầng Active Directory của bạn, bạn phải kích hoạt tính năng Active Directory Recycle Bin. Bảng 6: Kích hoạt tính năng Active Directory

  pdf0p taoxanh10 03-11-2011 17 4   Download

Đồng bộ tài khoản