intTypePromotion=3

Thủ tục thẩm định

Xem 1-20 trên 8007 kết quả Thủ tục thẩm định
 • Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lại (trường hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư), thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc4p duyphuong1204 05-01-2010 203 60   Download

 • Thủ tục hành chín của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn,Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu

  doc2p duysuong 24-12-2009 230 55   Download

 • Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Thẩm định thanh lý hợp đồng với các tổ chức cơ sở dạy nghề thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghề

  doc2p duysuong 25-12-2009 180 51   Download

 • Thủ tục Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\ thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lại (trường hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư). thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc5p duyphuong1204 05-01-2010 254 46   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.

  doc2p toanphuc 12-01-2010 128 37   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân

  doc2p toanphuc 12-01-2010 137 36   Download

 • Thủ tục hành chín của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án

  doc2p duysuong 24-12-2009 143 35   Download

 • Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Thẩm định hồ sơ dự án đến lĩnh vực Thể dục thể thao

  doc1p duysuong 28-12-2009 165 35   Download

 • Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lần đầu , thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc6p duyphuong1204 05-01-2010 147 30   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo từng lần

  doc3p toanphuc 12-01-2010 115 26   Download

 • Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 114 25   Download

 • Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 132 24   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng,Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay

  doc2p toanphuc 12-01-2010 105 22   Download

 • Dưới đây là tài liệu Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA, việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các bước để thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA. Với các bạn quan tâm tới vấn đề này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf5p satthuquachanhxanh 25-11-2010 78 22   Download

 • Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Thủ tục Thẩm định phương án Kinh tế

  doc1p duysuong 24-12-2009 107 19   Download

 • Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc4p duyphuong1204 05-01-2010 82 18   Download

 • Thủ tục Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 98 17   Download

 • Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc4p duyphuong1204 05-01-2010 143 16   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)

  doc2p toanphuc 12-01-2010 117 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p demtichlieu 13-07-2010 80 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thủ tục thẩm định
p_strCode=thutucthamdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản