intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật toán merge

Xem 1-20 trên 53 kết quả Thuật toán merge
 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các thuật toán sắp xếp trình bày các nội dung chính: selection sort, heap sort, merge sort, quick sort. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf23p fanhuynet 20-04-2014 152 30   Download

 • Giúp các bạn hiểu được các thuật toán sắp xếp: Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort..Áp dụng các thuật toán sắp xếp để giải quyết các bài toán sắp xếp đơn giản..Áp dụng các thuật toán sắp xếp để giải quyết các bài toán sắp xếp trên danh sách các cấu.trúc theo từng khóa..So sánh, đánh giá thời gian chạy của thuật toán với số lượng phần tử lớn...

  pdf9p trangvuive_24 30-05-2017 55 3   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp (P2)" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp vun đống (heap sort), sắp xếp trộn (merge sort), sắp xếp nhanh (quick sort). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p thangnamvoiva20 17-09-2016 36 1   Download

 • Sắp xếp - Sorting ! ! ! Trình bày các thuật toán thông dụng cho việc sắp xếp nội (sắp xếp trên bộ nhớ trong - Mảng) Minh họa các thuật toán Đánh giá thuật toán Spring 2004 Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 1 Nội dung trình bày ! ! ! ! ! ! Thuật toán “Selection sort” Thuật toán “Insertion sort” Thuật toán “Shell sort” Thuật toán “Heap sort” Thuật toán “Merge sort” Thuật toán “Quick sort” Spring 2004 Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 2 1 Sắp xếp 1 mảng các số nguyên ! Giả sử có...

  pdf52p it_p0k3t 05-05-2011 175 40   Download

 • Trong tài liệu này các bạn sẽ tìm hiểu về thuật toán Merge sort một thuật toán theo tư tưởng chộn để cho ra kết quả đã sắp xếp. Theo phương pháp đệ quy

  pdf10p kupload1 13-01-2011 120 30   Download

 • Trong chương này các bạn sẽ tìm hiểu một số bài toán sắp xếp và một số thuật toán sắp xếp như: Sắp xếp chèn – insertion sort, sắp xếp lựa chọn – selection sort, sắp xếp nổi bọt – bubble sort, sắp xếp shell-sort, sắp xếp trộn – merge sort, sắp xếp nhanh – quick sort, sắp xếp vun đống – heap sort. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p youcanletgo_03 14-01-2016 62 6   Download

 • Định nghĩa [Tham lam – Greedy]: Tham lam là một phương pháp thiết kế thuật toán để tìm nghiệm của bài toán tối ưu bằng cách xây dựng nghiệm dần dần từng bước. Tại mỗi bước: Chúng ta luôn luôn chọn giá trị tốt nhất tại thời điểm đó mà không quan tâm đến tương lai (tối ưu cục bộ)

  ppt28p impossible_1 06-11-2013 38 3   Download

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH I. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1.1 Phân tích thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phân lớp thuật toán. 1.2 Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản Danh sách tuyến tính, danh sách móc nối. Ngăn xếp, hàng đợi (stack, queue). 1.3 Cây Cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm Cây nhị phân cân bằng chiều cao (cây AVL) B-cây Chọn trực tiếp (Selection), Chèn (Insertion), Đổi chỗ liên tiếp (Bubble). Sắp nhanh (Quicksort), Vun đống (Heap sort), Trộn (Merge). So...

  pdf2p duongdinhcanh 05-05-2010 601 167   Download

 • Các Thuật Toán Sắp Xếp 1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort 2. Chọn trực tiếp – Selection Sort 3. Nổi bọt – Bubble Sort 4. Shaker Sort 5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort 6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort 7. Shell Sort 8. Heap Sort 9. Quick Sort 10. Merge Sort 11. Radix Sort 114

  pdf72p hoa_maudo 29-08-2011 134 40   Download

 • Trong chương này chúng ta mở rộng KDLTT hàng ưu tiên bằng cách thêm vào hai phép toán: phép toán hợp nhất (Merg) và phép toán giảm khoá (Decreasekey). Các phép toán này là rất cần thiết trong thiết kế thuật toán cho các bài toán tối ưu, chẳng hạn các thuật toán đồ thị như tìm đường đi ngắn nhất (thuật toán Dijkstra), tìm cây bao trùm ngắn nhất (thuật toán Prim).

  doc11p daodangson01041991 20-09-2010 134 18   Download

 • Chương 6 (phần 2) – Phân đoạn ảnh. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học có thể áp dụng được phương pháp region growing: Tư tưởng thuật toán, tư tưởng thuật toán; trình bày được phương pháp Region splitting and Merging. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p tangtuy20 22-07-2016 48 8   Download

 • Bài giảng Sắp xếp (Phần 1) nêu lên bài toán sắp xếp, sắp xếp nổi bọt, sắp xếp hòa nhập (Merge sort). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf9p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 53 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp kiến thức về sắp sếp như: Selection Sort, Insertion Sort, Bubble sort, Shell Sort, Merge Sort, Heap Sort, Quick Sort

  pdf38p kyniemchieumua_09 14-12-2017 32 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 giới thiệu đến các bạn học những nội dung chính như: Chọn trực tiếp - Selection Sort, chèn trực tiếp - Insertion Sort, đổi chỗ trực tiếp - Interchange Sort, nổi bọt - Bubble Sort, sắp xếp dựa trên phân hoạch - Quick Sort, trộn trực tiếp - Merge Sort.

  pdf61p convitdola 11-12-2017 28 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Các thuật toán sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn trực tiếp - Selection Sort, chèn trực tiếp - Insertion Sort, đổi chỗ trực tiếp - Interchange Sort, nổi bọt - Bubble Sort, sắp xếp dựa trên phân hoạch - Quick Sort, trộn trực tiếp - Merge Sort. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p tieu_vu11 17-06-2018 27 1   Download

 • Các giải thuật sắp xếp nội 1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort 2. Chọn trực tiếp – Selection Sort 3. Nổi bọt – Bubble Sort Nội Dung (tt) 4. Chèn trực tiếp – Insertion Sort 5. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort 6. Shaker Sort CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 7. Shell Sort 8. Heap Sort 9. Quick Sort 10. Merge Sort 11. Radix Sort 3

  pdf52p hoa_maudo 29-08-2011 88 28   Download

 • Trong những năm gần đây, mặc dù nền Công nghệ thông tin của thế giới ngày một phát triển. Tốc độ xử lí máy tính ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp phải khó khăn trong một số bài toán có dữ liệu đầu vào lớn (bài toán dự báo thời tiết, dự báo động đất, …). Với dữ liệu đầu vào là một con số rất lớn, dù máy tính có tốc độ lớn, bộ nhớ nhiều vẫn vấp phải yêu cầu phải giải quyết bài toán trong thời gian chấp nhận được. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nghĩ...

  doc18p buiquockhanh276 20-07-2013 73 15   Download

 • Trong chương này chúng ta mở rộng KDLTT hàng ưu tiên bằng cách thêm vào hai phép toán: phép toán hợp nhất (Merg) và phép toán giảm khoá (Decreasekey).

  doc11p vuthithuy11a 26-11-2011 62 10   Download

 • Ðây là phương trình đệ quy để tính thời gian thực hiện của chương trình đệ quy Giai_thua. Ví du 1-11: Chúng ta xét thủ tục MergeSort một cách phác thảo như sau: FUNCTION MergeSort (L:List; n:Integer):List; VAR L1,L2:List; BEGIN IF n=1 THEN RETURN(L) ELSE BEGIN Chia đôi L thành L1 và L2, với độ dài n/2; RETURN(Merge(MergeSort(L1,n/2),MergeSort(L2,n/2))); END; END;

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 43 5   Download

 • Procedure Merge(k:integer; f1,f2,g1,g2: File of RecordType); {Thủ tục này trộn các đường độ dài k và trong hai tập tin f1 và f2 thành các đường đọ dài 2k và ghi luân phiên vào trong hai tập tin g1 và g2} var OutSwithh : boolean; {Nếu OutSwitch = TRUE thì tin g1, ngược lại ghi vào g2} ghi vào tập

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuật toán merge
p_strCode=thuattoanmerge

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2