Thuốc chứa hoạt chất kháng virus

Xem 1-9 trên 9 kết quả Thuốc chứa hoạt chất kháng virus
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 03 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf4p cunghoangdao 28-12-2012 42 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 04 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 79 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 07 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 135 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p nhanhoxihxih 01-11-2012 25 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 TÊN THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 77 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p coolandclean 21-05-2012 28 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 04 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 78 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf5p nhanhoxihxih 06-11-2012 25 1   Download

 • Quyết định 265/QĐ-QLD năm 2013 danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 83 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf3p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 30 0   Download

 • Tên chung quốc tế: Foscarnet sodium. Mã ATC: J05A D01. Loại thuốc: Kháng virus (toàn thân). Dạng thuốc và hàm lượng Lọ thủy tinh 250 và 500 ml để tiêm truyền, chứa natri foscarnet hexahydrat 24 mg/ml. Dược lý và cơ chế tác dụng Foscarnet natri (trinatri phosphonoformat) là chất tương tự pyrophosphat vô cơ có tác dụng ức chế tất cả các virus herpes và HIV được biết ở người.

  pdf17p sapochedam 14-05-2011 50 3   Download

 • Tên chung quốc tế: Lamivudine. Mã ATC: J05A F05. Loại thuốc: Thuốc kháng retrovirus. Dạng thuốc và hàm lượng Lamivudin, uống: Dung dịch 10 mg/ml. Viên bao phim 150 mg. Lamivudin kết hợp, uống: Viên bao phim chứa 150 mg lamivudin và 300 mg zidovudin. Dược lý và cơ chế tác dụng Lamivudin là 1 thuốc tổng hợp kháng retrovirus, thuộc nhóm dideoxynucleosid ức chế enzym phiên mã ngược của virus.

  pdf9p daudam 15-05-2011 60 6   Download

 • SMITHKLINE BEECHAM Hỗn dịch tiêm bắp 0,5 ml/liều : lọ 1 liều x 1 lọ, lọ 10 liều x 50 lọ. THÀNH PHẦN cho 1 liều 0,5 ml Biến độc tố bạch hầu đã hấp phụ 30 IU Biến độc tố uốn ván đã hấp phụ 60 IU Vi khuẩn ho gà bất hoạt 4 IU Protein HBsAg tái tổ hợp 10 mg TÍNH CHẤT Tritanrix HB chứa biến độc tố bạch hầu (D), biến độc tố uốn ván (T), vi khuẩn ho gà bất hoạt (Pw) và kháng nguyên bề mặt chủ yếu của virus viêm gan B (HBV) đã được tinh chế và hấp phụ...

  pdf5p tubreakdance 12-11-2010 34 2   Download

Đồng bộ tài khoản