intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết giá trị của william petty

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thuyết giá trị của william petty
  • William Petty- người đầu tiên đưa ra nguyên lý lao động quyết định giá trị trong kinh tế chính trị học tư sản Ông nêu ra nguyên lý về giá trị lao động. Ông đưa ra ba khái niệm về giá cả hàng hóa: giá cả tự nhiên, giá cả nhân tạo và giá cả chính trị. Cơ sở của giá trị trao đổi là: hao phí lao động, thời gian lao động = W.Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết giá trị lao động....

    ppt15p forever44 13-12-2010 1127 179   Download

  • 1. Ông nêu ra nguyên lý về giá trị lao động khi bắt đầu phân tích nguồn gốc, đánh thức để tăng cường ngân khố và sử dụng hợp lý nguồn tài chính. Đưa ra luận điểm đánh thuế vào lợi nhuận thương nghiệp và đất đai trên thực tế thông qua tiền, nêu bật vấn đề giá trị.

    pdf2p truongdoan 09-11-2009 856 247   Download

  • Công lao to lớn của W.Petty là ở chỗ, ông là người đầu tiên xây dựng học thuyết về giá trị lao động. W. Petty đã có nhận xét đúng đắn khi vạch rõ vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị, tức nguồn gốc thật sự của của cải. Chỉ riêng điều này có thể nói ông là người khai sinh ra lý luận giá trị lao động.

    doc9p bidaodo 14-01-2010 1217 234   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuyết giá trị của william petty
p_strCode=thuyetgiatricuawilliampetty

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2