Tiền tệ và lạm phát

Xem 1-20 trên 2709 kết quả Tiền tệ và lạm phát
 • chính sách Tiền tệ Tiền tệ và Lạm phát Nội dung chương này 1. Chính sách tiền tệ 2. Tiền và lạm phát trong dài hạn Chính sách tiền tệ  Sau WWII đến giữa cuối 1970s, hầu hết các nhà kinh tế và chính sách cho rằng chính sách tiền tệ có vai trò rất ít với lạm phát, và không phải là công cụ hữu hiệu quản lý tổng cầu.  Thực tế cho thấy giá cả bất ổn gây tổn thất lớn cho GDP thực và việc làm.

  pdf0p mymemory1212 16-02-2011 574 234   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiền tệ và lạm phát', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p nhocs200508 26-03-2011 191 42   Download

 • Nội dung của chương: Khái niệm và đo lường. Các nguyên nhân gây ra lạm phát. Lạm phát do cầu kéo. Lạm phát do chi phí đẩy. Lạm phát ỳ. Tiền tệ và lạm phát. Những tổn thất của xã hội do lạm phát. Lạm phát được dự tính trước. Lạm phát không được dự tính trước. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

  ppt77p thehungmk3k 10-10-2010 1538 741   Download

 • Tỷ lệ lạm phát = phần trăm tăng lên trong mức giá trung bình. Giá = số tiền cần thiết để mua một hàng hóa. Vì giá được định nghĩa bằng tiền, chúng ta cần phải xem xét bản chất của tiền, cung tiền, và việc kiểm soát tiền

  ppt53p doantrang163 11-10-2012 149 49   Download

 • Lý thuyết cổ điển về lạm phát - nguyên nhân - ảnh hưởng - chi phí xã hộichính sách Tiền tệ Tiền tệ và Lạm phát Nội dung chương này 1. Chính sách tiền tệ 2. Tiền và lạm phát trong dài hạn Chính sách tiền tệ  Sau WWII đến giữa cuối 1970s, hầu hết các nhà kinh tế và chính sách cho rằng chính sách tiền tệ có vai trò rất ít với lạm phát, và không phải là công cụ hữu hiệu quản lý tổng cầu.  Thực tế cho thấy giá cả bất ổn gây tổn...

  ppt39p truongcongtra 18-12-2010 924 37   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 1: Đại cương về tiền tệ và lạm phát trình bày về nguồn gốc ra đời và khái niệm tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế, tiền tệ Việt Nam qua các thời kỳ.

  pdf0p thin_12 23-07-2014 108 7   Download

 • Bài viết Chính sách tiền tệ và lạm phát tại Việt Nam sau khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 sau đây bao gồm những nội dung về chính sách tiền tệ và lạm phát; thực trạng chính sách tiền tệ và lạm phát ở VN sau khủng hoảng; giải pháp chính sách tiền tệ trong ngắn hạn nhằm kiểm soát lạm phát.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 15 5   Download

 • Phân tích của chúng ta trước đây chủ yếu tập trung vào các biến số thực. Trong chương này, chúng sẽ tập trung vào vấn đề tiền tệ và lạm phát. Lạm phát: một sự gia tăng liên tục và kéo dài của mức giá chung, P Tỷ lệ lạm phát (π) = %∆P Tại sao một số quốc gia từng trải qua giai đoạn lạm phát rất cao? Những ai bị tác động bởi lạm phát? 2. Lạm phát là sự mất giá tiền tệ do cung tiền tăng nhanh hơn cầu tiền. Lạm phát: ”hiện tượng quá nhiều tiền...

  pdf9p muaythai6 26-10-2011 86 31   Download

 • Giá trị sử dụng trở thành hình thái biểu hiện của giá trị. - Lao động cụ thể trở thành hình thái biểu hiện của lao động trừu tượng. - Lao động tư nhân trở thành lao động xã hội trực tiếp.Biểu hiện tương đối của giá trị một hàng hóa chưa được hoàn tất vì có nhiều hàng hóa làm vật ngang giá và có thể kéo dài vô tận. - Các hàng hóa biểu hiện cho giá trị của một hàng hóa là không thuần nhất và hết sức rời rạc.

  ppt72p nguyenmanh87tn 16-11-2012 122 16   Download

 • Phân tích của chúng ta trước đây chủ yếu tập trung vào các biến số thực. Trong chương này, chúng sẽ tập trung vào vấn đề tiền tệ và lạm phát. Lạm phát: một sự gia tăng liên tục và kéo dài của mức giá chung, P Tỷ lệ lạm phát (π) = %∆P Tại sao một số quốc gia từng trải qua giai đoạn lạm phát rất cao? Những ai bị tác động bởi lạm phát? 2. Lạm phát là sự mất giá tiền tệ do cung tiền tăng nhanh hơn cầu tiền. Lạm phát: ”hiện tượng quá nhiều tiền...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 41 9   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 4: Tiền tệ và lạm phát" cung cấp cho người học các kiến thức lý thuyết cổ điển về lạm phát (Các nguyên nhân của nó, các ảnh hưởng của nó, chi phí vĩ mô của nó), phân tích trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p bautroibinhyen11 03-01-2017 14 6   Download

 • Chương 4 Tiền tệ và lạm phát, trong chương này người học sẽ nghiên cứu lý thuyết cổ điển về lạm phát, giả định giá cả,...

  pdf12p thanhdieutran 11-04-2014 21 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 4: Tiền tệ và lạm phát" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết cổ điển về lạm phát (Các nguyên nhân của nó, các ảnh hưởng của nó, chi phí vĩ mô của nó), phân tích trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_13 26-01-2016 20 3   Download

 • Bài viết Tác động của chính sách tài khóa và tiền tệ đến lạm phát - Mô hình lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam giới thiệu một nghiên cứu về quan hệ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và lạm phát Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 21 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vận dụng lý luận về lạm phát để phân tích chích sách quản lý tiền tệ chống lạm phát của chính phủ việt nam .tình trạng thiểu phát hiện nay có hại gì ? giải pháp khắc phục', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p notonline1122 21-02-2013 147 74   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ Việt Nam tới tăng trưởng kinh tế và lạm phát dưới góc độ phân tích định lượng trình bày tổng quan một số khung lý thuyết về nghiên cứu thực nghiệm tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng và lạm phát, mô hình sử dụng trong nghiên cứu, kết quả thực nghiên cứu.

  pdf10p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 45 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiền tệ và lạm phát 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cactus1212 23-10-2011 41 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiền tệ và lạm phát 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cactus1212 23-10-2011 31 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lạm phát và thất nghiệp" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Định nghĩa lạm phát, các chỉ số đo lường lạm phát, phân loại lạm phát, nguyên nhân của lạm phát, lý thuyết cổ điểm về lạm phát, sự phân đối cổ điển về tính trung lập của tiền tệ, tốc độ lưu thông và phương trình số lượng, quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf43p tsmttc_007 12-09-2015 39 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích tác động của thiên tai đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan đề tài, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, tác động của thiên tai đến tăng trưởng kinh tế, tác động của thiên tai đến lạm phát, tác động của thiên tai đến thu nhập bình quân đầu người.

  pdf209p chumeorocky 10-01-2018 8 2   Download

Đồng bộ tài khoản