intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu linq

Xem 1-20 trên 21 kết quả Tìm hiểu linq
 • LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.

  pdf103p ddchien 05-10-2009 980 339   Download

 • LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu. Theo truyền thống các câu truy vấn trên dữ liệu được thể hiện một cách dễ dàng giống như các chuỗi kí tự đơn giản mà không cần đến kiểu kiểm tra tại thời điểm biên dịch hoặc sự hỗ trợ của trình hỗ trợ trực quan....

  pdf122p vantinh12a8 09-03-2011 403 200   Download

 • LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu.

  pdf123p tangtocmuathi 30-05-2013 92 26   Download

 • và hiệu quả xây dựng một tài liệu XML trong một tuyên bố duy nhất. Sau đó, bạn thấy làm thế nào để thêm chú thích cho các phần tử và các thuộc tính trong một cây XML bằng cách sử dụng phương pháp AddAnnotation, và làm thế nào để đọc các chú thích một khi họ

  pdf41p kimku13 24-10-2011 54 8   Download

 • Trên bề mặt, LINQ to XML trông đáng sợ, nhưng điều này và ba chương trước nên đã xua tan tin đồn xấu xa. Hy vọng rằng, khi bạn bắt đầu làm việc theo cách của bạn thông qua chương này, bạn nhanh chóng nhận ra rằng nó thực sự không phải là xấu như bạn nghĩ.

  pdf41p kimku13 24-10-2011 52 7   Download

 • Chắc chắn, làm việc với các chú thích, các sự kiện, và các trục có thể được khó khăn, nhưng mục đích của chương này là để cho bạn thấy rằng làm việc với họ cũng có thể thú vị và hết sức vui vẻ. Trước tiên, bạn kiểm tra xây dựng chức năng và vai trò quan trọng đóng trong LINQ to XML. Xây dựng chức năng cung cấp khả năng dễ dàng

  pdf41p kimku13 24-10-2011 39 7   Download

 • Chúng ta hãy xem xét làm việc với các đối tượng đại diện cho các loại thực thể được định nghĩa bởi một mô hình dữ liệu thực thể. Ví dụ sau đây minh họa làm thế nào để sử dụng các mô hình dữ liệu thực thể cập nhật và chèn dữ liệu:Truy vấn các mô hình dữ liệu thực thể là khá dễ dàng và hiệu quả.

  pdf41p kimku13 24-10-2011 45 6   Download

 • với một tập hợp các yếu tố DOM chọn cho điều này, bạn phải sử dụng một phương pháp, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm trong chương này. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng Entity Framework, nhưng với LINQ to SQL cả mã và các khái niệm là giống hệt nhau. các ScaffoldAllTables

  pdf50p kennguyen1 21-10-2011 59 2   Download

 • LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu. Theo truyền thống các câu truy vấn trên dữ liệu được thể hiện một cách dễ dàng giống như các chuỗi kí tự đơn giản mà không cần đến kiểu kiểm tra tại thời điểm biên dịch hoặc sự hỗ trợ của trình hỗ trợ trực quan....

  pdf123p ddchien 05-10-2009 1360 438   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ .net (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tính thừa kế và đa hình của class, bài 2 tổng quản về SQL server, bài 3 ngôn ngữ SQL, bài 4 tổng, bài 5 mô hình kết nối, bài 6 mô hình ngắt kết nối, bài 7 XML cơ bản, bài 8 LINQ nâng cao, bài 9 entity framework.

  pdf127p galaxyhehe 08-08-2014 223 85   Download

 • Cũng nhận thấy trong ví dụ trước đó dễ dàng hơn nhiều các mã được để đọc. Mã này thực sự theo cấu trúc của một tài liệu XML, vì vậy bạn có thể xem những gì các tài liệu XML kết quả sẽ như thế nào. Ví dụ tiếp theo sử dụng các loại XAttribute thêm một thuộc tính XML:

  pdf41p kimku13 24-10-2011 55 8   Download

 • IEnumerable giao diện cung cấp lặp đi lặp lại trong một bộ sưu tập của một loại quy định. IQueryable giao diện cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn đối với một nguồn dữ liệu được biết đến và cụ thể loại dữ liệu được biết đến. Có nghĩa là, với giao diện và giao diện IQueryable bạn nhận được một đối tượng

  pdf41p kimku13 24-10-2011 49 7   Download

 • mà có thể đánh giá các truy vấn IQueryable. Giao diện IQueryable là dựa trên biểu thức. Một trong những khác biệt chính giữa IEnumerable và IQueryable rằng giao diện IEnumerable cung cấp chỉ lặp đi lặp lại về phía trước. Nó không có khả năng di chuyển giữa các mục (ngoại trừ phía trước).

  pdf41p kimku13 24-10-2011 38 6   Download

 • Tất cả các quyền. Không có phần nào của cuốn sách này có thể được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản,

  pdf41p kimku13 24-10-2011 44 6   Download

 • Bạn sẽ nhận thấy việc sử dụng var trong ví dụ trước. Các từ khóa var cho trình biên dịch để suy ra các loại biến từ biểu thức trên phía bên phải của bản tuyên bố. Các từ khóa var sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương 2, "Một Nhìn vào Visual Studio 2008".

  pdf41p kimku13 24-10-2011 40 5   Download

 • Với IQueryable tuy nhiên, bạn có tính linh hoạt nhiều hơn nữa với các hoạt động truy vấn của bạn. Hãy nhớ rằng, mặc dù giao diện IQueryable thực hiện IEnumerable, mà cung cấp IQueryable với khả năng lặp đi lặp lại. Có hai loại của các nhà khai thác truy vấn. Loại đầu tiên hoạt động trên các đối tượng IEnumerable, trong khi các hoạt động trên IQueryable

  pdf41p kimku13 24-10-2011 43 5   Download

 • nó không phải là một quy luật chung. Bạn cần đo lường hiệu suất để xác định nếu bạn có một trường hợp cụ thể nơi mà các cấu trúc truy vấn không thực hiện cũng đủ. Tuy nhiên, trước khi viết lại hoàn toàn một thuật toán, xem xét các phần mở rộng song song cho LINQ.

  pdf34p kimku4 21-10-2011 50 3   Download

 • System.Linq.Expressions.Expression. Nói chung, bạn có thể sử dụng lambdas tuyên bố thay thế cho nhau với lambdas biểu. Tuy nhiên, bạn không thể chuyển đổi các lambdas tuyên bố thành cây biểu. Bạn có thể thể hiện cây biểu hiện bằng cách sử dụng cú pháp lambda biểu hiện.

  pdf87p kimku4 21-10-2011 56 2   Download

 • Biểu thức LINQ được xây dựng từ các khoản truy vấn có cảm giác tương tự như điều khoản trong các câu lệnh SQL ở cấp cơ sở dữ liệu. Với sự ngoại lệ của Từ khoản, mà phải xuất hiện đầu tiên, các điều khoản khác thường có thể xuất hiện trong bất kỳ thứ tự trong phạm vi truy vấn.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 35 2   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ .net (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan, bài 2 form và các điều khiển cơ sở, bài 3 các kiểu dữ liệu cơ sở, bài 4 tập tin, bài 5 kiểu cấu trúc và mảng, bài 6 lập trình hướng đối tượng, bài 7 collections và generic collections, bài 8 LINQ cơ bản, bài 9 sử dụng dịch vụ

  pdf138p galaxyhehe 08-08-2014 252 96   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu linq
p_strCode=timhieulinq

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2