Tìm hiểu PLC

Xem 1-20 trên 94 kết quả Tìm hiểu PLC
 • PLC (viết tắt của Programmable Logic Controller :Bộ điều khiển logic lập trình được ) là một thiết bị được phát minh để thay thế cho các dãy mạch rơle liên tiếp để điều khiển máy móc.PLC làm việc bằng cách quan sát các đầu vào của nó và tùy theo trạng thái của chúng ,sẽ đóng mở đầu ra.Người sử dụng nhập vào chương trình ,thường là thông qua phần mềm để tạo ra các kết quả mong muốn. PLC được sử dụng trong rất nhiểu ứng dụng thực tế.

  pdf51p phucnguuson 15-03-2010 1487 461   Download

 • Giúp sinh viên tìm hiểu các lệnh cơ bản về logic, thường đóng, thường hở, đặt bit (SET, RESET),… - Dựa trên các lệnh này, sinh viên có thể thiết kế một vài chương trình đơn giản 1.2. NỘI DUNG - Sinh viên hãy thực hiện các chương trình ở cột “Chương trình” và ghi nhận kết quả ở cột “Nhận xét kết quả”

  pdf29p hoankhaktd 24-01-2013 128 64   Download

 • Đề tài: Tìm hiểu về PLC Simens bao gồm những nội dung về PLC s7_200 (giới thiệu, phân loại, module chức năng của dòng s7_200,...); PLC s7_300. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Cơ khí. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc42p nvdann 16-07-2016 50 19   Download

 • Các bộ điều khiển chương trình hoá PLC đáp -úng được hầu hết các yêu cầu trên v như l yếu tố chính trong việc nâng cao hơn n-a hiệu quả của sản xuất. Tr-ớc đây việc tự động hoá chỉ đ-ợc áp dụng trong các sản xuất hng loạt năng suất cao. Ngy nay cần thiết phải tự động hoá cả trong sản xuất các loại hng hoá khác nhau nhằm nâng cao năng xuất v giảm vốn đầu t- cho thiết bịv xí nghiệp....

  pdf179p knight_alone 20-11-2012 215 132   Download

 • Năm được các định nghĩa về PLC v hệ thống điều khiển. • Phân biệt đ-ợc một số loại PLC và các thiết bị lập trình, các thiết bị trong hệ thống điều khiển • Biết được khả năng làm việc của PLC, ưu điểm khi sử dụng PLC B. Chuẩn bi: • Một số loại PLC hiện có - OMRON, PLC, SIEMENS, DELTA, ABB.

  pdf178p omaichuakay 13-04-2013 274 99   Download

 • Giới thiệu chung về Module Analog, giới thiệu về Module Analog Em235, một số ứng dụng Module Analog,... là những nội dung chính của bài 5 "Sử dụng Module Analog" thuộc Giáo trình PLC. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Vật lý.

  doc19p hoilamchi1993 16-11-2015 161 78   Download

 • Cùng tìm hiểu tổng quan về hệ thống cân băng định lượng, tổng hợp hệ cân bằng định lượng, thực nghiệm hệ cân bằng định lượng được trình bày cụ thể trong Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân bằng định lượng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf65p ngaybinhthuong1234 12-10-2015 99 55   Download

 • 1. Các phương ph‚p tổng hợp mạch logic – đề cho lớp học DKLG & PLC. 2. Phương ph‚áp Ma trận trạng th‚i cho vŒ dụ – đề cho lớp học DKLG & PLC. 3. Phương phá‚p Grafcet cho vŒ dụ – đề cho lớp học DKLG & PLC. 4. PLC l€ g, c‚c ƒ„nh ngh…a v€ khả năng †ng d‡ng của PLC. 5. ˆu ƒi‰m cŠa PLC, c‚c l‹u Œ khi s d‡ng PLC. 6. Cấu trc đầu v„o, dầu ra PLC, Sơ đồ Gh‡p nối PLC CPM1, v„ S7-200 với cŠc thiết bị khŠc của hệ điều khiển....

  pdf2p hanampro91 16-05-2013 152 49   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng PLC để xây dựng hệ thống thực hành đa năng tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hướng đến mục tiêu thiết kế chế tạo được mô hình bài tập thực hành PLC; nghiên cứu hệ lệnh của PLC ZEN và khả năng ứng dụng của ZEN trong thực tế; xây dựng được hệ thống bài tập thực hành PLC; xây dựng được đề cương hướng dẫn thực hành PLC. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

  pdf102p ngaybinhthuong1234 12-10-2015 95 46   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học kỹ thuật: Nghiên cứu, sử dụng công nghệ PLC để thiết kế bộ điểu khiển thiết bị điện ứng dụng tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh nhằm mục tiêu thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện cho từng phòng học cũng như phòng làm việc để quản lý việc sử dụng điện năng hợp lý hơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf127p ngaybinhthuong1234 12-10-2015 68 27   Download

 • Hiệp hội kỹ sư chế tạo hệ thống tự động và máy tính (CASA/SME = Computer and Autonmated Systems Association/Society for Manufacturring Engineers) định định nghia  “CIM là một hệ thống sản xuất tích hợp và truyền thông với triết lý quản lý mới cho phép cải thiện tổ chức và quản lý nhân sự một cách hiệu quả” im Cim khoâng phaûi laø saûn phaåm coù theå mua vaø caøi ñaët. Noù laø caùch suy nghó vaø giaûi quyeát vaán ñeà .

  pdf29p online_12 08-11-2013 53 15   Download

 • Công nghệ truyền thông tin trên đường dây điện lực PLC (Power Line Communication) mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực thông tin. Cùng tìm hiểu tài liệu "Chương 1: Tổng quan về mạng PLC" để nắm bắt thêm thông tin về vấn đề trên.

  pdf22p huyen06281982 15-10-2015 46 10   Download

 • Cùng tìm hiểu tài liệu "Powerline Carrier (PLC) Communication Systems" với các nội dung cơ bản hướng đến trình bày như: Introduction, data communication techniques, home networking over powerlines, powerlines carrier (PLC) communications,… Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf108p huyen06281982 15-10-2015 25 6   Download

 • Lời giới thiệu Tập sách này là tàI liệu đI kèm với cuốn băng video h-ớng dẫn tự tìm hiểu về bộ điều khiển lập trình, hay gọi tắt là PLC loại CPM1 của hãng OMRON Nhật bản. Qua đây, các bạn sẽ nắm đ-ợc nguyên lý cấu tạo, hoạt động của PLC nói chung, cũng nh- cách lập trình cho PLC OMRON nói riêng bằng bàn phí m cầm tay hoặc phần mềm SYSWIN dùng trên máy tí nh. Để đạt đ-ợc hiệu quả cao nhất, nên tham khảo cả tài liệu H-ớng dẫn tự học PLC bằng tiếng Việt...

  pdf8p boyboy88 11-02-2010 2064 852   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp giới thiệu chung về điều khiển logic khả lập trình (plc)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf173p tanlang 19-03-2010 979 546   Download

 • Sự phát triển của kỹ thuật điều khiến tự động hiện đại và công nghệ điều khiển lôgic lập trình dụa trên cơ sở phát triển của tin học, cụ thể là sự phát triển của kỹ thuật máy tính.

  pdf52p tanlang 19-03-2010 683 430   Download

 • PLC viết tắt của (Progammble Logic Control), hình thành từ các nhóm kĩ sư hãng general Motors năm 1968 với ý tưởng ban đầu là thiết kế một bộ điều khiển thỏa mãn các yêu cầu sau: Lập trình dễ dàng, ngôn ngữ lập trình dễ hiểu. Dễ dàng sửa chũa thay thế. Ổn định trong môi trường công nghiệp. Giá cả cạnh tranh. Dung lượng bộ nhớ lớn để có thể chứa được những chương trình phức tạp.

  doc15p toduyhuy 29-07-2010 1023 379   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp - giới thiệu về bộ điều khiển plc', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf106p tanlang 19-03-2010 717 375   Download

 • Tìm hiểu về cổng vào ra I/O và các lệnh cơ bản trong PLC PANASONIC . Làm quen time và lập trình chạy một số bài cơ bản, ...

  doc7p 955053 30-10-2010 934 314   Download

 • Thiết bị điều khiển lôgic khả trình (Program mable Logic Control) viết tắt là PLC. Là loại thiết bị cho phép thực thiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình thay cho việc phải thể hiện thuật toán đó bằng mạch số.

  pdf96p xuanvinh7291 05-07-2011 727 265   Download

Đồng bộ tài khoản