Tín dụng thương mại

Xem 1-20 trên 4211 kết quả Tín dụng thương mại
 • Tín dụng thương mại(tín dụng của người cung ứng): -Là quan hệ tín dụng được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. Là hình thức tín dụng, vì người bán chuyển giao cho người mua để sử dụng vốn tạm thời trong một thời gian nhất định. Đến thời hạn được thỏa thuận, người mua hoàn lại vốn cho người bán dưới hình thức tiền tệ và cả phần lãi suất. -Chủ thể cấp vốn: doanh nghiệp bán hàng.

  doc4p jess155 03-05-2010 4291 998   Download

 • Bất cứ khi nào một công ty mua hàng từ nhà cung cấp và được quyền trả chậm hơn thời điểm mua hàng thì khi đó họ được cấp tín dụng thương mại. Nói chúng, tín dụng thương mại là nguồn tài trợ ngắn hạn phổ biến và quan trọng nhất đối với các công ty.

  doc105p hongchuong211 14-03-2011 1005 417   Download

 • Tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế, là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền.

  pdf59p lovequynh861 13-04-2011 357 112   Download

 • Tín dụng thương mại là một hình thức nợ ngắn hạn, phát sinh từ doanh thu tín dụng và được coi là một khoản phải thu của người bán và khoản phải trả của người mua. Thực chất của tín dụng thương mại là một nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn, là nguồn ngân quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf102p notonline1122 21-02-2013 166 71   Download

 • Khoa luận tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và thực hiện chính sách tín dụng thương mại của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng H.P.T từ năm 2010 – 2012 nhằm đưa ra một số giải pháp giúp công ty đạt hiệu quả cao nhất đối với chính sách này.

  pdf91p hihihaha9 06-02-2017 14 7   Download

 • Khóa luận tập trung vào những nội dung chính sau: Tổng quan về tín dụng thương mại trong doanh nghiệp, Phân tích chính sách tín dụng thương mại hiện tại của Công ty Cổ phần thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát, Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng thương mại trong công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát.

  pdf78p hihihaha7 03-01-2017 22 4   Download

 • Khóa luận tập trung vào những nội dung chính sau: Tổng quan về tín dụng thương mại trong doanh nghiệp, Phân tích chính sách tín dụng thương mại hiện tại của Công ty Cổ phần thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát, Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng thương mại trong công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát.

  pdf78p nomoney4 01-03-2017 7 4   Download

 • Nội dung bài viết "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tín dụng thương mại của các trang trại nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Trà Vinh" trình bày về tín dụng thương mại của trang trại nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Trà Vinh, thực trạng sử dụng tín dụng thương mại của trang trại nuôi trồng thủy sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p nghe0210 25-03-2016 12 3   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam được thực hiện nhằm mục đích đề xuất những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam bằng cách sử dụng hợp lý 2 nguồn tín dụng ngân hàng và thương mại.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 14 3   Download

 • Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước

  doc3p 069189 09-10-2010 942 462   Download

 • Hoàn toàn không quá lỗi khi nhận định. Nếu không có tín dụng thì chẳng có đường sắt ở châu Âu cũng như các công trình to lớn khác. Thật thế, tín dụng ra đời như một tất yếu lịch sử, nó đánh dấu bước tiến vĩ đại trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiền tệ.

  pdf42p banglang_1523 19-07-2012 164 89   Download

 • Bài thuyết trình: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trình bày khái niệm, các bên liên quan trong tín dụng chứng từ, quy trình phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, các loại thư tín dụng thương mại, các nghiệp vụ liên quan đến L/C, nghiệp vụ mở L/C.

  ppt20p duongxuan92 23-05-2014 236 57   Download

 • Hoàn toàn không quá lỗi khi nhận định. Nếu không có tín dụng thì chẳng có đường sắt ở châu Âu cũng như các công trình to lớn khác. Thật thế, tín dụng ra đời như một tất yếu lịch sử, nó đánh dấu bước tiến vĩ đại trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiền tệ. Nó giúp cho quá trình sản xuất được thông suốt, giúp tích tụ vốn cho phát triển kinh tế, nhờ đó tạo những biến chuyển đáng kinh ngạc.

  pdf23p inside33 10-12-2012 33 12   Download

 • Chương 29 "Quản trị tín dụng" cung cấp kiến thức về quản trị tín dụng như điều kiện bán hàng của doanh nghiệp, các công cụ tín dụng thương mại, phân tích tín dụng, quyết định tín dụng, và một số nguyên tắc chung như tối đa hóa lợi nhuận, tập trung vào các khoản nguy hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 12 5   Download

 •   Bài giảng "Chương 3: Tín dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm tín dụng, vai trò tín dụng, các hình thức tín dụng cơ bản trong nền kinh tế (tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước), lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_08 23-12-2015 34 4   Download

 • Chương 5 Quản trị tài trợ ngắn hạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tín dụng thương mại và chí phí dồn tích, tài trợ ngắn hạn từ trung gian tài chính, bao thanh toán,..

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 5 1   Download

 • - Trong nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nguồn lực cạnh tranh ngày càng trở nên đa dạng và chúng được sử dụng nhiều hơn bao giờ hết nhằm mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

  doc26p hongchuong211 14-03-2011 681 256   Download

 • Trong thời đại nền kinh tế thị trường trở thành một nền kinh tế của toàn cầu thì doanh nghiệp là một chủ thể quan trọng trong nền kinh tế, là nơi quyết định về các quá trình sản xuất được đưa ra. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải sử dụng các đầu vào để sản xuất ra đầu ra (sản phẩm, dịch vụ).

  doc21p goodlife747 25-11-2010 529 239   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng” đi sâu vào nghiên cứu vấn đề ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf153p bluesky_12 19-12-2012 342 118   Download

 • Tài liệu Ứng dụng Thương mại điện tử được biên soạn với các nội dung: Tham gia trực tuyến, sử dụng thư điện tử (email), tìm kiếm thông tin trên internet, tiếp thị trên internet , mua sắm và thanh toán, an toàn trên internet, thiết lập website trên môi trường web, thiết lập máy chủ trên internet. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf111p nphunghung 02-11-2016 27 12   Download

Đồng bộ tài khoản