intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính chất hóa lý của bêtông nhẹ

Xem 1-1 trên 1 kết quả Tính chất hóa lý của bêtông nhẹ
  • Tài liệu Công nghệ bêtông nhẹ: Phần 1 trình bày về bêtông và silicát xốp với những nội dung bao gồm các loại bêtông nhẹ và các tính chất vật lý của chúng; các quá trình vật lý, hóa lý trong sản xuất bêtông xốp; cấp phối của các hỗn hợp bêtông xốp; công nghệ bêtông xốp và silicát xốp; gia công nhiệt ẩm và chân không hóa các cấu kiện bêtông xốp kích thước lớn.

    pdf80p cocacola_01 24-09-2015 94 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tính chất hóa lý của bêtông nhẹ
p_strCode=tinhchathoalycuabetongnhe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2