intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức chính quyền huyện

Xem 1-20 trên 387 kết quả Tổ chức chính quyền huyện
 • Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình đô thị, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của các đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án này cùng với kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường là cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp...

  pdf130p lanlan38 01-04-2013 223 83   Download

 • Luận văn có mục đích làm rõ hơn những vấn đề lý luận và pháp lý về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền huyện miền núi trong hệ thống chính quyền địa phương; thông qua phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện Hoành Bồ đưa ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi.

  pdf118p phungducluan 01-06-2017 40 8   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của đề tài báo cáo gồm có 3 chương: Giới thiệu chung về chính quyền địa phương và chính quyền địa phương cấp Huyện ở nước ta hiện nay, thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp Huyện tại tỉnh Nghệ An và phương hướng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp Huyện hiện nay ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc40p thanhthanhphanthi 30-03-2017 299 58   Download

 • Việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường đã gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi trong thời gian qua. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, đặc biệt là về cơ sở lý luận để duy trì hay không duy trì cơ chế đại diện dân cử ở cấp địa phương hoặc duy trì ở cấp chính quyền nào.

  pdf17p dontetvui 20-01-2013 50 11   Download

 • Luận văn này sẽ phân tích về cơ sở lý luận, thực tiễn của việc tổ chức chính quyền địa phương; quá trình phát triển của hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam; tổng quan về các nghiên cứu đề xuất và xu hướng cải cách chính quyền địa phương trên thế giới; phân tích tình huống về hoạt động của HĐND huyện Núi Thành; xem xét việc áp dụng chính sách không tổ chức HĐND đối với huyện Núi Thành có thể dẫn đến những tác động tích cực cũng như tiêu cực nào, từ đó rút ra kết luận và khuyến nghị đối với chính sách này.

  pdf0p sansan3 27-05-2018 17 4   Download

 • Quyết định số 1875/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung đô thị Phố Đầm, huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;....

  doc6p nghqcp 09-11-2017 20 2   Download

 • Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 33 1   Download

 • Quyết định số: 21/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf21p codon_09 29-03-2016 41 1   Download

 • Quyết định số: 17/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf63p codon_09 29-03-2016 40 0   Download

 • Quyết định số: 18/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf26p codon_09 29-03-2016 40 0   Download

 • Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf14p codon_09 29-03-2016 62 0   Download

 • Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf16p codon_09 29-03-2016 32 0   Download

 • Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dân tộc áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc3p nghqcp 09-11-2017 15 0   Download

 • Nghị quyết số 59/NQ-­HĐND thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 19 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành đặt tên đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 1). Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 22 0   Download

 • Quyết định số 3569/QD-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;...

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 13 0   Download

 • Quyết định số 2089/QĐ-UBND ban hành về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p trangan_123 03-03-2018 33 0   Download

 • Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc18p trangan_123 03-03-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 3091/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công cấp huyện. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc40p trangan_123 03-03-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức chính quyền huyện
p_strCode=tochucchinhquyenhuyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2