intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức độc quyền

Xem 1-20 trên 10929 kết quả Tổ chức độc quyền
 • a.Nguyên nhân (5 nguyên nhân) + Một là: Lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng cao = Cần có sự điều tiết xã hội với sản xuất và phân phối, yêu cầu kế hoạch hóa tập trung từ một trung tâm. + Hai là: Sự phát triển của phân công lao động xã hội = Làm xuất hiện một số nghành mới vượt khả năng kinh doanh của các tổ chức độc quyền tư nhân. b. Bản chất. - CNTBĐQ nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của...

  doc6p phanthithu1994 05-04-2013 1812 113   Download

 • Tài liệu Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến Việt Nam của Nguyễn Minh Tuấn giới thiệu với bạn đọc những đặc trưng của việc tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến trên cơ sở tìm hiểu cách thức tổ chức chính quyền trung ương và địa phương. Tương ứng với từng mô hình tổ chức chính quyền, tác giả chỉ ra cơ sở của việc xuất hiện mô hình, ý nghĩa của mỗi mô hình qua từng thời kỳ và rút ra hệ luận của từng mô hình, những ảnh hưởng, cũng như bài học đối với tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf91p lalala7 07-12-2015 109 27   Download

 • Chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do phát triển đến độ nhất định thì xuất hiện tổ chức độc quyền, sức mạnh kinh tế của các tổ chức độc quyền cũng chưa thật lớn. Tuy nhiên sau này sức mạnh của tổ chức độc quyền đã được nhân lên nhanh chóng và từng bước chiếm địa vị chi phối trong toàn nền kinh tế.

  doc5p c4eqtv 11-10-2013 83 3   Download

 • Về sau nguồn cung nguyên liệu bị thu hẹp ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Chuyển sang liên kết theo chiều dọc. Mở rộng ra thêm nhiều ngành khác - Là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thỏa mãn với nhau về giá cả, quy mô, thị trường tiêu thụ,… - Độc lập về sản xuất và thương nghiệp. - không vững chắc, thường tan vỡ trước kì hạn - Các xí nghiệp vẫn giữ độc lập về sản xuất - Mục đích: thống nhất đầu mối mua và bán nguyên liệu giá rẻ, bán hàng với...

  ppt42p thuthaovo123 23-06-2012 359 87   Download

 • CNTB là một hình thái kinh tế - xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âuvà chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh và Hà Lan ở TK 18. sau này hình thái chính trị - kinh tế - xã hội TBCN lan ra khắp châu Âu và thế giới.  Tiếp theo sau giai đoạn cạnh tranh tự do, CNTB phát triển lên đến giai đoạn cao hơn đó là CNTBĐQ và sau đó là CNTBĐQ nhà nước. Giai đoạn độc quyền là sự kế tục trực tiếp giai đoạn tự do...

  ppt28p thuthaovo123 23-06-2012 443 63   Download

 • Tài liệu Ý nghĩa phương pháp luận với nước ta hiện nay giúp chúng ta hiểu được những ý nghĩa của phương pháp luận như: Việc hình thành nên các tổ chức độc quyền giúp cho quy mô sản xuất tăng lên từ đó dẫn đến cải tiến kĩ thuật tăng năng xuất lao động, đẩy mạnh quá trình xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, tăng khả năng điều hành và quản lí trong xã hội, vệc hình thành các tổ chức độc quyền và cạnh tranh dẫn đến việc gia tăng chất lượng sản phẩm trong xã hội.

  doc8p hunter_3899 29-09-2016 106 10   Download

 • Bài giảng Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa trình bày nội dung chi tiết về: Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Sự hình thành các tổ chức độc quyền,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt16p phamthithaohiena3 27-06-2017 47 1   Download

 • Trong xu hướng toàn cầu hóa, các quốc gia không ngừng hội nhập, WTO là một đặc trưng cho quá trình toàn cầu hóa. WTO là tên viết tắt của Tổ chức thương mại thế giới, khi gia nhập vào tổ chức này các thành viên sẽ bị ràng buộc các điều khoản, đổi lại họ sẽ hưởng được những đặc quyền mà các nước không phải là thành viên sẽ không có. Mục đích của việc thành lập WTO là tạo một thì trường kinh tế cạnh tranh công bằngtự do, thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại. Bất kể là một...

  doc33p tro1choi2 21-12-2010 624 351   Download

 • Trình tự thực hiện: + Tổ chức đang sử dụng đất: Lập hồ sơ và báo cáo việc sử dụng đất và gửi kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc) cho Sở Tài chính địa phương nơi tổ chức đang sử...

  doc2p batrinh 19-08-2009 825 237   Download

 • Về mặt danh từ, tổ chức là một hệ thống gồm nhiều người cùng hoạt động một cách có ý thức vì mục đích chung của tổ chức. Với định nghĩa này thì tổ chức có 3 đặc điểm: - Tổ chức bao giờ cũng có nhiều người - Các thành viên tham gia luôn có ý thức về vai trò, nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình một cách rõ ràng trong quá trình tham gia hoạt động của tổ chức đơn vị - Tổ chức bao giờ cũng có muc tiêu chung và cụ thể Về mặt động từ, theo nghĩa rộng tổ...

  doc11p hoangphong12 03-12-2010 1538 231   Download

 • Phần này sẽ đề cập đến cơ cấu tổ chức hoặc một hệ thống chính thức cho phép các nhà quản trị phân chia công việc, liên kết các nhiệm vụ và phân chia quyền hành và trách nhiệm để đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả. Khởi đầu của việc nghiên cứu tổ chức là xem xét các nhân tố của cơ cấu tổ chức và nhóm gộp các bộ phận chuyên môn hoá, tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận về cách thức các nhà quản trị hoặc các nhóm phân chia công việc và phối hợp các...

  doc30p thieuhungyd 09-07-2010 488 218   Download

 • Pháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

  doc19p meomeo 13-05-2009 1437 200   Download

 • Cơ cấu tổ chức thể hiện cách thức trong đó các hoạt động của tổ chức được phân công giữa các phân hệ và cá nhân. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sẽ giúp ta xác định rõ mối quan hệ giữa các hoạt động cụ thể; những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gắn liền với các cá nhân, bộ phận phân hệ của tổ chức; và các mối quan hệ quyền lực bên trong tổ chức. Vai trò cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, một...

  doc31p nvhungnd 03-09-2011 320 132   Download

 • - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị cấp Mã số giao dịch chứng khoán do nhà đầu tư nước ngoài và thành viên lưu ký lập. + Văn bản xác minh tổ chức nước ngoài là bộ phận kinh doanh, công ty con trực thuộc của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch; + Bản sao Hợp đồng lưu ký với thành viên lưu ký trong nước, hoặc văn bản ủy quyền cho thành viên lưu...

  doc6p batrinh 18-08-2009 500 122   Download

 • Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội.

  doc14p gachip 14-05-2009 436 63   Download

 • Về tổ chức và quản lý ngành điện, cơ quan giám sát kiến nghị thành lập một cơ quan đủ thẩm quyền (ví dụ như Bộ Năng lượng) để tính toán vĩ mô về toàn bộ chiến lược an ninh năng lượng Quốc gia để giải quyết vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch, cơ chế...

  doc29p buithaihieu 15-04-2011 177 54   Download

 • Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng....

  doc5p chiasecung 29-08-2010 276 47   Download

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền của Công ty Cổ phần Intimex trên địa bàn Hà Nội với mục tiêu nghiên cứu hai vấn đề cơ bản. Một mặt nghiên cứu cơ cấu tổ chức và phân quyền trên cơ sở nghiên cứu một số lý luận và các nhân tố ảnh hưởng tới khách thể nghiên cứu. Mặt khác, nghiên cứu thực trạng cơ cấu tổ chức và phân quyền ở Công ty Cổ phần Intimex trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, đề xuất môt số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền ở Công ty.

  doc82p xaybangmieng 15-04-2016 254 46   Download

 • Ngày 03 tháng 01 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT, sau khi sát nhập Bộ Nông nghiêp & PTNT và Bộ Thủy sản. Tại Nghị định này, Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia. Ngày 28 tháng 01 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ký Quyết định số 236/QĐ-BNN-TCCB, thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia trên cơ sở hợp nhất hai trung tâm: Trung...

  doc14p luaruby 23-09-2011 158 32   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản; + Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan. + Danh mục tài...

  doc2p batrinh 19-08-2009 465 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức độc quyền
p_strCode=tochucdocquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2