intTypePromotion=1
ADSENSE

Tố tụng trọng tài

Xem 1-20 trên 1857 kết quả Tố tụng trọng tài
 • Các bên có thoả thuận chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và/hoặc chọn Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết vụ tranh chấp; hoặc 2. Các bên có thoả thuận chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết vụ tranh chấp nhưng không có thoả thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài khác.

  ppt18p can_loc 29-07-2012 207 57   Download

 • Bài viết đề cập đến thẩm quyền của Hội đồng trọng tài và vai trò của Tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài đối với các tranh chấp thương mại để làm rõ những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay. 1. Về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài * Luật Trọng tài Thương mại đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Luật sẽ thay thế Pháp lệnh Trọng tài Thương mại của Ủy ban...

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 160 24   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về trọng tài thương mại và thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong thủ tục tố tụng trọng tài. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf23p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 98 11   Download

 • Thông thường, quy trình tố tụng trọng tài sẽ được kết thúc thông qua việc Hội đồng Trọng tài tuyên một phán quyết trọng tài, trong đó nêu rõ các quyền và nghĩa vụ mà các bên phải thực hiện. Thế nhưng, ở một số quốc gia, với đặc thù riêng, thay vì công nhận phán quyết của Hội đồng Trọng tài, lại cho phép các bên tranh chấp được tự mình quyết định về các nội dung của vụ tranh chấp.

  pdf6p vimadrid2711 13-12-2019 15 0   Download

 • Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chỉ ghi nhận thủ tục hòa giải trong quá trình tố tụng trọng tài mà không tôn trọng sự cần thiết thỏa thuận thương lượng, hòa giải trong giai đoạn tiền tố tụng trọng tài. Hơn nữa, pháp luật trọng tài đã giới hạn phạm vi thẩm quyền của trọng tài, tạo nên sự không đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam và không tương thích với pháp luật các nước.

  pdf10p viv2711 14-10-2020 22 1   Download

 • Pháp lệnh này quy định về tổ chức và tố tụng trọng tài để giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại theo sự thoả thuận của các bên

  doc22p gachip 13-05-2009 1074 269   Download

 • Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

  doc41p vanthang122141 23-02-2011 423 165   Download

 • Khái niệm Luật Trọng tài thương mại (áp dụng từ ngày 01.01.2011) quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài

  pdf28p doremon_12 24-12-2013 535 77   Download

 • Đề tài Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài trình bày về sự cần thiết của ban hành luật trọng tài thương mại, trung tâm trọng tài, trình tự tố tụng trọng tài.

  ppt55p top_12 21-04-2014 336 57   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối...

  pdf31p nuber_12 26-08-2013 99 13   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối...

  pdf35p print_12 23-08-2013 136 10   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bài 17: Tố tụng trọng tài trình bày về khái niệm tố tụng trọng tài, thẩm quyền giải quyết kinh doanh thương mại, nguyên tắc giải quyết của hội đồng trọng tài, thời điểm bắt đầu tố tụng, quyền - nghĩa vụ của các bên tranh chấp, đặc điểm tố tụng trọng tài Quốc tế.

  ppt18p phuongpham357 25-07-2014 83 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Một số điểm mới của Luật Trọng tài thương mại năm 2010" dưới đây để nắm bắt được những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, về thỏa thuận trọng tài, quy định bảo vệ người tiêu dung, tiêu chuẩn trọng tài viên, về tố tụng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc3p kalidieu 20-09-2015 58 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về mặt lý luận, đánh giá chính xác, khách quan các quy định về thời hạn TTHS và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về thời hạn tố tụng trong PLTTHS và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam.

  pdf25p truongtien_07 03-04-2018 44 3   Download

 • "Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 7: Trọng tài thương mại quốc tế" với các nội dung khái quát về trọng tài thương mại quốc tế; thẩm quyền của trọng tài; tố tụng trọng tài; công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.

  pdf29p kequaidan9 16-12-2020 33 4   Download

 • Bài giảng Kỹ năng hành nghề tham gia tố tụng trong vụ án hình sự (Nhìn từ thực tiễn tham gia một số vụ án hình sự điển hình) gồm 5 chương với các nội dung nhận thức chung; kỹ năng tham gia từ giai đoạn điều tra; kỹ năng tham gia giai đoạn quyết định truy tố; kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa; kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm.

  pdf18p nguaconbaynhay8 13-10-2020 19 2   Download

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự như sau: 1. Bổ sung Điều 10a về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: "Điều 10a. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, …

  pdf9p truongbao 10-07-2009 1286 332   Download

 • Nguồn gốc và triết lý của hệ thống đối tụng Trên thế giới ngày nay tồn tại hai hệ thống tố tụng chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân tại cơ quan xét xử là hệ thống tố tụng thẩm vấn (inquisitorial system)- chủ yếu tồn tại trong hệ thống dân luật và hệ thống đối tụng (adversary system)- chủ yếu tồn tại trong hệ thống luật án lệ. Cụm từ “adversary system” được nhiều tài liệu nghiên cứu tại Việt Nam dịch là “hệ thống tranh tụng” hay...

  pdf10p dontetvui 20-01-2013 99 11   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hình thành luận điểm khoa học về nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những NTHTT và NTGTT trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự làm cơ sở cho các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hình sự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 72 10   Download

 • Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này, học viên sẽ nắm được: Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Cách lựa chọn phương thức tối ưu nhất nhằm giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm. Nội dung: Khái niệm về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh. Các yêu cầu của quá trình giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Thương lượng. Hòa giải.Tố tụng trọng tài. Tố tụng tòa án....

  pdf24p thoabar3 05-11-2010 1149 461   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1189 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tố tụng trọng tài
p_strCode=totungtrongtai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2