Toán tử owa

Xem 1-3 trên 3 kết quả Toán tử owa
  • Toán tử trung bình trọng số có sắp xếp (Ordered Weighted Averaging operater- OWA) được Yager giới thiệu năm 1988 là một công cụ hữu ích nhằm tích hợp các thuộc tính của đối tượng theo các tiêu chí khác nhau. Toán tử này đã được sử dụng trong nhiều dạng bài toán và đã thu được những kết quả tốt [7] [8]. Tiếp sau Yager, nhiều nhà toán học khác cũng đã nghiên cứu, phát triển toán tử OWA và đạt được nhiều thành công như: O'Hagan [6], Perter Majlender [3], Robert Fuller...

    pdf0p qsczaxewd 19-09-2012 61 14   Download

  • Giao diện sử dụng OWA cho mailbox. Truy cập Public folders của OWA: từ giao diện OWA của mailbox,Exchange Web. VII.4.4 Sử dụng OWA. Để sử dụng OWA ta phải truy xuất vào đường dẫn URL: http://IIS-Server/exchange. Nhập Username và mật khẩu đăng nhập cho mailbox.

    pdf5p phuoctam46 29-07-2011 38 2   Download

  • Trong bài này chúng ta sẽ xem xét cách bảo mật truy cập OWA dùng Secure Socket Layers (SSL) như thế nào. Bảo mật Outlook Web Access 2000 dùng SSL Outlook Web Access (OWA) đã trở thành một thành phần rất quan trọng của Exchange. Nhiều công ty triển khai OWA nhằm cho phép người dùng khả năng truy cập thư điện tử gần như từ bất cứ đâu. Nội dung trong bài là cách triển khai OWA làm sao cho an toàn hơn với Secure Socket Layers (SSL). Chúng ta sẽ dùng Instant SSL (http://www.instantssl.

    pdf13p abcdef_46 05-11-2011 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản