intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt dự án sản xuất bột giấy

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tóm tắt dự án sản xuất bột giấy
  • Nội dung chính của tài liệu này gồm có: Giới thiệu tóm tắt dự án sản xuất giấy và bột giấy; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án sản xuất giấy và bột giấy; đánh giá tác động của dự án sản xuất giấy và bột giấy tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án sản xuất giấy và bột giấy đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; chương trình quản lý và quan trắc, giám sát môi trường; tham vấn ý kiến cộng đồng; giới thiệu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường...

    pdf135p kexauxi9 02-12-2019 84 7   Download

  • Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, dự án "Sản xuất giấy và bột giấy" thuộc tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giới thiệu đến các bạn những nội dung về giới thiệu tóm tắt dự án sản xuất giấy và bột giấy, thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội tại khu vực dự án sản xuất giấy và bột giấy, đánh giá tác động của dự án sản xuất giấy và bột giấy tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội,...

    doc105p phuongbuon_hjhj 29-10-2015 223 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1119 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tóm tắt dự án sản xuất bột giấy
p_strCode=tomtatduansanxuatbotgiay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2