intTypePromotion=3
ADSENSE

Tổng dư nợ tín dụng

Xem 1-20 trên 186 kết quả Tổng dư nợ tín dụng
 • Hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam nói chung, tín dụng trung dài hạn nói riêng trong những năm qua liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng dư nợ cao với tỷ lệ tăng bình quân là 21,23%/năm giai đoạn 1997 – 2003 và trong năm 2004 vừa qua, tỷ lệ này đạt được 24%. Tính thời điểm cuối năm 2004, tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm khoảng 40% tổng dư nợ cung ứng cho nền kinh tế. Nếu như trước đây, để đáp ứng nhu cầu vay trung dài...

  pdf93p nhanma1311 28-12-2012 56 11   Download

 • Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ tín dụng phi sản xuất của các ngân hàng đã chạm ngưỡng an toàn 22%. Vì thế, các ngân hàng gần như đóng cửa hoàn toàn với cho vay lĩnh vực này Áp lực lạm phát khiến mặt bằng lãi suất khó có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, việc siết tín dụng phi sản xuất cũng làm cho dòng tiền vào chứng khoán và bất động sản (BĐS) tiếp tục bị hạn chế. Nguy cơ giải chấp tài khoản Ngày 20-5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có...

  pdf5p bibocumi7 02-10-2012 58 7   Download

 • Theo ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn bằng VND ngày 2/7 là 372.272 tỷ đồng, ( tương đương với khoảng 24% tổng mức dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng) trên tổng nguồn vốn của chương trình này là 583.000 tỷ đồng.

  pdf6p truongan 13-11-2009 290 133   Download

 • Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế nước ta đã chịu tác động tiêu cực và kinh tế vĩ mô có nhiều yếu tố không thuận lợi. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nợ xấu của hệ thống các TCTD có chiều hướng gia tăng nhanh. Số liệu nợ xấu được công bố gần đây đã phản ánh xu hướng này....

  pdf6p voixanh12 24-10-2012 307 120   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, cung cấp tín dụng là chức năng cơ bản của ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm hơn 1/2 tổng tài sản có và thu nhập từ tín dụng chiếm khoảng từ 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Những năm gần đây, nhu cầu về vốn của nền kinh tế là rất lớn thì ngân hàng ngày càng thể hiện vai trò vô cùng quan trọng của mình thông qua hai chức năng là: huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong các tổ chức...

  pdf88p coxetuanloc 07-01-2013 179 73   Download

 • Câu 1: Tại sao các NHTM cần thực hiện tốt việc giám sát tín dụng? 1d Câu 2 : Phương thức cho vay từng lần và phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng là hai phương pháp cho vay tương ứng sau : A. Cho vay theo doanh số và cho vay theo dư nợ B. Cho vay theo doanh số và cho vay theo tổng dư nợ C. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo dư nợ D. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo tổng dư nợ Lựa chọn phương án đúng và lấy ví dụ minh họa 1.5d Câu...

  doc2p phuongbebe 19-02-2011 358 104   Download

 • Rủi ro tín dụng được hiểu là những tổn thất của ngân hàng do khách hàng không trả được nợ hoặc sự giảm sút chất lượng của những khoản vay. Có nhiều chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng cho NHTM như: + Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ. + Tỷ lệ nợ xấu trên vốn chủ sở hữu. + Tỷ lệ nợ xấu trên quĩ dự phòng tổn thất. + Nợ quá hạn - có khả năng chuyển thành nợ xấu cao. + Nợ không có tài sản đảm bảo....

  doc9p p5t_5prince 18-04-2011 322 104   Download

 • Qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại NHCTVN-CN11, cụ thể là phân tích tình hình sử dụng vốn và chất lượng tín dụng thông qua tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, nhận thấy có nhiều nguyên nhân chủ quan từ phía chính NHCTVN-CN11 và nguyên nhân khách quan từ phía nền kinh tế nói chung, các cơ quan ban ngành có liên quan, và từ phía các khách hàng của ngân hàng, dẫn đến việc phát sinh rủi ro tín dụng....

  pdf72p bidao13 19-07-2012 220 99   Download

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cá nhânCHỈ TIÊU PHẢN ẢNH QUY MÔ CHO VAY KHCN: Hiệu suất sử dụng vốn=Tổng Dư nợ cho vay KHCN/ Tổng vốn huy động CHỈ TIÊU PHẢN ẢNH CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHCN: Vòng quay vốn tín dụng=Doanh số cho vay KHCN/Dư nợ cho vay KHCN Hệ số thu nợ= (Doanh số thu nợ cho vay KHCN/Doanh số cho vay KHCN)*100% Tỷ lệ nợ quá hạn= Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu= Nợ xấu/ Tổng dư nợ CHỈ TIÊU PHẢN ẢNH VỀ LỢI NHUẬN CHO VAY KHCN: Tỷ lệ LN từ cho vay KHCN= LN từ...

  ppt29p lynanguyen2704 16-01-2013 257 86   Download

 • Theo qui định của NHNN, tổng dư nợ cho vay đối với mọi khách hàng là ( cái này có phương án a,b,c,d...gì đó ) 2. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọi khách hàng là :.... 3. Theo qui định của NHNN, Tổng dư nợ cho vay đối với mọt nhóm khách hàng liên quan là

  doc7p jindokatori 13-10-2011 179 78   Download

 • - Ngoài ra chất lượng tín dụng còn được xem xét thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng, tình hình khai thác tiềm năng của ngân hàng trên địa bàn hoạt động. 1.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng. Chỉ tiêu định lượng gồm một số chỉ tiêu cơ bản như - Chỉ tiêu về dư nợ Tổng dư nợ tín dụng ngân hàng bao gồm: Dư nợ vốn ngắn hạn, dư nợ vốn trung dài hạn, vốn góp đồng tài trợ. Chỉ tiêu dư nợ này được tính bằng số tuyệt đối, nó phản ánh...

  pdf12p ttcao7 23-08-2011 115 44   Download

 • Với qui mô hoạt động ngày càng mở rộng và phát triển, vốn tự có vào năm 2007 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam là 2.700 tỷ đồng với tổng tài sản sản hơn 30.000 tỷ đồng, có trên 200 điểm giao dịch và 2.500 cán bộ nhân viên, tổng dư nợ năm 2006 hơn 8800 tỷ đổng, dư kiến dư nợ năm 2007 là hơn 15,000 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng và đây là hoạt động luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu,...

  pdf147p nhanma1311 08-12-2012 110 40   Download

 • Hiện nay, công tác quản trị rủi ro có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hệ thống tài chính nói chung và các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính nói riêng. Rủi ro có thể phát sinh từ các khoản cấp tín dụng (gồm bảo lãnh) và các khoản đầu tư (đầu tư dự án, đầu tư tài chính, đầu tư chứng từ có giá…). Việc đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các danh mục tín dụng, đầu tư này sẽ hạn chế những rủi ro mà tổ chức tín dụng sẽ gặp phải và tất yếu sẽ...

  pdf116p matbuon_266 17-07-2012 125 37   Download

 • Đề án sẽ tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, bao gồm nợ xấu cấp tín dụng, nợ xấu mua trái phiếu doanh nghiệp và nợ xấu ủy thác cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% tổng dư nợ và nợ xấu có tài sản bảo đảm, trong đó ưu tiên xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là bất động sản....

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 105 33   Download

 • Tín dụng trung và dài hạn chiếm đa phần và cũng liên tục tăng qua các năm từ năm 2000 chỉ là 4.945 tỷ đồng, đến năm 2001 tăng lên là 5.861 tỷ đồng bằng 118,5% so với năm 2000, năm 2002 tăng lên là 7.791 tỷ đồng . Nếu xét về cơ cấu tín dụng trung và dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn và ngắn hạn ta cũng thấy tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn cũng chiếm phần lớn và hàng năm đều tăng cụ thể: năm 2000 chiếm 60,26% còn...

  pdf10p ttcao6 09-08-2011 84 26   Download

 • Tổng dư nợ tín dụng Chỉ tiêu này cho thấy biến động tỷ trọng dư nợ trung- dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng của một NH qua các thời kỳ khác nhau. Có thể nghiên cứu biến động quy mô, khối lượng tín dụng trung- dài hạn. Nếu chỉ xem xét tử số, tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ phát triển ngày càng có uy tín. Vì tín dụng trung- dài hạn có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, thế mà dư nợ lại lớn chứng tỏ mối quan hệ khách hàng- NH là hoàn...

  pdf12p ttcao6 09-08-2011 99 24   Download

 • Tổng vốn huy động trên địa bàn đến cuối năm 2007 ước thực hiện 10.200 tỷ đồng, tăng 63,64% so với cuối năm 2006, chiếm 58,29% tổng dư nợ cho vay; trong đó, vốn huy động bằng đồng Việt Nam 9.100 tỷ đồng và ngoại tệ qui đồng Việt Nam 1.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 17.500 tỷ đồng, tăng 58,63%; trong đó dư nợ trung dài hạn 4.500 tỷ đồng, chiếm 25,71%, tăng 48,08%; dư nợ ngắn hạn 13.000 tỷ đồng, chiếm 74,29%, tăng 62,64%. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn 238 tỷ đồng, chiếm 1,36% tổng dư nợ (cuối năm 2006...

  pdf78p bocapchetnguoi 05-12-2012 84 25   Download

 • Thời gian qua, dư luận xã hội có vẻ hơi quá khắt khe và có phần phiến diện khi đánh giá về hoạt động ngân hàng. Vấn đề nợ xấu cũng vậy, xã hội chỉ biết đổ lỗi cho hệ thống ngân hàng. Như vậy là không khách quan và không chính xác. Mà khi chưa có cái nhìn chính xác về bản chất, nguồn gốc nợ xấu, thì cũng khó có thể đưa ra được giải pháp đúng để xử lý nợ xấu. không lại tùy thuộc vào bên đi vay, đó là DN. Bản thân các DN cũng...

  pdf5p bibocumi20 16-12-2012 84 22   Download

 • “Các ngân hàng đã phải trả giá và phải trích lập thêm dự phòng rủi ro”... Là nguồn cung ứng vốn cho nền kinh tế nhưng các ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng nợ xấu cao, cùng với đó là khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của doanh nghiệp ngày càng trở nên khó khăn... "Việc nợ xấu tăng cao trong hệ thống ngân hàng do nhiều nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân lớn từ việc định giá tài sản đảm bảo cao hơn giá trị thực Thưa ông, đang có nhiều thông tin về việc...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 60 9   Download

 • Trong những năm vừa qua, việc tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thành phố Thái Nguyên (NHNoTP Thái Nguyên) đã đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của Ngân hàng luôn thấp ở dƣới mức cho phép (1,75%), tỷ lệ nợ xấu của hộ sản xuất kinh doanh (hộ SXKD) là 0,41%/tổng dư nợ, tuy nhiên đối với các hộ SXKD vẫn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động SXKD.

  pdf6p vision1234 21-06-2018 44 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng dư nợ tín dụng
p_strCode=tongdunotindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản