intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp tnn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tổng hợp tnn
  • Quyết định số 78/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

    pdf2p lawttnh18 19-11-2009 50 9   Download

  • Nước là một tài nguyên vô tận, là tặng phẩm không bao giờ cạn của thiên nhiên! – Đó chỉ còn là sự thực của cách đây hơn 30 năm. Còn ngày nay, khi cuộc sống đã có vô vàn những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi trong kinh tế, đời sống sản xuất thì tình trạng thiếu hụt nước lại trở thành một trong những mối lo ngại hàng đầu của con người

    pdf94p ruavanguom 18-10-2012 125 22   Download

  • Quản lý tổng hợp lưu vực sông (IRBM) là quá trình phối hợp việc bảo tồn, quản lý và phát triển tài nguyên nước, tài nguyên đất và các tài nguyên khác đối với ngành/lĩnh vực trong một lưu vực sông, nhằm gia tăng tối đa các lợi ích kinh tế và xã hội có được từ việc khai thác và sử dụng TNN, nhưng vẫn đảm bảo được việc bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái nước ngọt....

    pdf47p boy_them_yeu 04-07-2013 78 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng hợp tnn
p_strCode=tonghoptnn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản