intTypePromotion=4
ANTS

Trắc nghiệm môn css

Xem 1-1 trên 1 kết quả Trắc nghiệm môn css
  • 1. CSS là viết tắt của? a. Creative Style Sheets b. Computer Style Sheets c. Cascading Style Sheets d. Colorful Style Sheets 2. Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dạng nào sau đây? a. b. mystyle.css c. d. Tất cả các câu trên đều sai.

    doc6p mokahdco 19-11-2012 381 93   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Trắc nghiệm môn css
p_strCode=tracnghiemmoncss

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản