intTypePromotion=3
ANTS

Trắc nghiệm môn html

Xem 1-3 trên 3 kết quả Trắc nghiệm môn html
  • 1. CSS là viết tắt của? a. Creative Style Sheets b. Computer Style Sheets c. Cascading Style Sheets d. Colorful Style Sheets 2. Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dạng nào sau đây? a. b. mystyle.css c. d. Tất cả các câu trên đều sai.

    doc6p mokahdco 19-11-2012 378 93   Download

  • Part I) XML Overview Q.1) XML không thể được sử dụng với HTML. B. Sai Q.2) XML ích lợi hơn đối với sự sử dụng so với một hệ thống cơ sở dữ liệu chiều dài- cố định Vì. D. Tất cả các TH trên.

    doc9p mr_nghia88 21-10-2010 220 58   Download

  • ÔN THI TOPICA PHP & MySQL.HTML là viết tắt của từ tiếng Anh nào sau đây?. HyperText Markup Language..Ai là người đầu tiên phát minh ra Apache?. Rob McCool..PHP dựa vào Syntax của ngôn ngữ nào?. C..Đâu là chú thích cho nhiều dòng văn bản trong PHP?. /*….*/..Câu lệnh nào sau đây là đúng khi muốn ép kiểu dữ liệu từ dạng dữ liệu dạng string thành.dữ liệu kiểu integer?. $item = (int) ”100Laptop”..Web tĩnh sử dụng công nghệ nào sau đây?. HTML..Kiểu nào sau đây là kiểu số nguyên trong PHP?. int..Dấu biểu tượng nào được dùng để làm thành 1 biến?. $..Đâu không phải là giao thức mạng?. HTML.

    pdf36p thienphukutest 30-05-2017 206 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Trắc nghiệm môn html
p_strCode=tracnghiemmonhtml

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản