intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm phần chủ nghĩa mac - lenin

Xem 1-20 trên 22 kết quả Trắc nghiệm phần chủ nghĩa mac - lenin
 • Trắc nghiệm phần chủ nghĩa Mac - Lenin

  doc11p fanhuy 05-11-2011 557 130   Download

 • Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin do TS. Phạm Văn Sinh làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm và tự luận môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf391p doinhugiobay_06 10-12-2015 1599 458   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu Nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý CB chủ nghĩa Mác - Lênin. Tài liệu gồm 66 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phần Triết học Mác - Lênin. Hi vọng tài liệu sẽ đem lại cho các bạn những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập ôn thi học phần này.

  doc55p aquino 17-10-2016 267 64   Download

 • 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm: a) a. 3 bộ phận cấu thành b. 4 bộ phận cấu thành c. 5 bộ phận cấu thành 2. Chủ nghĩa Mác ra đời vào: b) a. Đầu thế kỷ XIX b. Giữa thế kỷ XIX c. Cuối thế kỷ XIX 3. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác được quyết định bởi: a) a. 3 tiền đề b. 4 tiền đề c. 5 tiền đề 4. Triết học Mác-Lênin ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp: b) a. Thế giới quan duy vật của Hêghen và phép biện chứng của Phoiơbắc b. Thế giới quan duy vật của Phoiơbắc và phép biện chứng...

  doc14p quoccuong1992 26-05-2011 2145 410   Download

 • Trần Văn Thắng – Trường CDCD Hải Phòng. Thời gian: 90 phút (không được sử dụng tài liệu). Với phần thi trắc nghiệm, SV chỉ cần ghi số đề và đáp án vào giấy thi. Làm xong nộp lại đề. Trắc nghiệm. (4 điểm) Chọn đáp án đúng. 1. Triết học Mác Lênin ra đời vào thời gian nào? a. Những năm 30 của thế kỷ XIX c. Những năm 40 của thế kỷ XIX b. Những năm 40 của thế kỷ XX d. Những năm 50 của thế kỷ XIX ...

  pdf11p quangthanglg 22-09-2010 1138 338   Download

 • Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nƣớc là: a) Do có sự phân công lao động trong xã hội b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. c) Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm. d) Do ý chí của con người trong xã hội. 2. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chƣa có Nhà nƣớc? a) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản...

  pdf34p nhatluanpy 23-09-2012 933 235   Download

 • Câu 519: Theo quan điểm của CNDVBC luận điểm nào sau đây là sai? a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con ngươì. b. CNDV đều thừa nhận

  doc66p bautroisao23_12 24-02-2011 235 101   Download

 • 1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào? b. 11-11-1931 2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào? a. 18-11-1930 3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu? c. Sài Gòn

  doc17p trnhquang 08-01-2011 690 310   Download

 • Theo quan điểm của triết học macxit, triết học ra đời trong điều kiện nào? A. xã hội phân chia thành giai cấp B. Khi xuất hiện tầng lớp trí thức biết ngạc nhiên , hoài nghi, hụt hẫng C. Tư duy của con người đạt trình độ khái quát cao và xuất hiện tầng lớp trí thức. D. Khi con người biết ngạc nhiên, hoài nghi, hụt hẫng.Triết học Mác ra đời trong điều kiện kinh tế- xã hội nào?

  pdf83p hoauyen27101992 12-09-2012 471 88   Download

 • Hướng dẫn học tập lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là tài liệu hỗ trợ người học các kiến thức chính trị cần thiết về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Tài liệu gồm các câu hỏi với các hình thức sau: phần 1 trắc nghiệm, phần 2 câu hỏi trả lời ngắn gọn, phần 3 tự luận. Các câu hỏi ôn tập được hệ thống cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo, nắm vững kiến thức và vận dụng học tốt.

  pdf221p abcdef_14 20-07-2011 164 36   Download

 • 1. Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa

  doc10p 0431000188757 05-11-2011 159 30   Download

 • Câu hỏi Chủ nghĩa xã hội khoa học là tài liệu gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận nhằm củng cố kiến thức môn học để nâng cao hiệu quả học tập. Không những vậy còn giúp tăng mức độ hiểu biết về môn học Chủ nghĩa Mac - Lênin.

  pdf24p saga07 05-04-2014 374 22   Download

 • Câu 1: Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta nhằm mục đích: a. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên. b. Bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi. c. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. d. a, b và c. Đáp án: d Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. c. Mâu thuẫn giữa...

  pdf6p nkt_bibo51 05-03-2012 63 10   Download

 • Khi phân tích kỹ tình hình phức tạp của khoa học và triết học lúc bấy giờ, V.I.Lênin đã chỉ rõ ra rằng những phát minh mới của vật lý học không bác bỏ chủ nghĩa duy vật mà là bác bỏ chủ nghĩa duy tâm và quan niệm duy vật siêu hình về giới hạn cấu tạo của thế giới vật chất. Từ đây, Người đi đến kết luận: “Điện tử cũng vô cùng tận như nguyên tử, tự nhiên là vô tận”26. Điều này nói rằng, quá trình nhận thức thế giới không có giới hạn, bởi vì...

  pdf49p muaythai5 21-10-2011 297 101   Download

 • Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất? a. Sinh học. c. Vận động xã hội. b. Hoá học. Câu 276: Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát. b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII. Câu 277: Trường phái triết học nào cho vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát....

  pdf17p muaythai7 30-10-2011 246 96   Download

 • Soạn theo định hướng ôn tập của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9 năm 2012. Dành cho sinh viên Khoa Luật - Đại học Huế. Học kỳ I năm học 2012 – 2013. Hình thức thi: Đề đóng. Đề thi gồm có 2 câu. Thời gian làm bài 90 phút. Áp dụng cho chương trình đào tín chỉ. Câu 1: Phân tích những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

  doc31p xoaynguyen 20-05-2013 215 49   Download

 • Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến cho thấy rõ nguồn gốc của giá trị thặng dư, từ đó làm rõ bản chất của tư bản. Đó là giá trị...

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 178 41   Download

 • Nắm được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu của phương thức công sản chủ nghĩa và về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó vận dụng vào Việt nam để thấy tính tất yếu, khả năng, tiền đề và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách kinh tế nói chung và chính sách kinh tế nhiều thành phần ở Việt nam trong thời kỳ quá độ....

  pdf15p muaythai5 21-10-2011 103 26   Download

 • Chủ nghĩa Tôma mới. Về nhận thức luận: Trong sự phân tích đối với tri thức, chủ nghĩa Tôma mới một mặt thừa nhận tính khách quan của nhận thức và tính đúng đắn của các phán đoán khoa học, mặt khác lại mưu toan dùng nguyên tắc tương đồng loại suy để từ chỗ thừa nhận bản thể của thế giới hiện thực mà xác nhận bản thể của Chúa. Vì bản thể do Chúa sáng tạo ra ắt phải chứng minh cho bản thể của Chúa nên trong sự tồn tại hữu hạn của thế giới hiện thực...

  pdf24p cnkbmt9 25-10-2011 71 19   Download

 • Quá độ lên CNXH và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Đảm bảo thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ đạo: Kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất để nhà nước thực hiện chức năng điều tiết, quản lý vĩ mô nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hỗ trợ và lôi cuốn các thành phần kinh tế khác (thông qua cung cấp vậy tư máy móc, vốn,…) cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh...

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 77 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trắc nghiệm phần chủ nghĩa mac - lenin
p_strCode=tracnghiemphanchunghiamaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2