Trắc nghiệm tài chính tiềm tệ

Xem 1-4 trên 4 kết quả Trắc nghiệm tài chính tiềm tệ
 • Tài liệu tham khảo trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  doc0p ducthanh2603 15-11-2011 570 148   Download

 • Mô hình cổ điển cho rằng đất đai là yếu tố quan trọng của tăng trưởng, đồng thời là yếu tố giới hạn của tăng trưởng (D) 2. Theo Mác, đất đai, lao động, vốn, tiến bộ khoa học kĩ thuật là những nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, trong đó vai trò của tiến bộ kĩ thuật là quan trọng nhất (S) 3. Keynes cho rằng nền kinh tế có thể tự điều chỉnh đi đến điểm cân bằng ở mức sản lượng tiềm năng (S)...

  doc1p luca_baby 27-12-2009 1192 451   Download

 • Cung cấp vốn cho chính phủ thông qua việc làm đại lý phát hành về tổ chức lưu thông tín phiếu kho bạc Nhà nước. Tuy vậy: Qui chế điều tiết chưa được xác định thống nhất dẫn đến việc điều hành và can thiệp vào thị trường còn chưa chủ động kịp thời độ lớn hơn sự cần thiết.

  pdf17p cnkbmt10 24-10-2011 115 59   Download

 • Địa bàn thị trấn Quảng Phú – Cư M’gar là một thị trấn đang có sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn đang có sự định hướng đúng đắn để phát triển những tiềm năng vốn có của mình trong tất cả các lĩnh vực và trong đó có cả vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương. Chính vì vậy mà trong lần thực tập nghề nghiệp 1 này chúng tôi quyết định chọn chủ đề nghiên cứu về vấn đề y tế và chăm sóc sức...

  doc34p tienxuan 22-01-2010 49 6   Download

Đồng bộ tài khoản