Transaction log backup

Xem 1-4 trên 4 kết quả Transaction log backup
 • Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng cấp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups.

  pdf4p hoangnhan123 12-10-2009 266 87   Download

 • Để bắt đầu, chúng tôi bắt đầu bằng giới thiệu về Full Backups, Full Backups có thể được hiểu là một cách đơn giản nhất để cung cấp một giải pháp backup hoàn tất. Full Backup sẽ tạo một file chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu, gồm có Transaction Logs. (Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về Transaction Logs và các mô hình khôi phục Recovery Models). (Down về bản đẹp)

  pdf4p minhqui710 10-09-2010 261 90   Download

 • The process of retrieving data from a backup and applying transaction log to the data is called as restoring. When you create a differential backup, it records all the transactions applied to the database. Using the differential backup you can roll forward the transaction as a part of the restoration process. The information about the uncommitted transactions is also a part of the backup.

  pdf10p tienphuoconline 13-05-2011 31 5   Download

 • Incomplete Recovery Incomplete recovery reconstructs the database to a prior point in time (before the time of the failure). Note: This situation results in the loss of data from transactions committed after the time of recovery. This data will need to be reentered manually if required. Perform this recovery only when absolutely necessary. Incomplete recovery can be a difficult and time-consuming operation.

  ppt28p trinh02 28-01-2013 12 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản