Trợ cấp nông nghiệp

Xem 1-20 trên 546 kết quả Trợ cấp nông nghiệp
 • Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam có thể thực hiện các trợ cấp nội địa đối với nông nghiệp không? Là nước đang pháp triển, Việt Nam có được hưởng ưu tiên gì liên quan đến các trợ cấp nông nghiệp không?.... Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong cuốn booklet: "Trợ cấp nông nghiệp".

  pdf24p esc_12 30-07-2013 78 8   Download

 • Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đã thực hiện nhiều điều chỉnh quản lý và lộ trình này sẽ được tiếp tục cho đến năm 2010.

  doc19p yeulagi123 19-05-2011 282 115   Download

 • Nông dân trồng lúa còn được hưởng những chính sách hỗ trợ khác như: được mua phân bón với giá thấp và miễn cước vận chuyển phân bón ; được cung cấp giống mới có năng suất cao; được vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng nông nghiệp… Ngoài ra, Thái Lan cũng hỗ trợ về giá cả cho nông dân trồng trái cây và xác định 5 loại trái cây chủ lực để hỗ trợ là: sầu riêng, nhãn, vải, măng cụt và chôm chôm.

  pdf139p bluesky_12 19-12-2012 84 45   Download

 • Ngày 05 tháng 08 năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua đó đã khẳng định quan điểm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf30p badaovl 20-05-2013 49 10   Download

 • Đề tài Trợ cấp nông nghiệp của các nước phát triển nêu trợ cấp là "những lợi ích mà Chính phủ đem lại cho một đối tượng nhất định và có thể lượng hoá về mặt tài chính". Hỗ trợ trong nước là những lợi ích được Chính phủ dành cho một hoặc một số đối tượng mà không trực tiếp gắn với hoạt động hay kết quả XK của đối tượng đó.

  pdf30p vespa_12 15-04-2014 47 10   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn học viên "Bài giảng Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" do Trần Tiến Khải biên soạn với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Tính chất đặc biệt của nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế; tìm hiểu những vai trò của nông nghiệp. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf35p codon_10 05-04-2016 43 3   Download

 • Báo cáo gồm 3 phần chính: Khái niệm về tổ chức kinh tế - nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã; phân tích lợi thế so sánh của nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và vai trò của nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; sự tham gia của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

  doc24p lalala10 01-03-2016 29 13   Download

 • Do nguồn tài chính hạn hẹp, phần lớn các hình thức trợ cấp nông nghiệp của nước ta đều nằm trong nhóm “hộp xanh lá cây”, tập trung nhiều nhất là đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp (thuỷ lợi, giao thông, hệ thống sản xuất giống...), công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, nghiên cứu khoa hoc, khuyến nông, chương trình cải thiện giống cây trồng, giống vật nuôi vv...

  pdf0p badaovl 20-05-2013 35 12   Download

 • Là nhóm hàng hoá nhạy cảm (do liên quan đến một bộ phận dân cư thu nhập thấp, an ninh lương thực…), hàng nông sản hiện được xếp vào diện “đặc biệt” so với hàng hoá phi nông nghiệp. Hiện tại, mức độ trợ cấp đối với nhóm mặt hàng này cao hơn nhiều so với nhóm hàng phi nông nghiệp và tập trung ở các nước phát triển.

  pdf24p badaovl 20-05-2013 54 9   Download

 • Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Định hướng khai thác phát triển du lịch bền vững ở miền Trung Việt Nam, trợ cấp nông nghiệp Việt Nam và định hướng trong thời gian đến, ngoại thương và tăng trưởng kinh tế - Nhìn lại từ lý thuyết đến thực nghiệm, về hai bức quốc thư của Trấn thủ Quảng Nam Nguyễn Phúc Nguyên gửi lãnh chúa Kato Kiyomasa xứ Higo (Nhật Bản) vào các năm 1609-1610,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p doanvanchunghd 26-05-2017 3 1   Download

 • Kể từ khi thực hiện Đổi Mới năm 1986, trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, sản lượng và năng xuất nông nghiệp tăng đáng kể. Sản xuất lương thực trên đầu người tăng 50% trong giai đoạn từ 1990 đến 2000 và an ninh lương thực đã đạt được tổng thể ở cấp quốc gia, chủ yếu là nhờ tăng sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Mêkông và Đồng bằng sông Hồng.

  pdf57p haidang 11-06-2009 349 122   Download

 • Bài giảng này đề cập đến các vấn đề liên quan đến nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Nội dung chính trong bài giảng gồm có: Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, vai trò của nông nghiệp trong phát triển, định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam.

  ppt20p tangtuy02 11-03-2016 13 2   Download

 • Nông nghiệp nông thôn luôn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia, kể cả những nước đã đạt đến trình độ phát triển cao. Nó là khu vực sản xuất chủ yếu, đảm bảo việc làm và đời sống cho xã hội, là thị trường rộng lớn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nền kinh tế, nguồn nhân lực và nguồn tích luỹ cho công nghiệp hoá, phát triển kinh tế.

  pdf38p tiencuong 13-07-2009 2234 732   Download

 • Bài được thạc sĩ trường đại học nông nghiệp chấm 8.5. Nội dung bài tiểu luận trình bày về: -Vai trò của HTX trong nông nghiệp nông thôn và nông dân. Giới thiệu về HTX Thực trạng của kinh tế hợp tác xã ở nước ta. Những thiếu sót và bất cập của HTX nước ta. Phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế HTX.

  pdf12p hud_xuanhung 17-08-2010 1100 476   Download

 • Trước hết, nông nghiệp là ngành cung cấp các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm- nhu cầu thiết yếu cho con người. Đối với mỗi con người, để tồn tại và phát triển được thì điều đầu tiên và không thể thiếu được là phải ăn, sau đó mới có thể nói đến các hoạt động khác.

  pdf49p minhtam 15-07-2009 723 286   Download

 • Việt Nam là nước nông nghiệp. Thời gian qua nông nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển, đặc biệt là sản xuất lương thực đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu để thu ngoại tệ…

  pdf58p xuankhuong 11-09-2009 639 168   Download

 • Đất nông nghiệp có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Làm thế nào để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là vấn đề rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Trong đó vấn đề hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được coi là một trong những nội dung có tính cấp thiết và tất yếu khách quan nhằm làm cơ sở...

  pdf92p vaio1111 31-08-2012 244 117   Download

 • Việt Nam là nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, mà nông nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Để tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển thì phải có nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đồng Bằng Sông Cửu Long luôn giữ là một vùng kinh tế sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa trọng điểm của cả nước.

  pdf71p vovantungqtkd5a 03-01-2013 207 76   Download

 • Xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, trải qua các cuộc chiến tranh song sau 25 năm đổi mới, đất nước ta đang trên đà phát triển. Kinh tế nông nghiệp đã thoát khỏi tình trạng tự cấp, tự túc và chuyển sang sản xuất hàng hóa. Việt Nam trở thành một trong những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf77p lalan38 01-04-2013 254 73   Download

 • Giáo trình được ra đời nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khôi nông lâm ngư các khái niêm cơ bản và các kỹ năng về phân tích hệ thống môi trường trong sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá vai trò, chức năng của hệ thống sản xuất nông nghiệp dưới tác động của con người.

  pdf16p conthancon 04-07-2011 130 57   Download

Đồng bộ tài khoản