intTypePromotion=1
ADSENSE

Trực quan trên system tray

Xem 1-0 trên 0 kết quả Trực quan trên system tray
  • Ch đ n gi n là đánh d u ch n OptionHide when minimized trong menu file c a tác v Tasỉ ơ ả ấ ọ ủ ụ k Manager( Ctrl +Alt + Delete ) . Nếu bạn muốn luôn giám sát hiệu suất CPU thì có thể tạo 1 shorcut để vào StartUp là xong.

    doc1p nsikea 23-04-2011 52 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trực quan trên system tray
p_strCode=trucquantrensystemtray

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2