intTypePromotion=1
ADSENSE

Trường truy cập vô tuyến băng rộng

Xem 1-2 trên 2 kết quả Trường truy cập vô tuyến băng rộng
  • Do các vấn đề về nhiễu (interference) và các vấn đề về đa đường (multi path), một số công nghệ trước đây cũng đã đưa ra giải pháp điều chế sóng mang đơn dùng cho các ứng dụng NLOS (non line of sight) nhưng cũng chưa mang lại hiệu quả cao.

    ppt43p peheo_1 19-07-2012 171 62   Download

  • Công nghệ OFDM trong truyền dẫn vô tuyến băng rộng điểm - đa điểm tốc độ cao (54 Mbit/s) Do các vấn đề về nhiễu và các vấn đề về đa đường, một số công nghệ trước đây cũng đã đưa ra giải pháp điều chế sóng mang đơn dùng cho các ứng dụng NLOS nhưng cũng chưa mang lại hiệu quả cao. Thay vào đó là sự ra đời của kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao – OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Đây chính là một bước đột phá trong thị trường truy cập...

    pdf6p vankent 19-07-2010 310 151   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Trường truy cập vô tuyến băng rộng
p_strCode=truongtruycapvotuyenbangrong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2