intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyện ngắn Việt Nam

Xem 1-20 trên 6816 kết quả Truyện ngắn Việt Nam
 • Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng loại thể giới thiệu tới các bạn những nội dung về dạy học truyện ngắn theo đặc trưng loại - ý nghĩa khoa học và sư phạm; tổ chức hoạt động dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 11 theo đặc điểm loại hình.

  pdf0p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 279 66   Download

 • Luận án "Đặc trưng truyện ngắn Việt Nam từ 1975 đến đầu thập niên 90" trình bày về các nội dung: diện mạo truyện ngắn 1975-1995, nhận thức nghệ thuật về con người trong truyện ngắn 1975-1995, những đặc điểm trong nghệ thuật thể hiện của truyện ngắn 1975-1995. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf157p dangthingocthuy96 09-01-2017 136 32   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu; chủ nghĩa hiện sinh - Những bình diện lý thuyết và tiếp nhận trong văn học Việt Nam; các kiểu con người mang cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010; không gian, thời gian, các motif và biểu tượng mang cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010.

  pdf175p dieuhang510 16-11-2016 96 31   Download

 • Sau đây là luận văn Thạc sĩ Văn học: Cảm hứng triết luận về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000. Luận văn trình bày về những tiền đề nảy sinh cảm hứng triết luận về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2000; cảm hứng triết luận với sự nhận diện con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2000 và một số nội dung khác.

  pdf113p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 92 16   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả. Đinh Trí Dũng, Sự gia tăng của yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay - nhìn từ cội nguồn truyền thống. Gia tăng yếu tố kỳ ảo đã trở thành một xu hướng vận động của truyền ngắn Việt Nam.

  pdf4p phalinh14 07-08-2011 102 12   Download

 • Tóm tắt luận án tiến sĩ Văn học Thi pháp truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985 trình bày nội dung với kết cấu 4 phần: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985; Thời gian và không gian, giọng điệu và ngôn ngữ trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985; Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985 trên một số binh diện thi pháp thể hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p trasuakian 11-04-2018 61 12   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ mối quan hệ giữa văn học và điện ảnh qua phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh. Trong đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc chuyển thể nhân vật như là cách thức hữu hiệu nhằm chiếm lĩnh, khám phá, diễn giải cuộc sống và số phận con người của nhà làm phim bằng ngôn ngữ điện ảnh đặc thù.

  pdf9p vititan2711 14-08-2019 39 11   Download

 • Một trong những hấp dẫn của truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2000 là việc tìm hiểu, khám phá con người trong các mối quan hệ của cuộc sống thường nhật. Truyện ngắn đề cập đến sức mạnh, khả năng lựa chọn và thích ứng của con người trước những thay đổi của đời sống xã hội. Thông qua các sáng tác của mình, nhà văn xây dựng nên những hình tượng nhân vật cụ thể đại diện cho từng lớp người trong xã hội với một cái nhìn mang đậm tính nhân văn, nhân bản.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 65 5   Download

 • Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: làm sáng tỏ các kiểu dạng hành động chửi, đặc điểm cấu trúc và ngữ nghĩa của chúng qua việc mô tả, phân tích các hành động chửi của nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam; chỉ ra một số đặc trưng văn hóa ứng xử của người Việt trong việc sử dụng hành động chửi; qua đó, luâṇ án góp phần chỉ ra một số biểu hiêṇ về phong cách nghệ thuật tác giả và nghệ thuật sử dụng ngôn từ của nhà văn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p khanhnie 03-01-2017 74 4   Download

 • Bài viết hướng tới nghiên cứu sự tương tác thể loại trong truyện ngắn Việt Nam đương đại, qua đó để thấy tính vừa ổn định vừa biến đổi của thể loại truyện ngắn, quy luật vận động và phát triển của thể loại này trong tiến trình lịch sử.

  pdf6p trangcham1896 20-12-2018 95 5   Download

 • Bài viết này trên cơ sở phân tích những dẫn chứng cụ thể về sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại sẽ góp phần vào việc nhận diện không gian văn hóa và bức tranh phong phú, đa dạng về cuộc sống vùng núi phía Bắc trong các truyện ngắn Việt Nam đương đại...

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 77 2   Download

 • Bài viết Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Việt Nam 10 năm đầu thế kỉ XXI trình bày: Khám phá tiềm năng sức mạnh của ngôn ngữ dân gian, các nhà văn đương đại, trên hành trình về nguồn đã lưu giữ trong truyện ngắn nhiều tinh hoa của thành ngữ, tục ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 62 1   Download

 • Cổ mẫu (archetype) được hiểu là những “biểu tượng lớn” có nguồn gốc từ xa xưa, thoát thai từ vô thức tập thể. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, với truyện ngắn Việt Nam đương đại, có thể xem giấc mơ như một cổ mẫu. Giấc mơ trở thành một ẩn dụ, ám dụ mang tính tư tưởng và trở đi trở lại trên trang viết của nhiều nhà văn. Một mặt nó là sự tiếp nối nguồn mạch cảm hứng văn học dân gian, văn học cổ trung đại; mặt khác nó thấm đượm cảm quan hiện đại. Các nhà văn đã thử nghiệm triết lý trong mơ, triết lý bằng giấc mơ, mở rộng biên độ sáng tạo của mình bằng giấc mơ.

  pdf7p hulk1234 01-06-2018 48 1   Download

 • Trong dòng chảy phong phú và đa dạng của văn học thời kì đổi mới, truyện ngắn Việt Nam sau 1986 đã có cuộc trở mình ngoạn mục. Thời kì này, truyện ngắn đã hình thành và phát triển với các khuynh hướng thể loại cơ bản như truyện cực ngắn, truyện ngắn trữ tình và truyện ngắn tiểu thuyết hóa.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 51 1   Download

 • Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu một số đặc điểm của truyện ngắn Việt Nam trong giai đoạn 1986 - 2000. Những câu chuyện về thời kỳ đặc biệt này truyền cảm hứng cho độc giả của họ về phong cách viết mới. Nó phân tích các cách ngôn ngữ hàng ngày được xử lý và sử dụng như một thể loại văn học mới trong các tác phẩm này. Phong cách viết mới này đã xóa bỏ rào cản giữa ngôn ngữ hàng ngày và ngôn ngữ văn học. Số lượng lớn các nhà văn của phong cách mới này đã khiến người đọc phải đọc lại các hình thức của chủ nghĩa hiện thực và triết học trong văn học.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 22 1   Download

 • Luận án với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nội dung của chương trình học sách giáo khoa Ngữ văn mới và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học truyện ngắn trong các trường Trung học phổ thông; đề tài đưa ra các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975.

  pdf18p cuongcuncon 29-08-2019 12 0   Download

 • Vào khoảng gần ba thập niên cuối thế kỷ 20 trở lại đây, đời sống truyện ngắn Việt Nam đã có những biến chuyển mạnh mẽ. Quá trình đổi mới này diễn ra trên cả bề rộng và chiều sâu ở các phương diện tư duy thể loại và hướng tiếp cận đời sống với đông đảo về đội ngũ viết, sự đa dạng về khối lượng tác phẩm và sự bùng nổ cá tính sáng tạo.

  pdf7p kequaidan 07-10-2019 10 0   Download

 • ruyện ngắn Việt Nam sau 1986 đến nay đã có một sự thay đổi lớn về hình thức trần thuật. Vai trò toàn tri của người kể chuyện đã được thay thế bởi lối trần thuật đa trị. Điểm nhìn trong các câu chuyện dịch chuyển, đánh tráo liên tục. Vì thế, truyện ngắn Việt Nam sau đổi mới đã xuất hiện hiện tượng phi trung tâm hóa chủ thể trần thuật.

  pdf7p tamynhan8 04-11-2020 7 0   Download

 • Bài viết này nhằm làm rõ các đặc trưng về nội dung và hình thức nghệ thuật của lối kết cấu giễu nhại của truyện ngắn Việt Nam đương đại. Chúng tôi tập trung khảo sát những vấn đề nổi bật và đặc thù nhất của lối kết cấu giễu nhại, trong đó có nghệ thuật xây dựng tình huống truyện và xây dựng phần mở đầu và phần kết thúc truyện. Thông qua các vấn đề ấy, bài báo làm rõ những đổi mới trong quan niệm về đời sống hiện thực, cũng như cách tân về tư duy nghệ thuật truyện ngắn của văn học Việt Nam đương đại.

  pdf12p nguaconbaynhay9 03-12-2020 3 0   Download

 • Đề tài "Các loại hình cơ bản của truyện ngắn hiện đại (trên cơ sở cứ liệu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945)" là đề tài có tính chất lý thuyết- lịch sử, dựa trên thành tựu truyện ngắn 1930-1945, giai đoạn mang tính bƣớc ngoặt từ cận đại sang hiện đại trong lịch sử phát triển truyện ngắn Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf211p longnguyentran000 27-12-2016 103 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Truyện ngắn Việt Nam
p_strCode=truyennganvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2