Từ khóa trong c sharp

Xem 1-5 trên 5 kết quả Từ khóa trong c sharp
 • Để học một ngôn ngữ mới, chúng ta nên bắt đầu từ việc làm quen với các từ khóa và cách sử dụng của chúng. Tôi nghĩ rằng việc học tốt được C Sharp sẽ dễ dàng hơn cho những ai đã có nền tảng khá tốt về C++. Nằm trong một quy trình: Làm Quen với các từ khóa - Tìm Hiểu Cấu Trúc - Bắt đầu với những ví dụ cơ bản... Trong phần đầu này chúng ta sẽ sơ lược qua tất cả các từ khóa trong C Sharp và Phân loại chúng....

  doc6p nguyenvanhi 19-11-2010 210 75   Download

 • Để học một ngôn ngữ mới, chúng ta nên bắt đầu từ việc làm quen với các từ khóa và cách sử dụng của chúng. Tôi nghĩ rằng việc học tốt được C Sharp sẽ dễ dàng hơn cho những ai đã có nền tảng khá tốt về C++. Nằm trong một quy trình: Làm Quen với các từ khóa - Tìm Hiểu Cấu Trúc - Bắt đầu với những ví dụ cơ bản...

  doc6p tt1991tt 19-02-2011 107 30   Download

 • Họ nhận thấy tất cả những chương trình search hàng đầu hiện nay đều hiển thị đường dẫn đến site không an toàn. Thậm chí, những trang web thiếu độ tin cậy chiếm tới 72% trong số các kết quả khi mọi người gõ những từ như "free screensavers" (phần mềm lưu màn hình miễn phí), "free ringtones" (nhạc chuông miễn phí), "digital music" (nhạc số), "popular software" (phần mềm phổ biến), "singers" (ca sỹ)... Kết quả search được phân tích bằng công cụ bảo mật Site Advisor.

  pdf3p bibocumi28 21-01-2013 36 6   Download

 • Kiểm thử phần mềm luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh giá chất lượng phần mềm. Một trong những kỹ thuật kiểm thử có khả năng tự động hóa cao là kỹ thuật kiểm thử đột biến (mutation testing). Bài báo trình bày ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến trong việc kiểm thử các chương trình được phát triển bởi ngôn ngữ lập trình C-Sharp.

  pdf8p phalinh17 13-08-2011 116 19   Download

 • C Sharp và kiến trúc .NET. C# cơ bản. Kiến thức cần nhớ – Ngôn ngữ C# cơ bản: cú pháp. – Khái niệm CLR. – Khái niệm Assemblies. Ứng dụng thực tiễn – Xây dựng các chương trình C# đầu tiên Summary - Editor: Đoàn Quang Minh Editor: Đoà 3 .Bài 2: Hướng đối tượng trong C# Kiến thức cần nhớ – Hướng đối tượng trong C#. Kế thừa: các tính chất cơ bản. Khác biệt với C++. Hàm ảo: khái niệm và ứng dụng. Hàm tạo, hàm huỷ: khái niệm và cách dùng.

  pdf13p vantrungtran 03-02-2010 127 50   Download

Đồng bộ tài khoản