intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng giáo dục

Xem 1-20 trên 2907 kết quả Tư tưởng giáo dục
 • Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử - Bài viết đi phân tích tư tưởng giáo dục của Khổng Tử thể hiện ở những nội dung: mục tiêu giáo dục; chủ trương giáo dục; nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục của Khổng Tử cách đây 25 thế kỷ. Từ đó gợi mở đọc giả suy nghĩ về sự nghiệp “trồng người” ở Việt Nam.

  pdf10p missminh32 09-04-2014 323 64   Download

 • Đề tài "Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của Khổng Tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần 1 tư tưởng của Khổng Tử về giáo dục, phần 2 kế thừa tư tưởng giáo dục của Khổng Tử trong việc xây dựng nền giáo dục hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc42p nganguyen0909 07-12-2015 140 33   Download

 • Mục đích Tiểu luận là làm rõ tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, đồng thời làm rõ ý nghĩa của nó trong việc xây dựng con người mới ở nước ta.

  doc22p kutin1206 26-12-2013 95 31   Download

 • Đổi mới không phải là phá bỏ hoàn toàn cái cũ. Có những điều của quá khứ vẫn còn là bài học cho hiện tại. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử cũng là một góc tham chiếu cho công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung và đổi mới dạy học Ngữ văn nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và vấn đề dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf7p dutru2011 21-09-2015 91 17   Download

 • Đổi mới không phải là phá bỏ hoàn toàn cái cũ. Có những điều của quá khứ vẫn còn là bài học cho hiện tại. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử cũng là một góc tham chiếu cho công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung và đổi mới dạy học Ngữ văn nói riêng.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 65 11   Download

 • Đề tài nghiên cứu với mục tiêu nhằm đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể: Có hay không có một hệ thống tư tưởng giáo dục của Khổng tử? Nếu có, các yếu tố cấu thành hệ thống tư tưởng giáo dục của Khổng tử bao gồm những yếu tố nào? Chúng quan hệ ràng buộc với nhau ra sao? Hệ thống tư tưởng ấy đặt trong bối cảnh của thời đại ngày nay, ngoài giá trị lịch sử còn giá trị nào khác hay không? Tại sao? Bài học sư phạm có thể rút ra từ hệ thống tư tưởng giáo dục của Khổng tử là bài học gì? Bài học ấy có ý nghĩa ra sao đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau?...

  pdf101p longnguyentran000 27-12-2016 55 10   Download

 • Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Tư tưởng giáo dục của nhà nho Nguyễn Đức Đạt gắn liền với giáo dục thanh niên, với quan điểm học là vì mình, học không phải để làm quan.... Vì thế tư tưởng của ông để lại nhiều bài học có ý nghĩa về mặt lí luận và thực tiễn giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 16 1   Download

 • Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về tư tưởng giáo dục khai phóng và tiếp cận nó trong quá trình đổi mới giáo dục thể chất ở các trường đại học nước ta hiện nay.

  pdf4p kequaidan8 02-11-2020 0 0   Download

 • Quá trình chuyển biến tư tưởng giáo dục ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, dù không làm cho xã hội có thể thay đổi căn bản, nhưng đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

  pdf5p vitexas2711 05-11-2020 1 0   Download

 • Từ xưa đến nay, việc tìm hiểu bản chất, vai trò của con người luôn là một vấn đề trung tâm trong lịch sử tư tưởng nói chung và lịch sử triết học nói riêng, trong đó có triết học Trung Quốc cổ đại. Khác với con người trong triết học phương Tây, con người trong triết học Trung Quốc cổ đại thường được tìm hiểu dưới góc độ chính trị, xã hội. Các nhà triết học Trung Quốc cổ đại thường đi vào nghiên cứu số phận của con người và con đường giải phóng, phát triển cho...

  pdf89p dellvietnam 24-08-2012 308 149   Download

 • Phần 1 Giáo trình Giáo dục học (Dùng cho ngành GD Mầm non, hệ từ xa) trình bày những vấn đề chung của giáo dục học như giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích và nhiệm vụ giáo dục, một số tư tưởng giáo dục trong lịch sử giáo dục thế giới và nội dung phần lý luận dạy học.

  pdf61p uocvong08 21-10-2015 100 19   Download

 • Khổng Tử (còn gọi là Khổng Phu Tử, 551-479 trước công nguyên) là nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa. Bài viết đề cập đến quan điểm về giáo dục của ông. Khổng Tử đã đề xuất một hệ thống phương pháp giáo dục khá chặt chẽ, với những kiến giải sâu sắc và sử dụng nhiều phương pháp dạy học độc đáo.

  pdf4p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 97 16   Download

 • Bài viết tập trung phân tích một số giá trị về khía cạnh giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng của Nho giáo nguyên thủy. Trên tinh thần đó nêu lên ý nghĩa của việc tiếp biến những giá trị tích cực đó vào nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, định hướng giá trị cho thế hệ trẻ, nhằm góp vào chiến lược phát triển con người Việt Nam mới vừa có tri thức vừa có nhân cách.

  pdf9p visasuke2711 02-05-2019 32 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Sự phát triển các quan điểm giáo dục" tiếp tục trình bày sự phát triển của các quan điểm giáo dục ở Việt Nam thời cận đại và tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, các quan điểm giáo dục trong xã hội hiện đại và nhà trường tương lai, sáu kịch bản của OECD, kinh tế tri thức và các quan điểm phát triển giáo dục trong nền kinh tế tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p vizeus 02-03-2019 29 1   Download

 • Bài viết tập trung vào những đóng góp của John Dewey (1859 - 1952) cho giáo dục và triết lý giáo dục. Ông là nhà triết học và nhà giáo dục học người Mỹ có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, đã khai sinh ra một tư tưởng giáo dục mới.

  pdf7p viino2711 08-05-2020 10 1   Download

 • Bài viết trình bày tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với học sinh phổ thông; đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.

  pdf4p quenchua7 07-08-2020 70 1   Download

 • Trong những năm qua đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Với công cuộc đổi mới chúng ta có rất nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế xã – hội, văn hóa – giáo dục.

  doc14p lacking 27-07-2012 319 92   Download

 • Nho giáo là một học thuyết chính trị, đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Bài viết "Tư tưởng đạo đức nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay" đề cập đến những nội dung đạo đức chủ yếu của Nho giáo như tam cương, ngũ thường. Tư tưởng đạo đức nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc7p fok813 05-11-2015 190 58   Download

 • Tài liệu Triết lý giáo dục: Phần 1 do Nguyễn Văn Hộ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tư tưởng giáo dục qua các thời đại từ xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, phục hưng, tư bản cho đến đế quốc chủ nghĩa ở phương Tây. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giáo dục và những ngành có liên quan.

  pdf27p thuytrang_3 28-01-2015 163 42   Download

 • Trên cơ sở tổng quan triết học giáo dục một số nước trên thế giới, đồng thời nghiên cứu những triết lý giáo dục truyền thống, tư tưởng giáo dục Việt Nam thời phong kiến và những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay, đề tài bước đầu rút ra được một số vấn đề cơ bản của triết học giáo dục Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p tsmttc_009 12-08-2015 112 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
798 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng giáo dục
p_strCode=tutuonggiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2