intTypePromotion=4
ADSENSE

Uật bảo hiểm

Xem 1-20 trên 21 kết quả Uật bảo hiểm
 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Ngày 23 tháng 5 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới; cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng...

  pdf6p meoconlylom 13-07-2011 73 6   Download

 • Điều 1. Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm: 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác; 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ...

  doc9p luongle09 20-06-2013 64 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP TRONG TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, NUÔI THỦY SẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf84p meoconlylom 13-07-2011 128 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1518/qđ-bhxh', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p chuon-chuon 18-01-2012 102 18   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CHÍNH PHỦ

  pdf23p chuon-chuon 18-01-2012 95 16   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/03/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013

  pdf17p meoconlylom 13-07-2011 80 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf2p meoconlylom 13-07-2011 64 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 84 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ; MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG; HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 68 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1531/qđ-bhxh', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p chuon-chuon 18-01-2012 74 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 40 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

  pdf7p c2vang 29-09-2011 95 19   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf28p vitconhamchoi 02-08-2011 86 13   Download

 • KẾ HOẠCH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

  pdf4p c2vang 29-09-2011 67 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY, THÀNH PHỐ KON TUM

  pdf2p c2vang 29-09-2011 46 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SƯ PHẠM DẠY NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, GIẢNG VIÊN DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

  pdf16p vitconhamchoi 02-08-2011 59 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2008/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2008 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf2p c2vang 29-09-2011 57 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỀ TỔ CHỨC NHÀ ĂN TẬP THỂ CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf9p c2vang 29-09-2011 67 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2008/QĐUBND NGÀY 18/11/2008 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf2p c2vang 29-09-2011 51 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1292/qđ-bnn-tccb', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p c2vang 29-09-2011 47 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Uật bảo hiểm
p_strCode=uatbaohiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2