intTypePromotion=1
ADSENSE

Uật thuế thu nhập cá nhân

Xem 1-1 trên 1 kết quả Uật thuế thu nhập cá nhân
  • Cơ chế tự kê khai, tu+. nộp thuế (được thí điểm từ 01/2004 và sẽ áp dụng thống nhất từ tháng 01/2007) đòi hỏi tổ chức, cá nhân nộp thuế phải nâng cao trách nhiệm. Tổ chức, cá nhân tự kê khai trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh hoặc thu nhập của mình căn cứ vào chính sách, chế độ về thuế. Tổ chức, cá nhân nộp thuế chịu trách nhiệm về kết quả của việc tính thuế, kê khai thuế trước pháp luật, do đó tổ chức, cá nhân phải hiểu rõ chính sách thuế để thực hiện đúng nghĩa......

    pdf127p minhanh 14-03-2009 419 236   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Uật thuế thu nhập cá nhân
p_strCode=uatthuethunhapcanhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2