intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng của foxpro

Xem 1-19 trên 19 kết quả Ứng dụng của foxpro
 • chế độ lập trình là chế độ biên dịch, các câu lệnh của Foxpro được viết trong một tệp được gọi là tệp chương trình có phần mở rộng.

  pdf25p phanvanhuong12 12-04-2011 312 132   Download

 • Tác dụng Create: Tạo một File. Tác dụng Copy structure to : chép cấu hình của một file đã có sang một file khác. Tác dụng Use : mở file. Tác dụng append : Nạp dữ liệu vào bản ghi. Tác dụng append from [ fields ] [for ] : Chép một b ản ghi từ một bản ghi đã có.

  doc9p dominhthuan1004 30-04-2010 900 70   Download

 • Chương 2 trình bày về "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu visual foxpro". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm chung, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro, các yếu tố cơ bản của Fox, các lệnh cơ bản của Fox.

  ppt120p phongphong321 05-07-2018 31 3   Download

 • Chương 4 giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro. Nội dung chính trong chương gồm có: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Fox, làm quen với Fox, các yếu tố cơ bản của Fox, Các lệnh cơ bản của Fox. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p kexauxi4 01-10-2019 26 1   Download

 • Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. Foxpro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE II PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng Aston- Tate. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản Foxpro 2.6....

  pdf70p trannhu 05-08-2009 4040 1241   Download

 • Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực foxpro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lầp trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ...

  pdf68p soncctvyen 26-06-2010 512 302   Download

 • Visual Foxpro cho phép tổ chức toàn bộ dữ liệu và các xử lý của một ứng dụng trong một file dự án (*.pjx).

  ppt74p robowonder 11-06-2011 435 161   Download

 • FORMS I. Khái niệm lập trình hướng đối tượng. Thiết kế và lập trình hướng đối tượng là một sự thay đổi đối với phong cách lập trình cũ, lập trình hướng thủ tục.Ở đây thay vì nghĩ đến các chức năng của chương trình ta chỉ cần nghĩ đến các đối tượng đang tạo: là các thành phần độc lập của một ứng dụng v ới chức năng riêng của nó. Mỗi một đối tuợng đều có một bộ thuộc tính mô tả đối tượng; các phương thức là những đoạn trình chứa trong điều khiển, cho điều khiển...

  pdf23p thachthaoxanh 28-08-2011 322 92   Download

 • TẠO MENU VÀ QUẢN LÝ ĐỀ ÁN I. TẠO MENU Menu cung cấp một phương thức có cấu trúc và giao diện với người dùng để tác động lên những câu lệnh trong ứng dụng. Việc sắp xếp và thiết kế menu thích hợp sẽ giúp cho người dùng được thuận lợi khi sử dụng hệ thống menu của bạn. Các bước tạo một menu hệ thống • Sắp xếp và thiết kế: Quyết định menu nào bạn cần chúng xuất hiện ở vị trí nào trên màn hình, cần những menu con nào? • Sử dụng menu designer,...

  pdf4p thachthaoxanh 28-08-2011 223 75   Download

 • Foxpro là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến đang được ứng dụng rất rộng rãi trong các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Ở bất cứ lĩnh vực nào như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, quản lý, văn hóa xã hội... cũng thấy sự thâm nhập của Foxpro và cũng có thể ứng dụng Foxpro.

  pdf25p suthebeo 17-07-2012 452 73   Download

 • Trong sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin. Đặc biệt lĩnh vực cơ sở dữ liệu đã và đang được nhiều người quan tâm. Rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã được ứng dụng như Foxpro, Access, SQL Server, Informix, Oracle,…

  pdf118p nvda3pro 08-05-2011 2072 852   Download

 • Tiến(lùi) bản ghi xuống m vị trí Lùi một vị trí Cho biết tên của dbf đang mở Cho biết số lượng bản ghi cho biết số hiệu bản ghi hiện hành trả về giá trị true nếu bản ghi ở vị trí đầu trả về giá trị true nếu bản ghi ở vị trí cuối cùng

  doc8p doan1984 06-12-2009 315 117   Download

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là một hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế chuyên biệt cho bài toán quản lý. Mô hình dữ liệu của các hệ quản trị csdl là mô hình quan hệ.SQL Server: Phát triển bởi Microsoft; là hệ CSDL dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn; Khả năng đáp ứng trên mạng cao; Đảm bảo tính an toàn, bảo mật. • Oracle: Phát triển bởi Oracle; là hệ CSDL dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn; Khả năng đáp ứng trên mạng cao; Đảm bảo tính an toàn, bảo mật....

  pdf102p tailieuvip13 24-07-2012 300 78   Download

 • Giới thiệu Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản FoxPro 2.6, chạy được trên hai môi trường DOS

  pdf70p chieu_mua 23-08-2012 189 56   Download

 • 1001 Những điều bạn muốn biết về Visual FoxPro Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản FoxPro 2.6, chạy được trên hai môi trường DOS và Windows...

  pdf47p lovecafe1 26-08-2011 93 31   Download

 • Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản FoxPro 2.6, chạy được trên hai môi trường DOS và Windows....

  pdf64p lovecafe1 26-08-2011 88 24   Download

 • HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU FOXPRO I. KHÁI NIỆM CHUNG 1. Cơ sở dữ liệu a. Tệp dữ liệu - Thông tin về các đối tượng được quản lý thường lưu trữ dưới dạng bảng - Các bảng thường gồm các dòng và các cột - Mỗi cột phản ánh một tiêu thức cần quản lý hay còn gọi là thuộc tính của đối tượng - Mỗi dòng chứa thông tin về tất cả các thuộc tính của đối tượng.

  pdf136p vitconmengu 14-08-2011 69 9   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Bình Phước bằng các phương pháp: (i) Xác lập công thức tính chỉ số sinh trưởng cho một số loại cây trồng lâm nghiệp chủ yếu; (ii) Thiết lập, phân tích phương trình hồi quy nhiều lớp phản ánh mối liên hệ giữa chỉ số sinh trưởng với các yếu tố cấu thành điều kiện lập địa (ĐKLĐ) trong môi trường STAGRAPHICS XVI; (iii) Lập trình ứng dụng để xác định giá trị chỉ số sinh trưởng của một số loại cây trồng tại mỗi điểm lập địa trong môi trường MICROSOFT VISUAL FOXPRO 9.0 (MVF9).

  pdf14p hanh_tv31 26-04-2019 20 0   Download

 • Trong những năm gần đây, nền CNTT nước ta cũng đã có phát triển trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống cũng như trong lĩnh vực quản lý xã hội khác. Một trong những lĩnh vực mà máy tính được sử dụng nhiều nhất là các hệ thống thông tin quản lý nói chung .Tuy các hệ thống này xét về mặt nào đó cũng đã đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng trong những phần mềm được lập trình chủ yếu trên môi trường foxpro, các hệ thống đó có quy mô nhỏ, độc lập và tính......

  doc69p jolie 02-03-2009 636 151   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng của foxpro
p_strCode=ungdungcuafoxpro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2