Ứng dụng olap

Xem 1-7 trên 7 kết quả Ứng dụng olap
 • Báo cáo khoa học: Ứng dụng công nghệ OLAP trong khai thác số liệu dịch hại trên lúa tại Trà Vinh mô tả và xây dựng một ứng dụng thống kê số liệu dịch hại trên lúa tại Trà Vinh sử dụng kiến trúc kho dữ liệu, kỹ thuật phân tích trực tuyến OLAP và kiến trúc web. Bài báo cáo cũng nghiên cứu các tiêu chí mà người dùng sử dụng khi phân tích dữ liệu dịch hại trên lúa trực tuyến trên Web.

  doc16p lamphong_424 09-10-2014 103 20   Download

 • Trong công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse Technology), OLAP là kỹ thuật để truy xuất dữ liệu chủ yếu trong kho dữ liệu. Dữ liệu trong DW được tổ chức dưới dạng các khối dữ liệu đa chiều (Multi Dimensional Cube) và OLAP được dùng để phân tích trên dữ liệu khối (cube).

  pdf57p chieu_mua 24-08-2012 246 133   Download

 • OLAP (Online Analytical Processing) là một kỹ thuật cho phép người sử dụng dễ dàng và linh động trong việc kết xuất và xem dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau. OLAP cũng là một thành phần quan trọng trong hệ hỗ trợ ra quyết định.

  pdf17p hulk1234 01-06-2018 4 2   Download

 • OLAP là một kỹ thuật sử dụng cách thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối (cube) cho dữ liệu trong các bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích cho các ứng dụng client.

  doc13p tiphudianxin12 06-01-2011 402 151   Download

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá luật kết hợp với OLAP và sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến.

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 117 37   Download

 • BI làm tăng khả năng kiểm soát thông tin của doanh nghiệp một cách chính xác, hiệu quả. BI giúp cho các doanh nghiệp sử dụng thông tin một cách hiệu quả, chính xác để thích ứng với môi trường thay đổi liên tục và cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh. Ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn

  ppt0p bidao13 10-07-2012 99 29   Download

 • Paul Zikopoulos, Chuyên gia CSDL Tóm tắt: Bài này hướng dẫn bạn những thành phần cơ bản của sản phẩm DB2 9 và công cụ, với những khái niệm và mô tả các kiểu khác nhau của ứng dụng dữ liệu, kho dữ liệu, và OLAP. Đây là bài đầu tiên trong DB2 Express và cung cấp bộ bẩy bài hướng dẫn cho bạn chuẩn bị bài thi 730 cơ bản về Cơ sở dữ liệu DB2 9 trên Linux, UNIX, và Windows. Trước khi bạn bắt đầu Về bộ bài viết này Hãy nghĩ đến việc theo đuổi chứng...

  pdf86p hoa_kimngan 13-09-2011 52 12   Download

Đồng bộ tài khoản