intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng thống kê

Xem 1-20 trên 9810 kết quả Ứng dụng thống kê
 • Bài viết trình bày về định lí giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu Martingale trong lớp các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất thì Định lý giới hạn trung tâm đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu các bài toán thống kê và các ứng dụng. Tuy nhiên bài toán thống kê nói chung không cho phép chúng ta nhiên cứu với kích thước mẫu lớn vô hạn, chính vì vậy bài toán “xấp xỉ phân phối chuẩn” sẽ cho phép chúng ta ước lượng được kích thước mẫu cần thiết để chúng ta có thể áp dụng được Định lí giới hạn trung tâm.

  pdf3p vilexus 30-09-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Phân tích và dự báo thống kê (Dành cho Cao học Khí tượng) gồm có những nội dung chính sau: Một số kiến thức cơ bản về lý thuyết hàm ngẫu nhiên; Các mô hình thống kê ứng dụng trong khí tượng; Các phương pháp PP (Perfect Prognosis), MOS (Model Output Statistics) và ứng dụng trong dự báo thời tiết, khí hậu; Dự báo khí hậu bằng phương pháp thống kê; Phương pháp thống kê trong nghiên cứu dao động và biến đổi khí hậu – Phân tích chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf232p runordie9 27-09-2022 12 2   Download

 • Mục tiêu của công tác nghiên cứu phụ tải điện là xây dựng biểu đồ phụ tải các thành phần, nhóm phụ tải. Trên cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê toán, tác giả nghiên cứu phương pháp ước lượng trực tiếp, phương pháp ước lượng tỉ lệ và ước lượng phân nhóm để xây dựng biểu đồ phụ tải của các thành phần, nhóm phụ tải trong hệ thống điện Công ty Điện lực Đà Nẵng.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 3 0   Download

 • Bài viết Hỗ trợ công tác kế toán hàng tồn kho cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua công cụ microsoft excel trình bày định hướng nghiên cứu ứng dụng Excel trong kế toán hàng tồn kho; Quy trình hệ thống thông tin kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 14 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Mạch Led nháy theo nhạc" là kết hợp giữa IC AN6884 với IC 89S52 tạo thành hệ thống mạch led nháy theo nhạc với nguồn nhạc được lấy từ hệ thống bên ngoài. Hi vọng với tài liệu này, các bạn sẽ có thể sử dụng để tham khảo và làm bài thật tốt.

  pdf39p phuongnguyen1704 20-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng chỉ ra các nhân tố cùng với các biến khác nhau có tác động lớn đến nhận thức và thái độ thực thi ERP. Đồng thời, nhóm tác giả sử dụng các phương pháp thống kê như phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi qui để chỉ ra các nhân tố chính tác động đến việc chấp nhận mô hình ERP ở các doanh nghiệp Đà Nẵng.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 1 1   Download

 • Từ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác phân tích tại Công ty, luận văn "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị" tập trung hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý vốn nói riêng và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm đặc biệt là các nhà đầu tư.

  pdf88p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần May Núi Thành - Quảng Nam" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phương pháp tính giá ABC, phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất tại Công ty. Định hướng việc ứng dụng lý thuyết này vào việc hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và nêu ra phương hướng, đề xuất các giải pháp để vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty cổ phần May Núi Thành.

  pdf114p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát" khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với đặc thù của công ty trong cơ chế thị trường, từ đó đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim" là hệ thống hóa các lý luận về ERP và tổ chức hệ thống thông tin kế toán; phân tích và đánh giá thực trạng ứng dụng ERP vào công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng ứng dụng ERP thành công và tạo ra sự tác động tích cực của ERP đến công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim.

  pdf102p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ở Công ty TNHH MTV MDF VINAFOR Gia Lai" nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động để ứng dụng phương pháp này ở Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor Gia Lai; phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất ván MDF ở Công ty MDF Vinafor Gia Lai; từ đó vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động cho công ty.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn" là xác lập lại quy trình và nội dung hoàn thiện công tác tổ chức KTQT chi phí, sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu thông tin chi phí phục vụ cho từng chức năng quản trị của các cấp quản lý tại Công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty 532).

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng tại các bệnh viện; khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, phòng kế toán kế thừa dữ liệu, thông tin từ các bộ phận liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

  pdf108p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5)" hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã được nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; rút ra những ưu nhược điểm và đề xuất hướng giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

  pdf133p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Thiết kế ứng dụng Internet of things đo, giám sát các thông số môi trường và điều khiển thiết bị điện qua nền tảng Blynk trình bày một ứng dụng IoT cho việc đo lường, giám sát các thông số của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí gas, phát hiện chuyển động và điều khiển thiết bị điện như quạt điện, đèn chiếu sáng.

  pdf4p vilexus 28-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng thẻ điểm cân bằng Balanced scorecard (BSC) trong đánh giá thành quả tại trường Cao đẳng sư phạm Đăklăk" luận văn hệ thống hóa những lý luận về thẻ điểm cân bằng trong đơn vị sự nghiệp, giới thiệu thẻ điểm cân bằng như một hệ thống đo lường thành quả hoạt động của một tổ chức để định hướng cho việc ứng dụng lý thuyết này vào thực tiễn; phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại trường CĐSP Đăklăk hiện nay, từ đó rút ra được những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải trong công tác đánh giá thành quả.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Toán cơ sở cho kinh tế" được biên soạn gồm các nội dung ôn tập môn Toán dành cho học viên đang trong quá trình ôn thi Tiến sĩ cao học. Nội dung tài liệu bao gồm lý thuyết và bài tập về đạo hàm của hàm số, các đạo hàm riêng, nguyên hàm, tích phân, xác suất và thống kê toán học để áp dụng phân tích tối ưu trong Kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu nhé.

  pdf27p ngphuong321 28-09-2022 15 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trình bày thực trạng nhu cầu công khai và minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy; Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Công ty cổ phần Sản thép Việt Mỹ" phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng hệ thống SAP ERP tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại công ty.

  pdf109p unforgottennight04 14-09-2022 9 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol ViNa" nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol Vina. Qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý của công ty, đảm bảo cung cấp thông tin đánh giá đúng trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của công ty.

  pdf106p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng thống kê
p_strCode=ungdungthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2