intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Xem 1-20 trên 240 kết quả Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
 • Bài thuyết trình "Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro" sau đây để tìm hiểu các nội dung cơ bản về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro. Bài viết sẽ trình bày một trong những ứng dụng của lý thuyết trò chơi, đó là giải thuật tìm kiếm Min-Max, Alpha-Beta và ứng dụng trong việc xây dựng 1 chương trình trò chơi đối kháng, cụ thể là trò chơi cờ Caro. Các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

  ppt36p duydizai11 19-09-2022 78 2   Download

 • Đồ án "Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro" được nghiên cứu với mục tiêu giúp các bạn sinh viên làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm. Nâng cao hiểu biết và mở rộng kiến thức. Rèn luyện kỹ năng lập trình và khả năng áp dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tế. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây nhé.

  doc38p duydizai11 19-09-2022 89 5   Download

 • Bài viết Ứng dụng mạng nơ-ron LSTM (Long Short-Term Memory Neural Networks) dự báo mực nước tại cống - âu thuyền Cầu Cất trong hệ thống Bắc Hưng Hải trình bày việc xây dựng một mô hình toán dựa trên mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) để dự báo mực nước sông vùng triều và ứng dụng nó phục vụ việc dự báo mực nước ở thượng lưu cống – âu thuyền Cầu Cất trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Mô hình đa tác tử cho bài toán ứng phó sóng thần ở Việt Nam giới thiệu việc áp dụng ABMS cho bài toán ứng phó sóng thần, được áp dụng tại Việt Nam; Hiện trạng của hệ thống đa tác tử, i.e. Multi Agent Systems – MAS.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ giới thiệu một số định hướng nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ như ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành an toàn giao thông, quản lý điểm đen, hỗ trợ lái xe an toàn, thẩm tra an toàn giao thông, kiểm tra, phát hiện các vấn đề nguy hiểm trên đường, công tác cưỡng chế giao thông,...

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 16 2   Download

 • Bài viết Nhận dạng sự cố trên lưới điện phân phối dựa trên trí tuệ nhân tạo đề xuất phương pháp nhận dạng sự cố ngắn mạch trên lưới điện phân phối dựa trên một số thuật toán trí tuệ nhân tạo. 4 dạng sự cố ngắn mạch bao gồm ngắn mạch 3 pha, ngắn mạch 2 pha, ngắn mạch 2 pha chạm đất và ngắn mạch 1 pha được tạo ra tại các điểm trên lưới điện IEEE 15 nút, mô phỏng trên Matlab.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 11 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ứng dụng học sâu trong dự báo công suất phát nguồn điện gió đề xuất mô hình dự báo công suất phát điện gió ngắn hạn dựa trên thuật toán học sâu sử dụng ngôn ngữ lập trình Python dựa trên thư viện TensorFlow.

  pdf6p vianapatricia 22-06-2022 12 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong việc lập kế hoạch các dự án xây dựng nghiên cứu thực trạng và những vấn đề còn tồn tại của việc lập kế hoạch tiến độ các dự án xây dựng truyền thống và áp dụng mô hình sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc tìm ra hướng mới hiệu quả hơn.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 21 0   Download

 • Bên cạnh việc đánh giá sức chịu tải, độ lún cũng là một thông số quan trọng khi tính toán thiết kế móng nông. Do đó, nghiên cứu này trình bày kết quả ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong việc dự báo độ lún của móng nông. Một mô hình mạng thần kinh nhân tạo đã được xây dựng và đào tạo bằng thuật toán tối ưu giảm độ dốc.

  pdf4p viirenerosenfeld 26-05-2022 14 2   Download

 • Ngày càng có nhiều sự quan tâm đến ý tưởng về các nhà máy thông minh với 92% giám đốc điều hành sản xuất tin rằng đây là con đường của tương lai, với lượng dữ liệu đang tăng lên từng ngày mô hình nhà máy thông minh là một môi trường nơi máy móc và thiết bị có thể cải thiện quy trình thông qua tự động hoá và tối ưu hoá, do đó cần tận dụng các giải pháp thông minh hơn để làm cho toàn bộ quy trình của nhà máy hiệu quả và có thể mở rộng.

  pdf5p vistephenhawking 26-04-2022 33 1   Download

 • Bài viết trình bày một mô hình mạng trí tuệ nhân tạo, nhận diện chữ số viết tay bằng mạng neuron tích chập (Convolutional neural network - CNN). Qua đó làm rõ các khái niệm tham số, đánh giá tầm quan trọng các tham số trong mô hình, trình bày kết quả mô phỏng đạt được khi sử dụng mạng neuron nhân tạo để nhận diện các ảnh chữ số viết tay dựa trên tập dữ liệu MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) và đưa mô hình mạng CNN ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ số viết tay trên nền tảng Android.

  pdf12p viplato 05-04-2022 15 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 22/2021 trình bày các nội dung chính sau: Một số khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực luật tư khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi, chuyển nhượng đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay; Hoàn thiện các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; Bảo đảm tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vinikolatesla 28-03-2022 24 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ ra một số khoảng trống còn tồn tại trong điều chỉnh pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực luật tư, đối với hiện tượng mới này, như sự tụt hậu của các lý thuyết pháp lý truyền thống so với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thiếu các quy định của pháp luật trong tương tác giữa con người với trí tuệ nhân tạo, các vấn đề về tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo, đạo đức và an ninh, dữ liệu cá nhân, các quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm pháp lý và vấn đề bất khả xâm phạm đối với đời sống cá nhân.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 16 1   Download

 • Bài viết làm rõ ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và các lĩnh vực đời sống cho sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học trường CĐSP Hòa Bình.Qua đó giúp sinh viên áp dụng phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp cũng như đời sống.

  pdf10p vilouispasteur 03-03-2022 35 3   Download

 • Luận án trình bày cơ sở lý thuyết của quá trình ngẫu nhiên và thuật toán phần tử hữu hạn tính động lực học của hệ kết cấu dầm, khung không gian có lắp TBTTNL chịu tác dụng của tải trọng ngẫu nhiên; Khảo sát một số yếu tố đến đáp ứng động lực học của hệ kết cấu dầm, khung không gian có lắp TBTTNL chịu tác dụng của tải trọng ngẫu nhiên; Mạng Nơron nhân tạo và áp dụng trí tuệ nhân tạo

  pdf146p vikissinger 03-03-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Các hệ thống dựa trên tri thức là một trong những hệ thống của chuyên ngành Hệ thống Thông tin. Bài giảng này là những hệ thống ứng dụng cụ thể và mở rộng của lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. Phần 1 trình bày các nội dung về các hệ thống tri thức dựa trên xác suất; Hệ mờ; Mạng nơ ron nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Từ Minh Phương" tiếp tục trình bày những nội dung về lập luận xác suất, nguyên tắc lập luận xác suất, mạng bayes, suy diễn với mạng bayes; học máy, ứng dụng của học máy; học cây quyết định, thuật toán học cây quyết định; phân loại bayes đơn giản; hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p chenlinong_0310 23-02-2022 22 7   Download

 • Quyết định số 552/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng phương pháp tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo trong việc xác khả năng hóa lỏng của đất. Trong nghiên cứu này, một mô hình trí tuệ nhân tạo tên là véc tơ máy hỗ trợ đã được phát triển để dự báo khả năng đất bị hóa lỏng dưới tác dụng của tải trọng địa chấn.

  pdf4p vigandhi 23-02-2022 14 1   Download

 • Với nền tảng của 4.0, mô hình và cách thức quản trị ở các ngân hàng trở nên hoàn thiện nhờ sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu 4.0 cho phép các ngân hàng tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, internet banking, mobile banking, công nghệ thẻ chip, ví điện tử… mở rộng các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng hiện đại.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 70 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
p_strCode=ungdungtrituenhantao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2