intTypePromotion=1
ADSENSE

Unix in 10 minutes

Xem 1-20 trên 21 kết quả Unix in 10 minutes
 • In each 10-minute lesson, you are given a small amount of material to master. In most cases, the material in each lesson builds on that presented in the previous lesson, so although you can jump around between lessons, you will be best served to start the book at the beginning and move through it in order. You can come back and forth as you master each lesson, in case you forget a command or how to do something.

  pdf171p tailieuvip13 25-07-2012 77 8   Download

 • Slice và dice ống lệnh dữ liệu • Sử dụng Editor vi • In trong môi trường UNIX • Và nhiều hơn nữa! Dù trình độ của bạn chuyên môn, Sams Teach Yourself UNIX trong 10 phút sẽ giúp bạn có được và chạy Bạn sẽ nắm vững các thành phần của chương trình

  pdf17p kimku13 24-10-2011 47 6   Download

 • Slice và dice dữ liệu ống lệnh Sử dụng vi Editor • • In trong môi trường UNIX • Và nhiều hơn nữa! Dù mức độ chuyên môn, Sams Teach Yourself UNIX trong 10 phút sẽ giúp bạn có được và chạy

  pdf17p kimku6 25-10-2011 58 6   Download

 • Nếu bạn đang cần một hướng dẫn nhanh chóng và ngắn gọn, học Unix và có được trên con đường của bạn, đây là nó. Sams Teach Yourself UNIX trong 10 phút, sẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm hiểu các yếu tố cần thiết UNIX và các tính năng và chức năng xem xét UNIX.

  pdf18p kimku13 24-10-2011 52 4   Download

 • Nếu bạn đang ở Cần nhanh chóng của một hướng dẫn ngắn gọn, để tìm hiểu Unix và nhận được trên con đường của bạn, đây là nó. Sams Teach Yourself UNIX trong 10 phút, Second Edition sẽ giúp bạn nhanh chóng

  pdf18p kimku6 25-10-2011 57 3   Download

 • Có thể sử dụng nó để tập tin của bạn với phần còn lại của thế giới là tốt. Liên hệ quản trị hệ thống của bạn về việc này. Hãy nhớ rằng, cuốn sách này chỉ bao gồm kết thúc bằng cách sử dụng Unix, do đó nhu cầu

  pdf22p kimku6 25-10-2011 46 6   Download

 • và dễ dàng tìm hiểu và xem xét các yếu tố cần thiết UNIX UNIX tính năng và chức năng. Bạn sẽ làm chủ các thành phần của UNIX lập trình thông qua rõ ràng, súc tích các mô-đun học tập và bước theo các bước hướng dẫn

  pdf17p kimku6 25-10-2011 39 4   Download

 • UNIX thông qua rõ ràng, súc tích các mô-đun học tập và bước theo các bước hướng dẫn mà không phải lội qua rất nhiều lông tơ và lý thuyết. Bạn sẽ học cách: • Nhận được vào hệ thống và sử dụng dòng lệnh • Di chuyển về hệ thống tập tin • Tạo, di chuyển, đổi tên và xóa các tập tin và thư mục •

  pdf17p kimku13 24-10-2011 41 3   Download

 • được dựa trên trình duyệt web được cài đặt trên hệ thống. Trong trường hợp này, chúng ta hãy nói rằng Konqueror là trình duyệt web của chúng tôi. Để sử dụng Konqueror để điều hướng các hệ thống tập tin, chỉ cần mở trình duyệt và sử dụng các lĩnh vực vị trí để xác định đường dẫn của bạn chính xác như bạn sẽ chỉ định nó ở dòng lệnh Unix.

  pdf17p kimku13 24-10-2011 53 3   Download

 • và độ chính xác mỗi khi bạn đến giao diện điều khiển. Unix là đáng sợ, nhưng như bạn có thể thấy, nó không khó sử dụng và để tìm hiểu về. Tiếp tục kiểm tra các trang người đàn ông khi bạn cần giúp đỡ. Một số trang người đàn ông hữu ích liên quan đến nội dung của bài học này bao gồm crontab người đàn ông, cron người đàn ông, người đàn ông ở

  pdf17p kimku13 24-10-2011 55 3   Download

 • Các tùy chọn là-s Không có gì hơn Chỉ định đó bạn muốn tạo một liên kết mềm thay vì của một liên kết cứng. Kể từ khi liên kết cứng không thực sự sử dụng bởi người dùng cuối Unix, Chúng tôi sẽ không đào bới quá sâu vào ý nghĩa ở đây,

  pdf17p kimku6 25-10-2011 40 3   Download

 • như đó là một chút Ngoài phạm vi của cuốn sách này và không Có khả năng để trở Bất cứ điều gì bạn sẽ nhìn thấy hay sử dụng như một người dùng mới làm quen của Unix . Như tôi Đề cập Trước đó trong cuốn sách này,

  pdf17p kimku6 25-10-2011 45 3   Download

 • Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét điều hướng hệ thống tập tin với KDE. Hệ thống quản lý tập tin của KDE gương dấu nhắc trình bao, ngoại trừ rằng bạn đang nhìn thấy một đại diện đồ họa của cùng một dữ liệu cho phép bạn trỏ và nhấp chuột với con chuột của bạn. Ngoài ra, quản lý hệ thống tập tin của KDE

  pdf17p kimku13 24-10-2011 54 3   Download

 • Nếu bạn chọn, bạn cũng có thể chỉ đơn giản là điểm và nhấp chuột theo cách của bạn ở bất cứ nơi nào bạn muốn đi. Cũng lưu ý rằng bạn có thể xem các trang web tại bất kỳ thời điểm nào trong khi làm việc trong Konqueror. Hoạt động KDE đơn giản Trong KDE, các tập tin được đại diện với các biểu tượng thường chỉ ra các loại tập tin.

  pdf17p kimku13 24-10-2011 63 3   Download

 • Trong ví dụ này, người sử dụng gửi một công việc mà sẽ chạy vào buổi trưa cùng ngày nếu được nộp vào buổi sáng, hoặc buổi trưa ngày hôm sau nếu được nộp vào buổi chiều. Đồng thời, sẽ tạo ra một tarball / người dùng / cướp / thư mục lưu trữ và gọi nó storage.tar.

  pdf17p kimku13 24-10-2011 61 3   Download

 • Bạn có thể sử dụng Ctrl + d để thoát ra khỏi của quá trình và trở về dấu nhắc shell của bạn.Con người là ai? Có rất nhiều nhiều hơn nữa để tìm hiểu về tất cả các lệnh chúng ta đã. Tiếp tục sử dụng các trang người đàn ông của bạn thường xuyên như bạn có thể và giữ ghi nhớ của các lệnh này với một mức phí bảo hiểm nếu bạn muốn tốc độ

  pdf17p kimku13 24-10-2011 52 3   Download

 • thời gian hoạt động 2 wc 2 whatis 2 whereis 2 xwininfo ý kiến zcat zip 2 so sánh các tập lệnh khác lệnh nén nén các tập tin tiện ích bzip2 2 gzip lệnh zip báo cáo lệnh 2 điều kiện nếu 2 cú pháp trong khi vẫn kiểm soát quá trình chuyển đổi các quá trình nền trước nền proceses các tập tin sao chép 2 đệ quy2 tập tin sao chép

  pdf17p kimku13 24-10-2011 39 3   Download

 • Nếu không có Có để lội qua rất nhiều lông tơ và lý thuyết. Bạn sẽ học cách: • Hãy vào hệ thống và sử dụng dòng lệnh • Di chuyển về hệ thống tập tin • Tạo, di chuyển, đổi tên và xóa các tập tin và thư mục •

  pdf17p kimku6 25-10-2011 30 3   Download

 • 70 bất cứ điều gì. Nếu bạn xem tên tập tin nguồn gốc và chắc chắn rằng đó khi bạn xây dựng một liên kết Đó Bạn Chỉ định tên tập tin chính xác để tránh lỗi này. Một vấn đề bạn phải đối mặt Quên tháng Liên quan đến việc sử dụng tùy chọn-s.

  pdf17p kimku6 25-10-2011 36 3   Download

 • nó bắt buộc bạn chủ động đó phải đào sâu hơn vào chủ đề luận án về riêng của bạn nếu bạn đang quan tâm Tất cả đó bạn có thể làm với học tập và thực hành Unixkeep Như nhiều như bạn Có thể có thể. Một ví dụ của lệnh ln để tạo ra một liên kết có thể được lên

  pdf17p kimku6 25-10-2011 45 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Unix in 10 minutes
p_strCode=unixin10minutes

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2