User interface library

Xem 1-20 trên 35 kết quả User interface library
 • Solve a wide range of problems in your web application quickly and efficiently with the Yahoo! User Interface Library (YUI). With this definitive, getting-started guide to version 3 of the popular open source JavaScript library, you’ll learn how to address many of the most common and challenging problems that web development presents. YUI 3 Cookbook introduces specific implementation patterns in the library, demonstrating granular solutions for everything from simple page effects to sophisticated web apps.

  pdf426p stingdau_123 19-01-2013 39 9   Download

 • ( 'What you see is what you meant') is a user-interface technique which uses natural language generation (NLG) technology to provide feedback for user interactions. To date, the technology has been applied in a number of demonstrator applications, using customised, nonportable implementations. In this demonstration, we introduce a WYSIWYM library package, designed to be used as a modular component of a larger JAVA-based application.

  pdf4p bunthai_1 06-05-2013 22 2   Download

 • Query simplifies building rich, interactive web frontends. Getting started with this JavaScript library is easy, but it can take years to fully realize its breadth and depth; this cookbook shortens the learning curve considerably. With these recipes, you'll learn patterns and practices from 19 leading developers who use jQuery for everything from integrating simple components into websites and applications to developing complex, high-performance user interfaces.

  pdf0p thaovt 28-04-2012 92 39   Download

 • Lecture F# include the contents: Functional programming; imperative irogramming; Object – Oriented Programming; organizing, annotating, and quoting; F# libraries; user interfaces; data access; threadings. Inviting you to refer.

  ppt107p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 13 2   Download

 • jQuery has been a phenomenal success, with many newcomers to the world of JavaScript frameworks choosing it, and many developers moving to it from other frameworks. jQuery UI is tipped to follow suit, and has already seen massive growth and take-up, with more success to follow. By learning how to use it now, you can be a part of its success.

  pdf437p tailieuvip13 24-07-2012 78 37   Download

 • We have been developing web applications using PHP and MySQL. But now we want to learn how to make our applications interactive in terms of usage, and build a community around them. In short, we want to build simple, yet powerful applications. Look no further! script.aculo.us is our savior and our love, too. script.aculo.us is a JavaScript library that provides dynamic visual effects, user interface controls, and robust AJAX features. In this chapter, we will explore the script.aculo.us library with regards to versions, features, and real-world usage....

  pdf263p tailieuvip14 26-07-2012 65 7   Download

 • Digital library is commonly seen as a type of information retrieval system which stores and accesses digital content remotely via computer networks. However, the vision of digital libraries is not limited to technology or management, but user experience. This book is an attempt to share the practical experiences of solutions to the operation of digital libraries. To indicate interdisciplinary routes towards successful applications, the chapters in this book explore the implication of digital libraries from the perspectives of design, operation, and promotion....

  pdf0p cucdai_1 20-10-2012 19 7   Download

 • Một Tên tài nguyên thống nhất. Các ký hiệu là An URN Phương tiện thay thế của định dạng phần URI của một URL. Đây là một tiêu chuẩn trong quá trình nào là của Được định nghĩa và triển khai. Thông tin chi tiết có sẵn trong RFC 2141. Các định dạng khác nhau đôi chút IS URL Để Đó Trong href ="..

  pdf44p kimku5 22-10-2011 36 6   Download

 • rom the creators of Yahoo!'s Design Pattern Library, Designing Social Interfaces provides you with more than 100 patterns, principles, and best practices, along with salient advice for many of the common challenges you'll face when starting a social website. Designing sites that foster user interaction and community-building is a valuable skill for web developers and designers today, but it's not that easy to understand the nuances of the social web. Now you have help.

  pdf518p caucaphung 04-02-2013 32 6   Download

 • Điều này sẽ mở gọi xử lý sự kiện nào đọc các biến điều khiển và sau đó tải các tập tin bên ngoài appropriée vào hộp thoại bằng cách sử dụng phương pháp jQuery tải tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ cần một kiểu mới cho ví dụ này.

  pdf43p kimku5 22-10-2011 28 5   Download

 • Lưu tập tin này như autocomplete9.html. Trong ví dụ này, chúng ta đều DO IS Cung cấp bổ sung đánh dấu-up, các chuỗi nguyên tố đen Trong nối với kết quả từ các nguồn dữ liệu cho tiêu đề và thuộc tính href. Không bao giờ tâm đó sẽ Nhấp vào liên kết

  pdf43p kimku5 22-10-2011 30 5   Download

 • Discover how easy RIA development can be with this one-of-a-kind handbook from the Adobe Developer Library. Several clear, step-by-step mini-tutorials teach you about web services, event handling, designing user interfaces with reusable components, and more. After finishing this guide, you'll be able to build Flash applications ranging from widgets to full-featured RIAs using the Flex SDK and Flex Builder 3.0. With Getting Started with Flex 3

  pdf150p caucaphung 04-02-2013 27 5   Download

 • The book has a number of aims as: To teach the use of the standard UNIX C libraries and other facilities as specified by the UNIX98 standard created from the earlier IEEE POSIX and X/Open (SPEC 1170) specifications; to show how to make the most of advanced development tools; to give concise introductions to popular rapid development languages like the shell, Tcl and Perl; to show how to build graphical user interfaces for the X Window System; having given you firm grounding, to progress to topics of real−world applications which you want to program

  pdf804p tuyennt_1991 21-04-2016 14 5   Download

 • ." Được đặt trong một năm HTML tag thuộc tính. Nó là không phải ở các trình duyệt hiện tại hỗ trợ rộng rãi để May Be Trong Tương lai. Xem thêm: tiêm chích ma túy, URI, URL Trong một trang mới trong trình soạn thảo văn bản của bạn

  pdf43p kimku5 22-10-2011 24 4   Download

 • Một đối tượng tạo ra Dưới sự kiểm soát kịch bản. JavaScript cho phép người sử dụng (hoặc kịch bản phát triển thực sự) để tạo các đối tượng riêng của họ, tài sản,Trong một trang mới trong trình soạn thảo văn bản của bạn, thêm các luật sau:

  pdf43p kimku5 22-10-2011 22 4   Download

 • Chúng tôi sử dụng tài sản một lần nữa knobHandles, Đơn giản chỉ cần cho mục đích trong ví dụ này có vẻ tốt hơn đó là thay đổi kích thước vật lý. Ngoài ra chúng tôi sẽ cần một số phong cách tùy chỉnh cho 'em, nào chúng ta sẽ thêm vào một thời điểm.

  pdf43p kimku5 22-10-2011 25 4   Download

 • Hoặc này có thể được một số nguyên để đại diện cho số mili giây cho các hình ảnh động mới nhất của Canon, hoặc sử dụng một trong các dây chậm, bình thường, hoặc nhanh.Giống như các thành phần khác của thư viện, thay đổi kích thước xác định một lựa chọn

  pdf49p kimku5 22-10-2011 40 4   Download

 • Để làm nổi bật tính cách ích gọi là luận án, chúng tôi có thể mở rộng Quốc tế ví dụ trước để cho phép người thăm để chọn Bất cứ ngôn ngữ có sẵn của bảng chọn ngày. Trong một trang mới trong trình soạn thảo văn bản của bạn, thêm các luật sau:

  pdf43p kimku5 22-10-2011 26 3   Download

 • bởi vì đề nghị này để trở vào trường văn bản thay vì của Là Tiếp liên kết, như chúng tôi dễ dàng có thể Thêm một xử lý bổ sung cho sự kiện này nhấn và di chuyển trình duyệt sang trang mới bằng tay. Hoặc, có lẽ các liên kết thể được

  pdf43p kimku5 22-10-2011 22 3   Download

 • Tất cả chúng ta cần làm để cho phép hoạt động IS tài sản thiết lập là true. Vậy đó, không có cấu hình thêm trên là bắt buộc. Một tùy chọn khác là chúng tôi có Để thiết lập tốc độ của hình ảnh động, nào chúng tôi có thực hiện trong ví dụ này, bởi animateDuration Cung cấp tài sản.

  pdf43p kimku5 22-10-2011 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản