Using uml

Xem 1-20 trên 169 kết quả Using uml
 • Systems Analysis and Design: Chapter 18 - Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML's Objectives is Understand what object-oriented systems analysis and design is and appreciate its usefulness; Apply the steps used in UML to break down the system into a use case model and then a class model.

  ppt75p cocacola_17 11-12-2015 14 1   Download

 • This paper describes how to model the dynamic aspects of software systems using UML notation and semantics. The three topics covered are sequence diagrams, activity diagrams and state charts. An explanation is given of each and how they fit into the overall model structure.

  pdf10p doxuan 07-08-2009 287 46   Download

 • Since it’s standardization by the OMG (Object Management Group) in November 1997, the Unified Modeling Language (UML) has had a tremendous impact on how software systems are developed. The role of modeling in specifying and documenting complex software systems is being accepted, and an industrial approach to software engineering is on its way to becoming reality.

  pdf281p ptng13 17-05-2012 99 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo hóa học: " research article implementing a wlan video terminal using uml and fully automated design flow"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p sting11 09-03-2012 22 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Implementing a WLAN Video Terminal Using UML and Fully Automated Design Flow

  pdf15p sting10 07-03-2012 28 2   Download

 • The goal of this book is to cover the essence of what you need to know to develop object-oriented software using Java and UML. When you are through with this book, you should understand object- oriented software development well enough to answer the following questions: What is object orientation? l What is the UML? l What is Object-Oriented Analysis and Design? l How do you do OOAD? l What are object-oriented development methodologies? l How do you use Java to write...

  pdf364p stumble 21-05-2009 672 526   Download

 • Nội dung trình bày: Khái niệm Quan hệ giữa các use case(Relationships). Tác nhân(Actor). Một số vấn đề.

  ppt16p hochanhcuchuoi 11-06-2010 390 128   Download

 • Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ UML đưa ra khái niệm Use Case để nắm bắt các yêu cầu của khách hàng (người sử dụng). UML sử dụng biểu đồ Use case (Use Case Diagram) để nêu bật mối quan hệ cũng như sự giao tiếp với hệ thống. Qua phương pháp mô hình hóa Use case, các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm đến hệ thống sẽ được mô hình hóa song song với chức năng mà họ đòi hỏi từ phía hệ thống (tức là Use case). ...

  pdf17p bkavprovn2009 17-10-2010 275 115   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 255 105   Download

 • The Unified Modelling Language, or the UML, is a graphical modelling language that provides us with a syntax for describing the major elements (called artifacts in the UML) of software systems. In this course, we will explore the main aspects of the UML, and describe how the UML can be applied to software development projects. Through to its core, UML leans towards object oriented software development, so in this course, we will also explore some of the important principles of object orientation....

  pdf123p doxuan 07-08-2009 358 97   Download

 • The UML can be used to describe the complete development of relational and object relational databases 1 from business requirements through the physical data model. However, modeling of the physical data model must express a detailed description of the database. This is done using Rational’s Data Modeling Profile for the UML2 .

  pdf11p trannhu 08-08-2009 247 89   Download

 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 203 82   Download

 • Object Oriented Analysis and Design Using the UML Module : Use-Case Analysis Rational Proprietary and Confidential 1 .Objectives: Use-Case Analysis  Understand the purpose of Use-Case Analysis and where in the lifecycle it is performed 

  ppt77p annguyensbv 24-02-2010 216 63   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo v iên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình UML

  ppt49p khachvenduong 18-04-2011 154 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng uml - module 11: thiết kế use-case', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p lqvang02 19-02-2013 112 42   Download

 • Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng khác nhau.

  ppt62p khachvenduong 18-04-2011 183 40   Download

 • Unified Modeling Language (UML) là ngôn ngữ giúp - đặc tả - trực quan hóa - xây dựng - làm sưu liệu các artifact của một hệ thống phần mềm Ví dụ : Use-Case Hệ thống Đăng Ký học phần ở một Trường ĐH

  pdf100p itvovantien 13-06-2012 77 27   Download

 • UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, biểu diễn các đối tượng bằng các kí hiệu trực quan. Nhưng UML có nhược điểm là nó không thể hiện được hết các khía cạnh của hệ thống. Vì vậy người ta phải dùng thêm OCL để mô tả các ràng buộc cho các đối tượng của mô hình UML. USE là một hệ thống đặc tả hệ thống thông tin. Nó được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của một mô hình UML bằng các ràng buộc OCL.

  pdf26p tinhbanpt 14-01-2013 72 26   Download

 • Tài liệu môn học: Phân tích và thiết kế HTTT theo UML - Phần 1 gồm 4 chương với nội dung: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống, Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, Khái quát về UML, Mô hình hóa USE CASE. Qua những phân tích và giảng giải sẽ giúp nâng cao khả năng làm việc và học tập trong lĩnh vực thiết kế hệ thống. Đón đọc phần 2 để tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật lập trình.

  pdf64p saga07 04-04-2014 53 15   Download

 • Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice shows how to drive an object-oriented software design from use case all the way through coding and testing, based on the minimalist, UML-based ICONIX process. In addition to a comprehensive explanation of the foundations of the approach, the book makes extensive use of examples and provides exercises at the back of each chapter.

  pdf471p bookstore_1 10-01-2013 51 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản