intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản pháp luật về thư viện

Xem 1-20 trên 505 kết quả Văn bản pháp luật về thư viện
 • Để bảo tồn, khai thác, sử dụng vốn tài liệu của quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X ban hành Pháp lệnh về thư viên. Tài liệu " Văn bản pháp luật về thư viện " đã ra đời để góp phần phổ biến thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực thư viện, góp phần giúp việc quản lý điều hành thư viện của các trường, các ngành, các cơ quan hiểu quả hơn

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 197 30   Download

 • Để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn Tài liệu của quốc gia, ngày 28-12-2000 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X đã ban hành Pháp lệnh thư viện. Sau khi Pháp lệnh ra đời, Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Tài liệu Văn bản pháp luật về thư viện sau đây được biên soạn nhằm góp phần phổ biến thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của Tài liệu sau đây.

  pdf60p talata_11 13-04-2015 99 23   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Văn bản pháp luật về thư viện để nắm bắt các thông tin pháp luật về thư viện. Tài liệu là Tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang công tác trong ngành Thư viện, Văn thư lưu trữ và những ai đang quan tâm đến vấn đề này.

  pdf66p talata_11 13-04-2015 78 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 2', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 88 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 3', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 84 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 7', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 68 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 4', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 58 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 5', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 71 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 10', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dibovaodoi03 18-10-2011 65 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 6', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 70 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 9', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 48 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 8', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dibovaodoi03 18-10-2011 62 8   Download

 • Phần 1 Tài liệu Văn bản pháp luật về thư viện cung cấp cho người đọc các nội dung: Quy định chung của Luật thư viện, các quy định cụ thể đã được ban hành danh mục bảo quản, phục chế Tài liệu thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p doinhugiobay_02 12-11-2015 63 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn bản pháp luật về thư viện, phần 2 trình bày các nội dung các nghị định, thông tư của các cơ quan nhà nước quy định về việc thành lập các thư viện, thủ tục đăng ký hoạt động thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p doinhugiobay_02 12-11-2015 57 5   Download

 • Giáo trình Pháp chế Thư viện - Thông tin (Chương trình đại học chuyên ngành Thông tin - Thư viện) do Bùi Loan Thùy (ĐH KHXH&NV TP.HCM) biên soạn gồm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về pháp chế thư viện - thông tin, Chương 2 - Tầm quan trọng của pháp chế thư viện thông tin, các biện pháp tăng cường pháp chế thư viện thông tin, Chương 3 - Luật thư viện nước ngoài, Chương 4 - Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thư  viện - thông tin ở Việt Nam. Cuối giáo trình là phần phụ lục - Các văn bản pháp quy quan trọng hiện hành.

  pdf206p uocvongxua03 22-06-2015 170 47   Download

 •  Nội dung Giáo trình Pháp chế Thư viện - Thông tin (Chương trình đại học chuyên ngành Thông tin - Thư viện) do Bùi Loan Thùy (ĐH KHXH&NV TP.HCM) biên soạn tập trung các kiến thức nền tảng về pháp chế thư viện - thông tin theo thể chế chính trị Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác thông tin thư viện hiện hành. Giáo trình gồm 4 chương, chia làm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p uocvongxua03 22-06-2015 265 63   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành. Tài liệu tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực lưu trữ quốc gia. Đây là Tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai đang công tác trong lĩnh vực lữu trữ, thư viện và những ai quan tâm về vấn đề này.

  pdf99p talata_11 13-04-2015 71 6   Download

 • Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về thư viện ở Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây, phân tích, đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống văn bản này đối với sự phát triển ngành Thư viện ở Việt Nam. Đánh giá khái quát thực trạng quản lý nhà nước về thư viện (từ năm 2000 đến nay). Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về thư viện Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf7p danhvi11 06-09-2018 78 3   Download

 • Chọn đề tài “Pháp luật về ưu đãi thuế TNDN tại Việt Nam” làm công trình nghiên cứu, tác giả mong muốn sẽ có được cái nhìn đầy đủ, cụ thể, chính xác và toàn diện về các quy định pháp luật liên quan đến ưu đãi thuế TNDN ở nước ta hiện nay. Qua đó góp phần củng cố kiến thức cho bản thân và phục vụ cho công tác tìm hiểu, nghiên cứu của các bạn sinh viên, học viên cao học khác về ưu đãi thuế TNDN.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 127 12   Download

 • Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về thuế nói riêng đã được chú trọng xây dựng, từng bước hoàn thiện; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, động viên mọi nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước. Mặc dù qua nhiều lần sửa đổi nhưng Luật hiện hành vẫn còn...

  pdf17p cugiai1311 01-11-2012 88 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản pháp luật về thư viện
p_strCode=vanbanphapluatvethuvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2