intTypePromotion=4
ADSENSE

Văn hóa giáo dục Việt Nam

Xem 1-20 trên 1105 kết quả Văn hóa giáo dục Việt Nam
 • Mục đích của đề tài là làm rõ quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục qua đó thấy được ý nghĩa của quan điểm đó trong việc xây dựng nền văn hóa giáo dục Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p duclai98 18-05-2017 164 38   Download

 • Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó "Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay".

  doc12p motlanduynhat 19-03-2016 663 93   Download

 • Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hung dân tộc , một danh nhân văn hóa thế giới, luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục. Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay" dưới đây.

  doc12p motlanduynhat 09-04-2016 148 29   Download

 • Hàng chục năm qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, loại hình trường, lớp, đáp ứng yêu cầu cơ bản việc học tập của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, giáo dục phổ thông nước ta vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết đề cập một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 58 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa trong nền kinh tế hiện nay; hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ; đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

  pdf8p lalala10 04-03-2016 70 11   Download

 • Bài viết trình bày về nền giáo dục Việt Nam trong thế kỉ XX và những vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả Nhật Bản. Đến những thập niên đầu của thế kỉ XXI, giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Nhật Bản.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 29 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa trong nền kinh tế hiện nay – hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ. Đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

  pdf8p quaymax2 17-08-2018 28 1   Download

 • Từ mấy năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta thường nói nhiều đến khủng hoảng về giáo dục và tụt hậu về khoa học của nước ta. Bài viết báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ trên 600 tên luận văn thạc sĩ giáo dục được bảo vệ trong nước, để phác họa những nguyên nhân của sự yếu kém trong nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam và đề ra một số giải pháp căn cơ. Đây là tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn sẽ tiến hành trong một tương lai gần. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf11p kaiyuan1121 18-08-2018 24 0   Download

 • LTS. Diễn Đàn số 97 (tháng 6.2000) đã đăng bài viết " Chấn hưng, cải cách, hiện đại hoá nền giáo dục " của giáo sư Hoàng Tuỵ. Trong bài viết đầy tâm huyết đó, ông đã thêm một lần gióng tiếng chuông báo động về thực trạng tồi tệ của nền giáo dục Việt Nam, nêu yêu cầu phải cấp bách chấn hưng thực tại đó, và phác hoạ qua một số ý về yêu cầu hiện đại hoá nền giáo dục. Trong bài dưới đây, tuy vẫn trong khuôn khổ một bài báo ngắn (đăng trên ...

  pdf6p ntgioi120403 02-11-2009 377 224   Download

 • 1) Nền giáo dục của Việt Nam từ thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 19 Thăng Long thời kỳ phong kiến là trung tâm văn hóa, giáo dục của cả nước. Đây chính là nơi hội tụ, đào tạo nguồn nhân tài cho hệ thống quan lại trung ương. Đã có rất nhiều nhà Nho nổi tiếng của Thăng Long qua các triều đại như Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Cao Bá Quát… Đất nước ta trải qua nghìn năm Bắc thuộc, rồi ngay cả khi xây dựng nhà nước độc lập dưới chế độ phong kiến nhưng đất nước...

  doc5p hopnguyen95 02-04-2013 244 53   Download

 • Mục đích của tài liệu là nhằm đánh giá tác động của môi trường văn hoá giáo dục đến quá trình đào tạo giáo viên tại một sôi cơ sở đào tạo để xác định các giá trị, các yếu tố cơ bản trong hệ thống tác động của môi trường vi mô và vĩ mô. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách trong môi trường đang biến đổi tại các địa phương khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

  pdf197p motorola_12 01-06-2013 124 46   Download

 • Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam.

  pdf12p meomay_12 25-12-2013 184 42   Download

 • Bài viết trình bày những điểm cốt yếu của giáo dục Hàn Quốc, trọng tâm là về chương trình và sách giáo khoa, và những kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn giáo dục Việt Nam. Hàn Quốc và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa. Vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm của Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 68 14   Download

 • Những quan sát về Giáo dục đại học trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện - Điện tử- Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam - Báo cáo của Đoàn khảo sát Thực địa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa kỳ Đệ trình cho Qũy giáo dục Việt Nam bố cục gồm 4 nội dung chính, trình bày các vấn đề và cơ hội thay đổi, các quan sát của ngành học cụ thể, các tình huống đề thay đổi. Sau phần kết luận là phần tài liệu tham khảo, các thông tin bổ ích và phần phụ lục.

  pdf130p missminh32 09-04-2014 74 11   Download

 • Bài viết tập trung vào những nội dung sau: Phác họa chân dung nhà giáo Việt Nam hiện đại trong bối cảnh thực tế của Việt Nam, phân tích lao động và chế độ lương của giáo viên phổ thông các nước trên cơ sở tham chiếu số liệu WEI/2009 của UNESCO, đề xuất những định hướng đổi mới chính sách đối với nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của Việt Nam hiện nay.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 63 10   Download

 • Xã hội hóa giáo dục có nhiều lợi ích, nhưng hiện nay, xã hội hóa giáo dục còn chậm do còn nhiều rào cản. Nhiều người vẫn chưa thoát được sức ỳ của cách làm cũ, cách nghĩ cũ; mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động mạnh đến cả lĩnh vực giáo dục; có sự cạnh tranh không công bằng giữa trường công lập và ngoài công lập.

  pdf6p thicrom300610 03-04-2018 32 5   Download

 • Nguyễn Trãi là người có những tư tưởng sâu sắc về vai trò và nội dung của giáo dục. Tư tưởng của Nguyễn Trãi về giáo dục phù hợp với các chuẩn mực của Nho giáo. Nhiều nội dung trong tư tưởng về giáo dục của ông có giá trị đối với sự nghiệp giáo dục, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam hiện nay.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 102 6   Download

 • Văn hóa gia tộc ở Việt Nam có nhiều nét đặc thù, có những giá trị và hạn chế. Những giá trị nổi bật là: Ý thức tìm về nguồn cội, việc ghi dấu ấn của những giá trị văn hiến trong dòng chảy văn hóa dân tộc, vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách cá nhân, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học trong dòng họ, gia tộc.

  pdf8p visamurai2711 23-07-2019 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động phát hành sách giáo khoa trong nền kinh tế thị trường- hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ. Thực trang việc phát hành sách giáo khoa của NXBGDVN từ năm 2005 đến 4 tháng đầu năm 2009 . - Một số đề xuất nhằm tăng cường hiêu quả phát hành sách giáo khoa của NXBGDVN .

  pdf9p quaymax2 17-08-2018 16 0   Download

 • Để thực hiện mục tiêu của đề tài tìm các giải pháp xây dựng nền văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay, trước hết cần nghiên cứu khái niệm văn hóa đạo đức , cấu trúc, chức năng của văn hóa đạo đức. Văn hóa đạo đức là lĩnh vực then chốt của văn hóa tinh thần xã hội. Khi nói, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội thực chất là nói tới vai trò của văn hóa đạo đức, yếu tố cơ bản của nền tảng đó....

  pdf140p nhatro75 06-07-2012 814 102   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa giáo dục Việt Nam
p_strCode=vanhoagiaoducvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2