Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa Nam bộ

Xem 1-20 trên 11914 kết quả Văn hóa Nam bộ
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những vấn đề chung về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ thương mại Nhật Bản - Việt Nam; Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nhật Bản và Nam bộ Việt Nam (1860-1945); Đầu tư của Nhật Bản ở miền Nam Việt Nam (1955-1975); Thành tựu quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế (2000 - 2012);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf80p vidumbledore 24-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết Nghệ thuật diễn xướng qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư tìm hiểu những biểu hiện của nghệ thuật diễn xướng trong bốn tập truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Ngọc Tư, góp phần minh chứng cho đời sống tinh thần phong phú và đa dạng của con người vùng sông nước Tây Nam Bộ.

  pdf4p vidumbledore 19-01-2023 16 1   Download

 • Giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo;...

  pdf150p phuong3659 11-01-2023 9 1   Download

 • Kỷ yếu Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chia làm ba phần: phần thứ nhất - Tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và thực hành văn hóa; phần thứ hai - Tham luận của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, liên hiệp hội, hội, học viện và nhà trường; phần thứ ba - Tham luận của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf1252p damtuyetha 09-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết Dự báo hạn mùa số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam trình bày nghiên cứu về xác định các đặc điểm hoạt động của XTNĐ trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam, sử dụng phương pháp hồi quy từng bước xây dựng bộ công cụ dự báo hạn mùa số lượng XTNĐ trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền dựa trên mối quan hệ với các chỉ số hoàn lưu và các dao động quy mô lớn như ENSO, IOD, QBO, v.v...

  pdf13p visnape 11-01-2023 8 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2014, 2015, 2016 và số liệu sơ bộ năm 2017.

  pdf418p trangxanh0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu đời và đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bài viết Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chính sách an sinh xã hội nêu quan điểm của Việt Nam về an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

  pdf11p visirius 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết bàn về bản sắc con người môi trường của cư dân Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích phát hiện những chiều cạnh cơ bản của bản sắc con người môi trường ở cư dân Tây Nam Bộ hiện nay.

  pdf15p visirius 11-01-2023 10 1   Download

 • Bài viết Xu hướng biến đổi văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng trong bối cảnh hội nhập bước đầu đề cập đến ba hướng biến đổi văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng là: Xu hướng giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa, xu hướng suy giảm một số đặc trưng văn hóa và xu hướng tiếp biến văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

  pdf9p visirius 11-01-2023 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cán bộ xã, phường của huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam" là hệ thống hoá những vấn đề lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị nói chung và cán bộ công chức xã, phường nói riêng; đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cán bộ xã, phường tại huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam tại huyện trong thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cán bộ xã, phường tại huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.

  pdf88p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức Trường đại học Quảng Nam" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động. - Đánh giá thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức tại trường Đại học Quảng Nam; đề xuất giải pháp để tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức tại trường Đại học Quảng Nam thời gian tới.

  pdf134p starandsky01 03-01-2023 4 0   Download

 • Luận văn "Lập kế hoạch tổng hợp cho bộ phận sản xuất tại Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) Đà Nẵng" đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về lập kế tổng hợp cho doanh nghiệp; phân tích thực trạng lập kế hoạch tổng hợp tại nhà máy bia VBL; đánh giá khách quan về thực trạng công tác lập kế hoạch tổng hợp tại nhà máy. Xây dựng phương pháp kế hoạch tổng hợp giúp Nhà máy bia VBL cho năm 2016.

  pdf98p starandsky01 03-01-2023 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Văn hóa chính trị của cán bộ chính trị cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay" nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn về văn hóa chính trị của cán bộ chính trị cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất yêu cầu và giải pháp cơ bản nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ chính trị cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  pdf12p tranghong0906 02-01-2023 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ trong phát triển du lịch - Trường hợp tỉnh Vĩnh Long" nhằm làm rõ đặc điểm, ý nghĩa văn hóa ẩm thực người Việt. Qua đó, xác định vai trò và giá trị của văn hóa ẩm thực trong đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng và trong sự phát triển bền vững hoạt động du lịch văn hóa dựa trên những điều kiện thực tiễn của Tây Nam Bộ nói chung, Vĩnh Long nói riêng.

  pdf23p tranghong0906 02-01-2023 9 2   Download

 • Luận án "Phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam theo hướng bền vững" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam theo hướng bền vững và các điều kiện để thực hiện các giải pháp.

  pdf213p tranghong0906 02-01-2023 22 3   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk" đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong DN; làm rõ thực trạng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Vietinbank Đăk Lăk thời gian qua; đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Vietinbank Đăk Lăk trong tương lai.

  pdf125p bigdargon10 25-12-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ nghệ lạnh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống cơ; Kiểm soát độ ẩm; Sự vận hành cơ bản trong điều hòa không khí; Các bộ điều khiển bổ sung; Hệ thống ống; Hàn; Ống nối loe và ống nối nén ép; Bộ sấy lọc và lọc không khí; Hệ thống quạt; Nạp môi chất lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf137p vigeorge 15-12-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ điều hòa không khí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các kỹ thuật gia công cơ bản; Gia công lỗ đi qua ống tường; Máy điều hòa nguyên cụm giải nhiệt nước có tháp giải nhiệt; Những hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục của máy điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vigeorge 23-12-2022 19 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiểm tra từ vựng tiếng Anh (Tập 3)" tiếp tục từ vựng thuộc 31 chủ đề như: Danh từ trừu tượng; Các tính từ miêu tả sự vật; Thảm họa; Các bộ phận của xe hơi; Ngoại hình; Các loại phương tiện giao thông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf137p viwmotors 13-12-2022 40 3   Download

 • Niên giám Thống kê năm 2015 bao gồm dãy số liệu chính thức của các năm 2010, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015, được phân tổ theo đơn vị hành chính, ngành và loại hình kinh tế. Các chỉ tiêu thống kê được thu thập, xử lý, tổng hợp từ các báo cáo thống kê định kỳ, các cuộc điều tra thống kê và số liệu báo cáo của các sở, ngành liên quan theo đúng nội dung, phạm vi, phương pháp tính quy định.

  pdf411p trangxanh0906 30-12-2022 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa Nam bộ
p_strCode=vanhoanambo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2