Văn hóa pháp luật

Xem 1-20 trên 5068 kết quả Văn hóa pháp luật
 • Bài viết sử dụng những định nghĩa chung nhất để làm rõ bản chất của văn hóa chính trị và văn hóa pháp luật, quá trình hình thành và những bộ phận chính của văn hóa chính trị và văn hóa pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doibatcong123 10-05-2016 44 13   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " góp phần tìm hiểu văn hóa pháp luật "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 49 12   Download

 • Quan hệ tương tác giữa văn hoá pháp luật và văn hoá quản lí. Văn hóa được coi là tất cả những gì liên qian và thể hiện sức mạnh bản chất xã hội của con người, đó alf phương thức và kết quả hoạt động sáng tạo ra toàn bộ giá trị vật chất, giá trị tinh thần hướng tới chân thiện mĩ ...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 41 9   Download

 • Văn hoá pháp luật và việc nâng cao trình độ văn hoá pháp luật trong các trường đào tạo sĩ quan quân đội Trong đó có 3 điều luật liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, 5 điều luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin (3 điều luật được sửa đổi và 2 điều luật được bổ sung) v.v..

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 26 4   Download

 • Việc nghiên cứu những tác động tích cực cũng như tiêu cực của các giá trị văn hóa truyền thống đến đời sống nói chung, trong đó có văn hóa pháp luật, là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết chỉ ra những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam; những biểu hiện đó có cả tích cực và mặt tiêu cực.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 21 4   Download

 • Đề tài tìm hiểu về cơ sở lý luận của vấn đề văn hóa pháp luật và văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Thông qua việc phân tích khái niệm và các yếu tố cấu thành của văn hóa pháp luật, luận văn nhằm nêu bật vai trò và sự tác động của văn hóa pháp luật đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực kinh doanh.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 8 4   Download

 • Bài viết dưới đây bàn về văn hóa pháp luật của một quốc gia. Sau phần tranh luận về khái niệm văn hóa pháp luật và phạm vi ứng dụng của khái niệm này, bài viết phân tích mối quan hệ giữa văn hóa pháp luật quốc gia trong tương tác với khu vực và quốc tế, từng bước nhận diện những lát cắt và tiêu chí đánh giá hay đo lường của văn hóa pháp luật của một quốc gia.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 23 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề văn hóa pháp luật của luật sư. Luận văn có giá trị tham khảo cho việc hoạch định chính sách và pháp luật về luật sư; có thể làm tài liệu nghiên cứu khoa học, tài liệu giảng dạy và học tập trong các nhà trường… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 5 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và phát huy các giá trị vật chất, tinh thần của văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 5 1   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa pháp luật và văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Chương 2: Thực trạng và những biện pháp chủ yếu về xây dựng văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

  pdf15p truongtien_08 03-04-2018 3 1   Download

 • Sự phát triển của kinh tế thị trường cần có văn hóa pháp luật. Việt Nam muốn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần phải xây dựng một nền văn hóa pháp luật phù hợp, phải làm cho pháp luật của nước mình tương thích với luật pháp quốc tế.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 1 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã đi sâu phân tích cấu trúc của văn hoá pháp luật, bao gồm ý thức pháp luật, hệ thống pháp luật và các thiết chế pháp luật, hành vi và lối sống theo pháp luật; đồng thời, làm rõ vai trò của văn hoá pháp luật trong việc tạo dựng môi trường xã hội - pháp lý lành mạnh cũng như định hướng hành vi của con người trong xã hội phù hợp với các nguyên tắc, quy định của pháp luật. Theo tác giả, văn hoá pháp luật có những chức...

  pdf13p denlong_do 28-10-2011 142 44   Download

 • Nền tảng của văn hoá pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh viết: “Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.(1) Mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra được hiểu là văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị...

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 40 12   Download

 • Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật Giáo dục pháp luật, đạo đức chính là cầu nối để đưa pháp luật và đạo đức vào cuộc sống, nó có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao tri thức pháp luật, đạo đức, xây dựng thái độ, tình cảm đúng mực đối với pháp luật và đạo đức, qua đó từng bước hình thành thói quen xử sự theo pháp luật đồng thời coi trọng các giá trị đ...

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 36 9   Download

 • Vấn đề văn hoá pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Văn phòng thừa phát lại được quyền thoả thuận để tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các toà án nhân dân quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 29 5   Download

 • Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng VHPL trong lĩnh vực ATGTĐB để đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về GTĐB và tăng cường ý thức, VHPL của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật GTĐB ở Việt Nam.

  pdf15p vophongvouu 12-04-2017 6 1   Download

 • Vấn đề nhất thể hoá pháp luật và hài hoà hoá pháp luật trong tư pháp quốc tế

  pdf10p noel_noel 12-01-2013 115 32   Download

 • Quá trình hệ thống hóa pháp luật an sinh xã hội từ năm 1986 trở về trước không nhiều, đa số chỉ là việc tập hợp các văn bản pháp luật an sinh theo những tiêu chí và mục đích nhất định của các chủ thể tiến hành, còn việt điển hóa thì hầu như rát ít, chủ yếu chỉ tồn tại dưới dạng sửa đổi, bổ sung các sắc lệnh, các nghị định mà... thôi. Vậy nguyên nhân dẫn đến điều này là gì?. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 84 20   Download

 • Bài viết dưới đây bàn về văn hóa pháp luật của một quốc gia. Sau phần tranh luận về khái niệm văn hóa pháp luật và phạm vi ứng dụng của khái niệm này, bài viết phân tích mối quan hệ giữa văn hóa pháp luật quốc gia trong tương tác với khu vực và quốc tế, từng bước nhận diện những lát cắt và tiêu chí đánh giá hay đo lường của văn hóa pháp luật của một quốc gia.

  pdf8p phalinh20 24-08-2011 37 10   Download

 • Cuốn sách "Các văn bản pháp luật về thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biên soạn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhằm phổi biến các văn bản pháp luật quan trọng về thuế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới bạn đọc trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf161p doinhugiobay_00 05-11-2015 42 7   Download

Đồng bộ tài khoản