intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn học địa phương

Xem 1-20 trên 2961 kết quả Văn học địa phương
 • Tài liệu Văn học địa phương tỉnh Đồng Nai có kết cấu gồm 3 phần, cung cấp các kiến thức về văn học địa phương tỉnh Đồng Nai, lịch sử địa phương tỉnh Đồng Nai, địa lý địa phương tỉnh Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của Tài liệu sau đây.

  pdf69p uocvongxua01 14-05-2015 301 38   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Văn học địa phương tỉnh Đồng Nai. Nội dung Tài liệu trình bày các kiến thức về văn học địa phương tỉnh Đồng Nai, lịch sử địa phương tỉnh Đồng Nai, địa lý địa phương tỉnh Đồng Nai.

  pdf65p uocvongxua01 14-05-2015 133 22   Download

 • Từ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học văn học địa phương trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, bài viết đề xuất các quan điểm xây dựng chương trình và nội dung dạy học mảng văn học này ở các trường phổ thông sau năm 2015. Bên cạnh đó, tác giả cũng dự liệu một số giải pháp để hiện thực hóa ý tưởng trên.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 124 11   Download

 • Với ưu thế rõ nhất là kết nối giữa nội dung học tập với thực tế đời sống, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa trong giảng dạy học phần văn học địa phương ở trường Đại học Đồng Nai là cần thiết và có thể thực hiện. Hoạt động này mang lại hiệu quả cao cho quá trình tiếp nhận của sinh viên đồng thời tạo điều kiện, môi trường thích hợp cho sinh viên phát huy tính tích cực chủ động, năng lực sáng tạo thẩm mĩ.

  pdf14p sieunhansoibac7 25-04-2018 49 2   Download

 • Từ việc tìm hiểu thực trạng, những vấn đề đặt ra khi dạy học văn học địa phương và trên cơ sở chương trình địa phương và văn học địa phương trong định hướng chương trình sách giáo khoa mới, bài viết đã đề xuất những cách thức giảng dạy văn học địa phương ở trường phổ thông, đó là: Thiết kế bài giảng theo chủ đề, dạy tích hợp, liên môn, Cho học sinh tiếp nhận văn học địa phương qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

  pdf10p comamngo1902 30-03-2019 53 2   Download

 • Trên cơ sở ứng dụng hướng nghiên cứu liên ngành văn học - văn hóa, bài viết chỉ ra các chủ đề văn học địa phương trong trường phổ thông các tỉnh duyên hải phía Bắc bao gồm: Quê hương bản quán; cư dân bản địa và văn hóa xã hội; từ đó, đề xuất hình thức dạy học Văn học địa phương theo chủ đề.

  pdf11p viamsterdam2711 09-01-2020 18 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lí luận quản lí đội ngũ giảng viên và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên, quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương Việt Nam, Luận án đề xuất các giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên trong các trường đại học địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf235p khetien888 08-02-2017 78 28   Download

 • Đánh giá năng lực là một trong những định hướng và yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015. Theo đó, cần xác định các năng lực chuyên biệt và năng lực chung mà môn học hướng đến; từ đó áp dụng quy trình đánh giá năng lực chuẩn hóa, chú trọng việc xây dựng chuẩn đánh giá, coi trọng đánh giá quá trình, chú ý đến các tình huống phức hợp và thực tiễn, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá đa dạng.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 77 10   Download

 • Nghiên cứu này trao đổi một số vấn đề về lí luận của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng với mục tiêu, mức độ chất lượng và việc áp dụng của giáo dục đại học ở Việt Nam, mô hình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của một số nước trên thế giới, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để giúp gia tăng việc áp dụng đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, các trường đại học địa phương nói riêng.

  pdf8p vilisbon2711 07-01-2020 40 4   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lí luận quản lí đội ngũ giảng viên và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên, quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương Việt Nam, Luận án đề xuất các giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên trong các trường đại học địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p khetien888 08-02-2017 35 3   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đáp ứng được vấn đề đổi mới sách giáo khoa trong năm 2020.

  pdf7p vihongkong2711 04-02-2020 19 3   Download

 • Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Sử dụng tài liệu môn Văn học, Địa lí ở trường THPT trong việc dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12” sẽ góp một phần nhỏ vào việc hệ thống lại những mảnh rời rạc ấy, tìm tòi nội dung giao thoa giữa các môn học, bổ sung cho nhau, làm sáng tỏ hơn những kiến thức mà học sinh được học trong mỗi môn. Áp dụng việc dạy học liên môn sẽ nâng cao chất lượng học tập và làm tăng thêm hiệu quả dạy học lịch sử. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf9p huonglotos 21-04-2014 940 343   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 8 bài 14: Chương trình địa phương ( phần văn) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 8 bài 14: Chương trình địa phương ( phần văn) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc5p ducviet_58 07-08-2014 664 30   Download

 • Nghiên cứu về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại không thể không nghiên cứu đến văn học của các địa phương miền núi. Bởi văn học địa phương là một bộ phận rất quan trọng, góp phần làm nên diện mạo, làm nên tính chất, đặc điểm và những giá trị to lớn của nền văn học các dân tộc thiểu số. Nghiên cứu văn học Bắc Kạn cũng là một sự đáp ứng nhu cầu nghiên cứu văn học miền núi của nước ta hiện nay. Như ta biết, Bắc Kạn một tỉnh...

  pdf143p cancer23 07-08-2012 180 28   Download

 • Trong bài viết này, ngoài việc tìm hiểu về việc cúng chúng sinh chung của dân gian, bài viết còn tìm hiểu phong tục này ở một địa phương cụ thể để thấy được cái hay, cái đẹp, cái tâm, tình tương thân tương ái của con người Việt Nam khi tiến hành nghi lễ.

  pdf10p viatani2711 18-02-2020 15 1   Download

 • Bài viết đã sưu tầm, tập hợp (ở mọi trạng thái với mức độ cao nhất), số lượng tác giả đã tham gia sáng tác văn học Tuyên Quang giai đoạn này. Hy vọng nó cho một cái nhìn tổng thể bức tranh sáng tác văn học của một địa phương, từ đó có cái nhìn so sánh với sáng tác văn học các địa phương khác thời kỳ Đổi mới.

  pdf6p quaymax3 05-09-2018 12 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tích hợp kiến thức Văn học, Địa lí trong dạy học Lịch sử Việt Nam phần từ năm 1954 đến năm 1975 (ban cơ bản), góp phần nâng cao hứng thú và năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

  doc112p thuyanlac888 20-05-2020 4 0   Download

 • Thanh Hoá có một lịch sử lâu đời, có truyền thống xây dựng làng bản quê hương, chiến đấu bảo vệ cuộc sống, phát triển văn hoá văn nghệ địa phương trong mối quan hệ cộng đồng các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Mèo, Dao... với một lịch sử từ thời Núi Đọ, Đông Sơn cho đến ngày nay. Văn nghệ dân gian Thanh Hoá cũng có một quá trình phát triển từ xa xưa, phong phú và đa dạng. Xứ Thanh nổi tiếng với hàng loạt truyện Ông Khổng Lồ gánh núi đào sông, với sử thi Đẻ đất,...

  pdf4p muaxuan_102 19-02-2013 93 14   Download

 • Bài viết đề cập một số khái niệm, nội dung và vai trò của công tác dự báo nhu cầu đào tạo, một số hạn chế đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu mà các trường đại học cần phải thực hiện.

  pdf5p danhvi10 21-11-2018 42 4   Download

 • Trước đây tên gọi của bộ môn này là “Văn học Tây Âu”, về sau bổ sung văn học Mỹ thế kỉ 19 nên đổi thành “Văn học Phương Tây” hoặc Văn học Âu-Mỹ. Bởi vì văn học Mỹ thế kỉ 19 chịu ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc và phát triển cùng nhịp độ với văn học khu vực Tây Âu nên được ghép chung. Tuy rằng hai lục địa cách xa nhau cả một Đại tây dương nhưng sự giao thông liên lạc bằng tàu biển khá thuận lợi. Nhờ đó, việc lưu hành tác phẩm văn...

  pdf46p meomayhu 20-06-2011 711 139   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn học địa phương
p_strCode=vanhocdiaphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2